curentul.md
Filip: RM este fermă privind includerea subiectului pe agenda ONU Premierul Pavel Filip a comentat, în debutul ședinței de astăzi a Cabinetului de miniștri, informația apărută în presă, precum că RM ar fi cerut excluderea de pe agenda ONU a subiectului legat de retragerea trupelor militare străine de pe teritoriul RM, informează CURENTUL.  Pavel Filip a declarat că, RM rămâne fermă și consecventă în solicitarea sa de a include pe agenda adunării generale a ONU a acestui subiect de retragere a forțelor militare de pe teritoriul său. „Eu cred că unele instituții media, fiind în căutarea cu lumânarea a subiectelor care să blameze activitate Guvernului, nu văd nici lipsa de logică în cele publicate de ei. De altfel, cum poți să înțelegi că se solicită excluderea unui subiect de pe ordinea de zi, care nici nu a fost inclus. Această informație este una greșită, pentru că RM a cerut o amânare tactică de examinare a acestui subiect din ordinea de zi a Comitetului general. Este o abordare tactică, pentru că atunci când nu ești sigur că ai toate voturile necesare și este pericolul să ai un rezultat negativ așa se procedează, soliciți amânarea, se examinează la altă ședință. Noi suntem fermi de a include acest subiect în ordinea de zi. Să spui că am refuzat, cel puțin, din punctul meu de vedere, este o manipulare grosolană”, a conchis Filip. Andriana Cheptine 
6 ore
curentul.md / Publicat acum 6 ore
Premierul Pavel Filip a comentat, în debutul ședinței de astăzi a Cabinetului de miniștri, informația apărută în presă, precum că RM ar fi cerut excluderea de pe agenda ONU a subiectului legat de retragerea trupelor militare străine de pe teritoriul RM, informează CURENTUL.  Pavel Filip a declarat că, RM rămâne fermă și consecventă în solicitarea sa de a include pe agenda adunării generale a ONU a acestui subiect de retragere a forțelor militare de pe teritoriul său. „Eu cred că unele instituții media, fiind în căutarea cu lumânarea a subiectelor care să blameze activitate Guvernului, nu văd nici lipsa de logică în cele publicate de ei. De altfel, cum poți să înțelegi că se solicită excluderea unui subiect de pe ordinea de zi, care nici nu a fost inclus. Această informație este una greșită, pentru că RM a cerut o amânare tactică de examinare a acestui subiect din ordinea de zi a Comitetului general. Este o abordare tactică, pentru că atunci când nu ești sigur că ai toate voturile necesare și este pericolul să ai un rezultat negativ așa se procedează, soliciți amânarea, se examinează la altă ședință. Noi suntem fermi de a include acest subiect în ordinea de zi. Să spui că am refuzat, cel puțin, din punctul meu de vedere, este o manipulare grosolană”, a conchis Filip. Andriana Cheptine 
curentul.md
Raportul auditului performanței/TI privind Proiectul ” e-Transformare a Guvernării” Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 21 noiembrie curent, Raportul auditului performanței/TI ”Care sunt progresele și impedimentele/riscurile înregistrate în cadrul implementării Proiectului „e-Transformare a Guvernării”?” Tehnologiile informaționale și comunicații (TIC) influențează pozitiv asupra tuturor sferelor vieții și contribuie la dezvoltarea social-economică a statului și la schimbări în viața populației, constituind una din direcțiile strategice ale dezvoltării mondiale, în scopul integrării Republicii Moldova în spațiul informațional internațional, edificarea societății informaționale în republică a fost declarată drept una din prioritățile naționale. Guvernul, cu asistența Băncii Mondiale, a conceput și implementat pe parcursul perioadei 2010-2016 Proiectul „e-Transformare a Guvernării”, fiind angajat în acest sens un credit în sumă de 12,7 milioane Drepturi Speciale de Tragere (echivalentul a 20,0 milioane dolari SUA), precum și contribuția Guvernului Republicii Moldova în sumă de 3,0 milioane dolari SUA. Acțiunile de audit au fost realizate la Cancelaria de Stat, Instituția Publică „Centrul de Guvernare Electronică (e-Government)” (în continuare – CGE), precum și au fost colectate probe de audit relevante de la beneficiarii serviciilor electronice dezvoltate din contul Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (Autoritatea Națională de Integritate, Agenția Națională Transport Auto, Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal etc.). Obiectivul general al auditului a constat în determinarea progreselor, care s-au înregistrat ca rezultat al implementării Proiectului „e-Transformare a Guvernării”, precum și a riscurilor/impedimentelor ce pot afecta impactul acestuia. Abordarea de audit a fost una combinată, orientată pe rezultate și pe identificarea problemelor, disfuncționalităților care au tergiversat realizarea obiectivelor sau pot afecta impactul, sustenabilitatea și durabilitatea Proiectului, inclusiv a cauzelor. Generalizând constatările auditului, Curtea de Conturi denotă că, deși obiectivul Proiectului, potrivit indicatorilor stabiliți, a fost realizat, fiind obținute un șir de produse TI (platforme și servicii guvernamentale), există unele rezerve de îmbunătățire în aspect de materializare a impactului scontat privind impulsionarea procesului de modernizare tehnologică a guvernării. Cele mai semnificative aspecte se exprimă prin faptul că: avantajele platformelor tehnologice guvernamentale (MCloud, PGRAP, MConnect etc.) nu se valorifică în deplină măsură, inclusiv ca urmare a utilizării fragmentare a serviciilor acestora, ceea ce diminuează eficiența și eficacitatea investițiilor realizate; numărul nesemnificativ al serviciilor publice digitizate, ale căror beneficiari direcți sunt cetățenii, nu s-a soldat cu schimbări simțitoare privind accesul și utilizarea masivă de către populație a acestora; procesul de selectare a serviciilor publice pentru digitizare nu a întrunit în totalitate normele stabilite, având un caracter sporadic și netransparent. În consecință, nu a fost pe deplin respectat principiul de prioritizare a serviciilor destinate cetățenilor și mediului de afaceri, fiind digitizate servicii destinate unui număr mic de utilizatori; după ce au fost realizate investiții semnificative, un sistem de tip SaaS (SIGEDIA) și trei servicii publice (Registrul digital agricol, e-Autorizația transport, e-Integritate), nu funcționau la momentul auditului, iar perspectiva utilizării lor pe viitor este una incertă; fiind preponderent digitizate procesele aferente front-office (depunerea solicitărilor etc.), elaborarea unor servicii electronice publice nu a rezultat cu modernizarea tehnologică a proceselor interne ale autorităților publice; entitățile beneficiare de servicii electronice nu dispun în totalitate de capacitățile necesare pentru asigurarea durabilității serviciilor publice electronice elaborate, astfel asimilarea e-serviciilor rămânând a fi una scăzută etc. Neajunsurile constatate sunt cauzate în principal de un cumul de factori sistemici, inclusiv: pregătirea insuficientă a Proiectului, disfuncționalitatea sistemului managerial pe dimensiunea de supraveghere a Proiectului per ansamblu, precum și de coordonare a activităților în entitățile publice; carențele cadrului regulator relevant domeniului; aplicarea unor indicatori de performanță irelevanți în raport cu obiectivul Proiectului; managementul insuficient al riscurilor aferente Proiectului, cât și a subproiectelor din cadrul acestuia, lipsa/insuficiența în cadrul entităților publice a personalului cu competențe în domeniul TI etc. Urmare celor menționate, pentru realizarea unui spectru larg de activități și atingerea obiectivelor strategice prestabilite în documentele de politici, se relevă necesitatea de susținere și încurajare din partea Parlamentului, Guvernului, precum și de conlucrare constructivă, mai eficientă și mai transparentă între subiecții implicați, inclusiv cu Centrul de Guvernare Electronică, precum și cu alte autorități publice relevante. Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008. Cristina Pendea 
6 ore
curentul.md / Publicat acum 6 ore
Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 21 noiembrie curent, Raportul auditului performanței/TI ”Care sunt progresele și impedimentele/riscurile înregistrate în cadrul implementării Proiectului „e-Transformare a Guvernării”?” Tehnologiile informaționale și comunicații (TIC) influențează pozitiv asupra tuturor sferelor vieții și contribuie la dezvoltarea social-economică a statului și la schimbări în viața populației, constituind una din direcțiile strategice ale dezvoltării mondiale, în scopul integrării Republicii Moldova în spațiul informațional internațional, edificarea societății informaționale în republică a fost declarată drept una din prioritățile naționale. Guvernul, cu asistența Băncii Mondiale, a conceput și implementat pe parcursul perioadei 2010-2016 Proiectul „e-Transformare a Guvernării”, fiind angajat în acest sens un credit în sumă de 12,7 milioane Drepturi Speciale de Tragere (echivalentul a 20,0 milioane dolari SUA), precum și contribuția Guvernului Republicii Moldova în sumă de 3,0 milioane dolari SUA. Acțiunile de audit au fost realizate la Cancelaria de Stat, Instituția Publică „Centrul de Guvernare Electronică (e-Government)” (în continuare – CGE), precum și au fost colectate probe de audit relevante de la beneficiarii serviciilor electronice dezvoltate din contul Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (Autoritatea Națională de Integritate, Agenția Națională Transport Auto, Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal etc.). Obiectivul general al auditului a constat în determinarea progreselor, care s-au înregistrat ca rezultat al implementării Proiectului „e-Transformare a Guvernării”, precum și a riscurilor/impedimentelor ce pot afecta impactul acestuia. Abordarea de audit a fost una combinată, orientată pe rezultate și pe identificarea problemelor, disfuncționalităților care au tergiversat realizarea obiectivelor sau pot afecta impactul, sustenabilitatea și durabilitatea Proiectului, inclusiv a cauzelor. Generalizând constatările auditului, Curtea de Conturi denotă că, deși obiectivul Proiectului, potrivit indicatorilor stabiliți, a fost realizat, fiind obținute un șir de produse TI (platforme și servicii guvernamentale), există unele rezerve de îmbunătățire în aspect de materializare a impactului scontat privind impulsionarea procesului de modernizare tehnologică a guvernării. Cele mai semnificative aspecte se exprimă prin faptul că: avantajele platformelor tehnologice guvernamentale (MCloud, PGRAP, MConnect etc.) nu se valorifică în deplină măsură, inclusiv ca urmare a utilizării fragmentare a serviciilor acestora, ceea ce diminuează eficiența și eficacitatea investițiilor realizate; numărul nesemnificativ al serviciilor publice digitizate, ale căror beneficiari direcți sunt cetățenii, nu s-a soldat cu schimbări simțitoare privind accesul și utilizarea masivă de către populație a acestora; procesul de selectare a serviciilor publice pentru digitizare nu a întrunit în totalitate normele stabilite, având un caracter sporadic și netransparent. În consecință, nu a fost pe deplin respectat principiul de prioritizare a serviciilor destinate cetățenilor și mediului de afaceri, fiind digitizate servicii destinate unui număr mic de utilizatori; după ce au fost realizate investiții semnificative, un sistem de tip SaaS (SIGEDIA) și trei servicii publice (Registrul digital agricol, e-Autorizația transport, e-Integritate), nu funcționau la momentul auditului, iar perspectiva utilizării lor pe viitor este una incertă; fiind preponderent digitizate procesele aferente front-office (depunerea solicitărilor etc.), elaborarea unor servicii electronice publice nu a rezultat cu modernizarea tehnologică a proceselor interne ale autorităților publice; entitățile beneficiare de servicii electronice nu dispun în totalitate de capacitățile necesare pentru asigurarea durabilității serviciilor publice electronice elaborate, astfel asimilarea e-serviciilor rămânând a fi una scăzută etc. Neajunsurile constatate sunt cauzate în principal de un cumul de factori sistemici, inclusiv: pregătirea insuficientă a Proiectului, disfuncționalitatea sistemului managerial pe dimensiunea de supraveghere a Proiectului per ansamblu, precum și de coordonare a activităților în entitățile publice; carențele cadrului regulator relevant domeniului; aplicarea unor indicatori de performanță irelevanți în raport cu obiectivul Proiectului; managementul insuficient al riscurilor aferente Proiectului, cât și a subproiectelor din cadrul acestuia, lipsa/insuficiența în cadrul entităților publice a personalului cu competențe în domeniul TI etc. Urmare celor menționate, pentru realizarea unui spectru larg de activități și atingerea obiectivelor strategice prestabilite în documentele de politici, se relevă necesitatea de susținere și încurajare din partea Parlamentului, Guvernului, precum și de conlucrare constructivă, mai eficientă și mai transparentă între subiecții implicați, inclusiv cu Centrul de Guvernare Electronică, precum și cu alte autorități publice relevante. Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008. Cristina Pendea 
curentul.md
Guvernul a aprobat noi eliberări și numiri în funcții Cabinetul de Miniștri a aprobat în ședința de astăzi mai multe numiri și eliberări din funcție, informează CURENTUL. A fost eliberată din funcția de vice-ministra Finanțelor, Maria Cărăuș, reținută anterior de CNA fiind bănuită de corupție. A fost eliberat din funcția de director adjunct al ANRCETI, Corneliu Jaloba, iar în locul său a fost numit  Andrei Muntean. De asemenea, Ambasadorul Republicii Moldova în Franța, Emil Druc a fost numit și Ambasador prin cumul în Principatul Monaco, cu reședința la Paris. Andriana Cheptine 
6 ore
curentul.md / Publicat acum 6 ore
Cabinetul de Miniștri a aprobat în ședința de astăzi mai multe numiri și eliberări din funcție, informează CURENTUL. A fost eliberată din funcția de vice-ministra Finanțelor, Maria Cărăuș, reținută anterior de CNA fiind bănuită de corupție. A fost eliberat din funcția de director adjunct al ANRCETI, Corneliu Jaloba, iar în locul său a fost numit  Andrei Muntean. De asemenea, Ambasadorul Republicii Moldova în Franța, Emil Druc a fost numit și Ambasador prin cumul în Principatul Monaco, cu reședința la Paris. Andriana Cheptine 
curentul.md
Copiii bolnavi de diabet zaharat se vor trata în condiții moderne. Secția Endocrinologie a Institutului Mamei și Copilului a fost renovată Cei 700 de copii bolnavi de diabet zaharat, care se tratează anual în cadrul Secției Endocrinologie pediatrică de la Institutul Mamei și Copilului, vor beneficia de servicii de tratament moderne datorită lucrărilor de renovare conform standardelor contemporane, realizate cu suportul Guvernului României, transmite CURENTUL. În cadrul evenimentului de inaugurare, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Stela Grigoraș, a menționat că Secția Endocrinologie pediatrică este unica structură de profil  din țara noastră, care timp de 30 de ani de activitate a salvat mii de copii cu patologie endocrină, iar renovarea acestei secții va contribui semnificativ la prestarea unor servicii medicale de cea mai înaltă calitate. La rândul său, Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a subliniat importanța cooperării eficiente între Guvernul României și Republica Moldova, iar rezultatele acestei cooperări sunt vizibile prin rezultatele proiectului privind renovarea și utilarea Institutului Mamei și Copilului. Secția Endocrinologie pediatrică a fost reparată în întregime și dotată cu mobilier, suma totală a investiției a constituit 2 625 000 lei. Activitatea secției se bazează pe acordarea asistenței medicale specializate în condiții de staționar copiilor cu patologie endocrină, la fel, pacienții beneficiază de suport și instruire în cadrul „Școlii diabetului”. Totodată, în cadrul secției sunt investigate și tratate cele mai complicate forme de obezitate, maladiile glandei tiroide, problemele de creștere și tulburările de dezvoltare în perioada de pubertate. Conform datelor Centrului Național de Management în Sănătate, la sfârșitul anului 2016, în țară erau înregistrați 10 626 de copii cu patologie endocrină. Cristina Parfeni
8 ore
curentul.md / Publicat acum 8 ore
Cei 700 de copii bolnavi de diabet zaharat, care se tratează anual în cadrul Secției Endocrinologie pediatrică de la Institutul Mamei și Copilului, vor beneficia de servicii de tratament moderne datorită lucrărilor de renovare conform standardelor contemporane, realizate cu suportul Guvernului României, transmite CURENTUL. În cadrul evenimentului de inaugurare, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Stela Grigoraș, a menționat că Secția Endocrinologie pediatrică este unica structură de profil  din țara noastră, care timp de 30 de ani de activitate a salvat mii de copii cu patologie endocrină, iar renovarea acestei secții va contribui semnificativ la prestarea unor servicii medicale de cea mai înaltă calitate. La rândul său, Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a subliniat importanța cooperării eficiente între Guvernul României și Republica Moldova, iar rezultatele acestei cooperări sunt vizibile prin rezultatele proiectului privind renovarea și utilarea Institutului Mamei și Copilului. Secția Endocrinologie pediatrică a fost reparată în întregime și dotată cu mobilier, suma totală a investiției a constituit 2 625 000 lei. Activitatea secției se bazează pe acordarea asistenței medicale specializate în condiții de staționar copiilor cu patologie endocrină, la fel, pacienții beneficiază de suport și instruire în cadrul „Școlii diabetului”. Totodată, în cadrul secției sunt investigate și tratate cele mai complicate forme de obezitate, maladiile glandei tiroide, problemele de creștere și tulburările de dezvoltare în perioada de pubertate. Conform datelor Centrului Național de Management în Sănătate, la sfârșitul anului 2016, în țară erau înregistrați 10 626 de copii cu patologie endocrină. Cristina Parfeni
curentul.md
Ședința a II-a a Comitetului mixt moldo-turc privind implementarea Acordului de Comerț Liber s-a desfășurat la Chișinău Delegația moldo-turcă s-a reunit ieri la cea de-a II-a Ședință a Comitetului mixt interguvernamental privind implementarea Acordului de Comerț Liber între Republica Moldova și Republica Turcia, transmite CURENTUL. Iuliana Drăgălin, Secretar de Stat al ministerului Economiei și Infrastructurii, șefa delegației guvernamentale moldovenești și Ramazan Kisa, director general adjunct al Afacerilor Europene din cadrul ministerului Economiei, șeful delegației turcești, precum și Vadim Ceban, Viceguvernatorul UTA Găgăuziei au discutat subiecte de interes comun privind intensificarea relațiilor bilaterale, în special comercial economice, extinderea investițiilor și facilitățile oferite de Acordului de Comerț Liber (ACL) între state. Secretarul de Stat, Iuliana Drăgălin, a menționat importanța implementării Acordului de Comerț Liber, subliniind contribuția acestuia la intensificarea relațiilor economice, consolidarea tranzacțiilor comerciale și a investițiilor străine în regiune, precum și oportunitățile create pentru mediul de afaceri. În acest sens, partea moldavă referindu-se la evoluția și tendințele comerțului bilateral a accentuat faptul că în anul curent exporturile către Republica Turcia au crescut cu 45,84% față de perioada similară 2016, înregistrându-se noi produse exportate ca, legume congelate, semințe de floarea soarelui, porumb, alcool etilic nedenaturat, reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și altele. În ceea ce ține de importurile efectuate din Republica Turcia pentru perioada similară, s-au majorare cu 9,4%, în special a produselor textile, accesorii și alte părți din îmbrăcăminte, medicamente, echipamente, etc. În aceeași ordine de idei, părțile au discutat problematicile cu care se confruntă agenții economici în activitățile sale privind tranzacțiile comerciale și soluțiile de depășire al acestor și îmbunătățirea climatului de afaceri. De asemenea, au fost discutate aspectele ce țin de lansarea procesului de elaborare a unui studiu de fezabilitate privind extinderea ACL cu componenta pe servicii și măsurile care urmează a fi întreprinse de părți privind procedurile interne de adoptare a Convenției Pan-Euro-Med, care va stimula comerțul între ambele țări. Totodată, delegația Republicii Moldova a solicitat părții turce revizuirea concesiilor acordate pentru exportul următoarelor produse pe piața Republicii Turcia: legume congelate, porumb, semințe de floarea soarelui, alcool etilic nedenaturat, mere uscate, porumb, nuci, etc. În final, părțile au semnat Procesul verbal al ședinței a II-A a Comitetului mixt interguvernamental moldo-turc. De asemenea, Comitetul a decis stabilirea Subcomitetului pe subiecte vamale și Subcomitetul pe agricultură și măsuri sanitare și fitosanitare, în cadrul cărora ulterior va fi abordată posibilitatea exportului produselor de origine animalieră pe piața turcă. Următoarea ședință a Comitetului Mixt va avea loc în 2018, data urmează a fi stabilită prin canale diplomatice. Cristina Parfeni
8 ore
curentul.md / Publicat acum 8 ore
Delegația moldo-turcă s-a reunit ieri la cea de-a II-a Ședință a Comitetului mixt interguvernamental privind implementarea Acordului de Comerț Liber între Republica Moldova și Republica Turcia, transmite CURENTUL. Iuliana Drăgălin, Secretar de Stat al ministerului Economiei și Infrastructurii, șefa delegației guvernamentale moldovenești și Ramazan Kisa, director general adjunct al Afacerilor Europene din cadrul ministerului Economiei, șeful delegației turcești, precum și Vadim Ceban, Viceguvernatorul UTA Găgăuziei au discutat subiecte de interes comun privind intensificarea relațiilor bilaterale, în special comercial economice, extinderea investițiilor și facilitățile oferite de Acordului de Comerț Liber (ACL) între state. Secretarul de Stat, Iuliana Drăgălin, a menționat importanța implementării Acordului de Comerț Liber, subliniind contribuția acestuia la intensificarea relațiilor economice, consolidarea tranzacțiilor comerciale și a investițiilor străine în regiune, precum și oportunitățile create pentru mediul de afaceri. În acest sens, partea moldavă referindu-se la evoluția și tendințele comerțului bilateral a accentuat faptul că în anul curent exporturile către Republica Turcia au crescut cu 45,84% față de perioada similară 2016, înregistrându-se noi produse exportate ca, legume congelate, semințe de floarea soarelui, porumb, alcool etilic nedenaturat, reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului și altele. În ceea ce ține de importurile efectuate din Republica Turcia pentru perioada similară, s-au majorare cu 9,4%, în special a produselor textile, accesorii și alte părți din îmbrăcăminte, medicamente, echipamente, etc. În aceeași ordine de idei, părțile au discutat problematicile cu care se confruntă agenții economici în activitățile sale privind tranzacțiile comerciale și soluțiile de depășire al acestor și îmbunătățirea climatului de afaceri. De asemenea, au fost discutate aspectele ce țin de lansarea procesului de elaborare a unui studiu de fezabilitate privind extinderea ACL cu componenta pe servicii și măsurile care urmează a fi întreprinse de părți privind procedurile interne de adoptare a Convenției Pan-Euro-Med, care va stimula comerțul între ambele țări. Totodată, delegația Republicii Moldova a solicitat părții turce revizuirea concesiilor acordate pentru exportul următoarelor produse pe piața Republicii Turcia: legume congelate, porumb, semințe de floarea soarelui, alcool etilic nedenaturat, mere uscate, porumb, nuci, etc. În final, părțile au semnat Procesul verbal al ședinței a II-A a Comitetului mixt interguvernamental moldo-turc. De asemenea, Comitetul a decis stabilirea Subcomitetului pe subiecte vamale și Subcomitetul pe agricultură și măsuri sanitare și fitosanitare, în cadrul cărora ulterior va fi abordată posibilitatea exportului produselor de origine animalieră pe piața turcă. Următoarea ședință a Comitetului Mixt va avea loc în 2018, data urmează a fi stabilită prin canale diplomatice. Cristina Parfeni
curentul.md
Vor cere anularea sistemului mixt! Societatea civilă: „Nu va fi un referendum politic” Mai mulți reprezentanți ai societății civile au lansat, astăzi, inițiativa de organizare a unui Referendum legislativ pentru anularea sistemului electoral mixt, transmite CURENTUL. Ștefan Gligor, membrul Centrului pentru Politici și Reforme, a menționat că acest Referendum nu este unul politic, este unul cetățenesc. „Decizia de a adopta sistemul mixt de vot este una abuzivă din partea partidului care are sub 16% popularitate. Partidul Democrat din Moldova (PDM) nu vrea decât să se salveze și să rămână la guvernare. De aceea, venim cu astfel de inițiativă. Acest instrument este unicul prevăzut de Constituție și Codul electoral”, a spus Ștefan Gligor. Astfel, va fi creat un grup de inițiativă, care va fi înregistrat la Comisia Electorală Centrală și va colecta 200 mii semnături pentru inițierea Referendumului. Inițiatorii fac apel către partidele politice și cetățeni să se implice în procesul de colectare a semnăturilor. De asemenea, organizatorii își propun să organizeze consultări publice largi făcute de experți pentru îmbunătățirea legislației electorale și a Codului electoral. Cristina Parfeni
9 ore
curentul.md / Publicat acum 9 ore
Mai mulți reprezentanți ai societății civile au lansat, astăzi, inițiativa de organizare a unui Referendum legislativ pentru anularea sistemului electoral mixt, transmite CURENTUL. Ștefan Gligor, membrul Centrului pentru Politici și Reforme, a menționat că acest Referendum nu este unul politic, este unul cetățenesc. „Decizia de a adopta sistemul mixt de vot este una abuzivă din partea partidului care are sub 16% popularitate. Partidul Democrat din Moldova (PDM) nu vrea decât să se salveze și să rămână la guvernare. De aceea, venim cu astfel de inițiativă. Acest instrument este unicul prevăzut de Constituție și Codul electoral”, a spus Ștefan Gligor. Astfel, va fi creat un grup de inițiativă, care va fi înregistrat la Comisia Electorală Centrală și va colecta 200 mii semnături pentru inițierea Referendumului. Inițiatorii fac apel către partidele politice și cetățeni să se implice în procesul de colectare a semnăturilor. De asemenea, organizatorii își propun să organizeze consultări publice largi făcute de experți pentru îmbunătățirea legislației electorale și a Codului electoral. Cristina Parfeni
curentul.md
„Ghidul meșterilor populari din Republica Moldova” – elaborat la inițiativa Președintelui țării La inițiativa Președintelui țării, a fost elaborat „Ghidul meșterilor populari din Republica Moldova”, transmite CURENTUL. „Ghidul meșterilor populari din Republica Moldova” a fost elaborat în urma solicitărilor parvenite în adresa instituției prezidențiale din partea conaționalilor noștri de peste hotare. „Am creat  acest ghid, întrucât rolul dumneavoastră, celor plecați de acasă, în promovarea și păstrarea patrimoniului cultural și a tradițiilor neamului este unul  semnificativ. Valorile tradiționale trebuie să reprezinte liantul dintre Republica Moldova și comunitățile de moldoveni din străinătate”, a menționat șeful statului. Președintele Republicii Moldova consideră că moldovenii sunt un popor cu o bogată cultură spirituală, cu tradiții și obiceiuri nemuritoare. Este bogat și în oameni loiali care, prin talentul și înțelepciunea lor, promovează tradițiile, folclorul, portul moldovenesc – adevărate comori ale istoriei noastre. Președintele Republicii Moldova și-a exprimat speranța că informația găsită în acest document va răspunde aspirațiilor fiecărui moldovean, dar și va susține dezvoltarea meșteșugurilor populare, implicit va sprijini meșterii din Republica Moldova. Ghidul poate fi vizualizat aici. Cristina Parfeni
9 ore
curentul.md / Publicat acum 9 ore
La inițiativa Președintelui țării, a fost elaborat „Ghidul meșterilor populari din Republica Moldova”, transmite CURENTUL. „Ghidul meșterilor populari din Republica Moldova” a fost elaborat în urma solicitărilor parvenite în adresa instituției prezidențiale din partea conaționalilor noștri de peste hotare. „Am creat  acest ghid, întrucât rolul dumneavoastră, celor plecați de acasă, în promovarea și păstrarea patrimoniului cultural și a tradițiilor neamului este unul  semnificativ. Valorile tradiționale trebuie să reprezinte liantul dintre Republica Moldova și comunitățile de moldoveni din străinătate”, a menționat șeful statului. Președintele Republicii Moldova consideră că moldovenii sunt un popor cu o bogată cultură spirituală, cu tradiții și obiceiuri nemuritoare. Este bogat și în oameni loiali care, prin talentul și înțelepciunea lor, promovează tradițiile, folclorul, portul moldovenesc – adevărate comori ale istoriei noastre. Președintele Republicii Moldova și-a exprimat speranța că informația găsită în acest document va răspunde aspirațiilor fiecărui moldovean, dar și va susține dezvoltarea meșteșugurilor populare, implicit va sprijini meșterii din Republica Moldova. Ghidul poate fi vizualizat aici. Cristina Parfeni
curentul.md
S.A. INTROSCOP în viziunea tinerilor: „Este compania care ne-a ajutat să rămânem acasă” Un loc de muncă stabil, bine plătit și în condiții europene este ceea la ce visează majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, dar în special tinerii, care încă nu au reușit să acumuleze experiență. Deși inițial nu le este ușor, tinerii se încadrează cu succes la locul de muncă, atunci când angajatorul este deschis să-i învețe și să le ofere șansa de a rămâne acasă, în R. Moldova. Unul din cei mai mari exportatori din țara noastră, S.A. INTROSCOP din start și-a stabilit drept prioritate angajarea tinerilor, iar acum, din cei peste 2 mii de muncitori, majoritatea sunt din noua generație. Ne-am propus să aflăm cum este INTROSCOP în viziunea tinerilor, care sunt motivațiile, dar și provocările celor ce se află la începutul formării profesionale. Am discutat cu cei mai tineri angajați ai companiei, care au vârsta de 18-20 de ani: Todirca Ana, Terentiev Cristina, Saharneanu Cristina, Solomon Nicolae, Mînza Daniela, Rusu Scarlet, Caraman Andrei, Valeria Stratan. Tinerii care lucrează în domeniul asamblării cablajelor auto sunt realiști și perseverenți. Sunt dispuși să activeze în mai multe schimburi, inclusiv în turele de noapte. Au realizat că, pentru ca salariul să fie pe măsura dorințelor și necesităților, este necesar de lucrat mult și cu multă dedicație. Stratan Valeria: „ Mama a început a lucra aici, mai apoi, am decis și eu să vin. Se oferă transport până în sat, munca se desfășoară în încăperi cu încălzire, nu necesită efort fizic, iar volumul de muncă este normat. Plus, mai avem și două zile libere. În caz, contrariu, trebuia să plec din sat, să închiriez gazdă”. Mînza Daniela: „Nu știu ce aș fi făcut, dacă o cunoștință nu îmi recomanda să vin aici. Abia împlinisem 18 ani, nu aveam experiență, locuiam în sat, eram dezorientată. După ce am trecut interviul la INTROSCOP, am înțeles că am să mă pot angaja oficial, fără să am nevoie de studii sau experiență. Rămân acasă, cu părinții și prietenii, până când nu am nevoie să îmi caut gazdă sau să plec peste hotare. Cu acumularea experienței, salariul crește. Nu am dorința să îmi schimb locul de muncă”. Todirca Ana: „Am decis că am să lucrez de la 17 ani, de la început lucram periodic, fiind minoră nu puteam să mă angajez undeva pentru o perioadă determinată, cu un salariu stabil și oficial. Mai toți, solicitau studii și experiență. Prin intermediul unor cunoscuți, am aflat de INTROSCOP. Aici am fost instruită și am început a lucra cu un program redus. Mi se oferea transport până la domiciliu, astfel am rămas acasă la părinți. La acel moment, era o variantă ideală pentru mine”. Cei mai tineri angajați sunt deschiși provocărilor. Văd asamblarea cablajelor auto altfel, chiar dacă pare la prima vedere, o rutină. Majoritatea spun că, cele 8 ore de muncă zboară foarte ușor, dar interesant, în special atunci primesc sarcini noi. Terentiev Cristina: „Majoritatea au frică, atunci când sunt schimbați de la o stație la altă, însă eu mereu încerc să învăț ceva nou. Fiecare schemă de modul are ceva interesant, în așa mod pot scapă de rutină, iar producerea nu este atât de plictisitoare precum poate părea. Am început să lucrez de la 18 ani, chiar de la început acumulam bonusuri, acum salariu este mai mare. Nu mă gândesc să îmi schimb locul de muncă, pentru că vreau în cel mai apropiat timp, să iau un credit la bancă, îmi ajut părinții”. Solomon Nicolae: „De la început îmi părea o simplă execuție a sarcinilor, ca mai apoi, să înțeleg că, asamblarea poate fi diferită, poate fi interesantă”. Saharneanu Cristina: „Când lucrez la stația de asamblare, mă provoc singură pe mine, îmi place să îmi demonstrez că pot mai mult, pot mai bine”. INTROSCOP este o oportunitate, o șansă, afirmă tinerii noștri. Pentru a te angaja de la o vârstă atât de firavă, nu este ușor. Caraman Andrei: „Îmi place că, în cazul INTROSCOP, nu contează experiența ta anterioară sau dacă ai avut șansa să înveți undeva. Aici, contează capacitatea ta de a înțelege și munci. Se valorifică capacitățile tale, nu circumstanțele în care te afli. Pentru mine, la acel moment era mai oportun să încep lucru și îmi pare bine că din start m-am angajat oficial, fără experiențe neplăcute, având în vedere că eram tânăr, „verde” și fără experiență”. INTROSCOP înseamnă echipă. Partea cea mai tânără a INTROSCOP-ului spune că, lucrul în echipe a câte 12-20 persoane este mai ușor și, evident, cu mult mai interesant. Saharneanu Cristina: „Dacă lucrezi în echipă, ai șansă să fii ajutat sau să ajuți pe cineva. Pauzele sunt mai vesele și mereu te afli în continuă interacțiune. Uneori avem metodele noastre pentru a atinge eficiența împreună, astfel primim toți bonusurile. De unele persoane m-am atașat mult”. Solomon Nicolae:„De mai mult ori, mi s-a întâmplat să vin la muncă indispus, însă pe parcursul zilei, colegii m-au ajutat să tratez situația altfel, iar uneori poți să și uiți de probleme”. Condițiile de muncă sunt foarte importante, Garda Tânără din INTROSCOP, afirmă că, la acest capitol administrația întreprinderii este foarte atentă. Pentru unii din ei, condițiile oferite au fost motiv de a rămâne acasă. Bodiu Valeriu, director general INTROSCOP S.A.: „INTROSCOP S.A își asumă responsabilitatea de a respecta drepturile angajaților, de a crea un climat prielnic pentru creșterea și educarea tinerilor specialiști. Investim și suntem dispuși să investim mai mult, pentru ca forța de muncă din R. Moldova să rămână acasă și să fie competentă pentru cerințele angajatorilor internaționali”. Cu ocazia aniversării a 58 ani de activitate, INTROSCOP S.A. ține să mulțumească tuturor angajaților săi, pentru succesul atins împreună. Cristina Pendea
9 ore
curentul.md / Publicat acum 9 ore
Un loc de muncă stabil, bine plătit și în condiții europene este ceea la ce visează majoritatea cetățenilor Republicii Moldova, dar în special tinerii, care încă nu au reușit să acumuleze experiență. Deși inițial nu le este ușor, tinerii se încadrează cu succes la locul de muncă, atunci când angajatorul este deschis să-i învețe și să le ofere șansa de a rămâne acasă, în R. Moldova. Unul din cei mai mari exportatori din țara noastră, S.A. INTROSCOP din start și-a stabilit drept prioritate angajarea tinerilor, iar acum, din cei peste 2 mii de muncitori, majoritatea sunt din noua generație. Ne-am propus să aflăm cum este INTROSCOP în viziunea tinerilor, care sunt motivațiile, dar și provocările celor ce se află la începutul formării profesionale. Am discutat cu cei mai tineri angajați ai companiei, care au vârsta de 18-20 de ani: Todirca Ana, Terentiev Cristina, Saharneanu Cristina, Solomon Nicolae, Mînza Daniela, Rusu Scarlet, Caraman Andrei, Valeria Stratan. Tinerii care lucrează în domeniul asamblării cablajelor auto sunt realiști și perseverenți. Sunt dispuși să activeze în mai multe schimburi, inclusiv în turele de noapte. Au realizat că, pentru ca salariul să fie pe măsura dorințelor și necesităților, este necesar de lucrat mult și cu multă dedicație. Stratan Valeria: „ Mama a început a lucra aici, mai apoi, am decis și eu să vin. Se oferă transport până în sat, munca se desfășoară în încăperi cu încălzire, nu necesită efort fizic, iar volumul de muncă este normat. Plus, mai avem și două zile libere. În caz, contrariu, trebuia să plec din sat, să închiriez gazdă”. Mînza Daniela: „Nu știu ce aș fi făcut, dacă o cunoștință nu îmi recomanda să vin aici. Abia împlinisem 18 ani, nu aveam experiență, locuiam în sat, eram dezorientată. După ce am trecut interviul la INTROSCOP, am înțeles că am să mă pot angaja oficial, fără să am nevoie de studii sau experiență. Rămân acasă, cu părinții și prietenii, până când nu am nevoie să îmi caut gazdă sau să plec peste hotare. Cu acumularea experienței, salariul crește. Nu am dorința să îmi schimb locul de muncă”. Todirca Ana: „Am decis că am să lucrez de la 17 ani, de la început lucram periodic, fiind minoră nu puteam să mă angajez undeva pentru o perioadă determinată, cu un salariu stabil și oficial. Mai toți, solicitau studii și experiență. Prin intermediul unor cunoscuți, am aflat de INTROSCOP. Aici am fost instruită și am început a lucra cu un program redus. Mi se oferea transport până la domiciliu, astfel am rămas acasă la părinți. La acel moment, era o variantă ideală pentru mine”. Cei mai tineri angajați sunt deschiși provocărilor. Văd asamblarea cablajelor auto altfel, chiar dacă pare la prima vedere, o rutină. Majoritatea spun că, cele 8 ore de muncă zboară foarte ușor, dar interesant, în special atunci primesc sarcini noi. Terentiev Cristina: „Majoritatea au frică, atunci când sunt schimbați de la o stație la altă, însă eu mereu încerc să învăț ceva nou. Fiecare schemă de modul are ceva interesant, în așa mod pot scapă de rutină, iar producerea nu este atât de plictisitoare precum poate părea. Am început să lucrez de la 18 ani, chiar de la început acumulam bonusuri, acum salariu este mai mare. Nu mă gândesc să îmi schimb locul de muncă, pentru că vreau în cel mai apropiat timp, să iau un credit la bancă, îmi ajut părinții”. Solomon Nicolae: „De la început îmi părea o simplă execuție a sarcinilor, ca mai apoi, să înțeleg că, asamblarea poate fi diferită, poate fi interesantă”. Saharneanu Cristina: „Când lucrez la stația de asamblare, mă provoc singură pe mine, îmi place să îmi demonstrez că pot mai mult, pot mai bine”. INTROSCOP este o oportunitate, o șansă, afirmă tinerii noștri. Pentru a te angaja de la o vârstă atât de firavă, nu este ușor. Caraman Andrei: „Îmi place că, în cazul INTROSCOP, nu contează experiența ta anterioară sau dacă ai avut șansa să înveți undeva. Aici, contează capacitatea ta de a înțelege și munci. Se valorifică capacitățile tale, nu circumstanțele în care te afli. Pentru mine, la acel moment era mai oportun să încep lucru și îmi pare bine că din start m-am angajat oficial, fără experiențe neplăcute, având în vedere că eram tânăr, „verde” și fără experiență”. INTROSCOP înseamnă echipă. Partea cea mai tânără a INTROSCOP-ului spune că, lucrul în echipe a câte 12-20 persoane este mai ușor și, evident, cu mult mai interesant. Saharneanu Cristina: „Dacă lucrezi în echipă, ai șansă să fii ajutat sau să ajuți pe cineva. Pauzele sunt mai vesele și mereu te afli în continuă interacțiune. Uneori avem metodele noastre pentru a atinge eficiența împreună, astfel primim toți bonusurile. De unele persoane m-am atașat mult”. Solomon Nicolae:„De mai mult ori, mi s-a întâmplat să vin la muncă indispus, însă pe parcursul zilei, colegii m-au ajutat să tratez situația altfel, iar uneori poți să și uiți de probleme”. Condițiile de muncă sunt foarte importante, Garda Tânără din INTROSCOP, afirmă că, la acest capitol administrația întreprinderii este foarte atentă. Pentru unii din ei, condițiile oferite au fost motiv de a rămâne acasă. Bodiu Valeriu, director general INTROSCOP S.A.: „INTROSCOP S.A își asumă responsabilitatea de a respecta drepturile angajaților, de a crea un climat prielnic pentru creșterea și educarea tinerilor specialiști. Investim și suntem dispuși să investim mai mult, pentru ca forța de muncă din R. Moldova să rămână acasă și să fie competentă pentru cerințele angajatorilor internaționali”. Cu ocazia aniversării a 58 ani de activitate, INTROSCOP S.A. ține să mulțumească tuturor angajaților săi, pentru succesul atins împreună. Cristina Pendea
curentul.md
Republica Moldova se alătură instrumentului de căutare TMview. Ce reprezintă acest sistem și ce oportunități oferă Începând cu data de 20 noiembrie 2017, mărcile din baza de date a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din Republica Moldova au fost adăugate la instrumentul de căutare TMview, pus la dispoziție de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), transmite CURENTUL. TMview reprezintă un instrument de consultare on-line gratuit a bazelor de date în domeniul mărcilor. TMview oferă utilizatorilor, prin intermediul unui sistem centralizat, acces la platforma de date a 62 de oficii naţionale/regionale. TMview este: · Disponibil 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. · Actualizat zilnic. TMview își găsește utilitatea pentru: · Cercetări în domeniul mărcilor. · Verificarea disponibilității unei denumiri de marcă. · Vizualizarea modificărilor referitoare la: schimbarea statutului, schimbarea numelui și terminarea perioadei de opoziție. TMview oferă: · O interfaţă reproiectată pentru îmbunătăţirea experienţei utilizatorilor. Aceasta include opţiuni pentru configurarea integrală a preferinţelor utilizatorilor şi afişarea rezultatelor de căutare, precum şi un sistem de file pentru deschiderea simultană a mai multor mărci. · Noi caracteristici de căutare şi filtrare, precum căutarea aproximativă, căutarea sintagmelor, istoricul căutării, sugestii de căutare. De asemenea, sunt disponibile mai multe criterii de căutare în căutarea avansată, precum posibilitatea de a căuta în funcţie de oficiul naţional/regional de mărci, numărul de referinţă al mărcii şi statutul mărcii. Cristina Pendea
10 ore
curentul.md / Publicat acum 10 ore
Începând cu data de 20 noiembrie 2017, mărcile din baza de date a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din Republica Moldova au fost adăugate la instrumentul de căutare TMview, pus la dispoziție de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), transmite CURENTUL. TMview reprezintă un instrument de consultare on-line gratuit a bazelor de date în domeniul mărcilor. TMview oferă utilizatorilor, prin intermediul unui sistem centralizat, acces la platforma de date a 62 de oficii naţionale/regionale. TMview este: · Disponibil 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. · Actualizat zilnic. TMview își găsește utilitatea pentru: · Cercetări în domeniul mărcilor. · Verificarea disponibilității unei denumiri de marcă. · Vizualizarea modificărilor referitoare la: schimbarea statutului, schimbarea numelui și terminarea perioadei de opoziție. TMview oferă: · O interfaţă reproiectată pentru îmbunătăţirea experienţei utilizatorilor. Aceasta include opţiuni pentru configurarea integrală a preferinţelor utilizatorilor şi afişarea rezultatelor de căutare, precum şi un sistem de file pentru deschiderea simultană a mai multor mărci. · Noi caracteristici de căutare şi filtrare, precum căutarea aproximativă, căutarea sintagmelor, istoricul căutării, sugestii de căutare. De asemenea, sunt disponibile mai multe criterii de căutare în căutarea avansată, precum posibilitatea de a căuta în funcţie de oficiul naţional/regional de mărci, numărul de referinţă al mărcii şi statutul mărcii. Cristina Pendea
curentul.md
Cu ce s-a încheiat a șasea reuniune a Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României În perioada 20-21 noiembrie are loc reuniunea Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României, informează CURENTUL. Copreședintele Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României, George Mocanu, a vorbit despre scopul întrevederii. „Este o plăcere și onoare să ne aflăm în Parlamentul de la București în cadrul ședinței. Am avut, mai întâi, o trecere în revistă a principalelor proiecte care se desfășoară în acest moment în Republica Moldova cu sprijinul României. De asemenea, au fost foarte multe proiecte și propuneri concrete pentru perioada următoare, care se referă la stagiile de practică pentru funcționarii publici, la tarifele de roaming, sporirea controlului Parlamentar pentru a accelera implementarea proceselor de interconexiune energetică, care sunt o prioritate strategică a noastră. Totodată, vreau să mulțumesc Parlamentului României, Guvernului României, Președinției și cetățenilor României pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova”, a declarat el. Bogdan-Ionel Rodeanu, copreședintele Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României, a comunicat despre prioritățile asumate din cadrul reuniunii Comisiei. „Ne bucurăm de finalizarea celei de-a 6-a reuniuni a Comisiei pentru Integrarea Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și cel al României. Acest sfârșit al reuniunii înseamnă un nou început, un început a ceea ce înseamnă o accelerare a cooperării bilaterale la nivel Parlamentar, o seamă de asumări firești a celor entități dintre cele 2 Parlamente. În momentul de față, ne-am asumat un plan de acțiuni, o serie de priorități, care vor contribui direct la tot ceea ce înseamnă reformă, întărirea instituțiilor statului, asistență tehnică și financiară pentru Republica Moldova, ca sprijin direct și asumat din partea României”, a conchis el. Amintim că, reuniunea are loc în preajma Summit-ului Parteneriatului Estic de la Bruxelles din 24 noiembrie, precum și în contextul stabilirii priorităților comune pentru perioada în care România va deține Președinția Consiliului Uniunii Europene, la începutul anului 2019. Mihaela Conovali
10 ore
curentul.md / Publicat acum 10 ore
În perioada 20-21 noiembrie are loc reuniunea Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României, informează CURENTUL. Copreședintele Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României, George Mocanu, a vorbit despre scopul întrevederii. „Este o plăcere și onoare să ne aflăm în Parlamentul de la București în cadrul ședinței. Am avut, mai întâi, o trecere în revistă a principalelor proiecte care se desfășoară în acest moment în Republica Moldova cu sprijinul României. De asemenea, au fost foarte multe proiecte și propuneri concrete pentru perioada următoare, care se referă la stagiile de practică pentru funcționarii publici, la tarifele de roaming, sporirea controlului Parlamentar pentru a accelera implementarea proceselor de interconexiune energetică, care sunt o prioritate strategică a noastră. Totodată, vreau să mulțumesc Parlamentului României, Guvernului României, Președinției și cetățenilor României pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova”, a declarat el. Bogdan-Ionel Rodeanu, copreședintele Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României, a comunicat despre prioritățile asumate din cadrul reuniunii Comisiei. „Ne bucurăm de finalizarea celei de-a 6-a reuniuni a Comisiei pentru Integrarea Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și cel al României. Acest sfârșit al reuniunii înseamnă un nou început, un început a ceea ce înseamnă o accelerare a cooperării bilaterale la nivel Parlamentar, o seamă de asumări firești a celor entități dintre cele 2 Parlamente. În momentul de față, ne-am asumat un plan de acțiuni, o serie de priorități, care vor contribui direct la tot ceea ce înseamnă reformă, întărirea instituțiilor statului, asistență tehnică și financiară pentru Republica Moldova, ca sprijin direct și asumat din partea României”, a conchis el. Amintim că, reuniunea are loc în preajma Summit-ului Parteneriatului Estic de la Bruxelles din 24 noiembrie, precum și în contextul stabilirii priorităților comune pentru perioada în care România va deține Președinția Consiliului Uniunii Europene, la începutul anului 2019. Mihaela Conovali
curentul.md
Moldova înregistrează restanţe la capitolul protecției copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual Autoritățile statului eșuează în reabilitarea copiilor care au suferit de exploatare și abuz sexual, măsurile de intervenție pentru agresorii sexuali lipsesc cu desăvârșire, prevenirea este fragmentară, iar protecţia copiilor faţă de riscurile abuzului si exploatării sexuale online este încă o mare provocare. Aceste, dar și alte constatări, inclusiv recomandările de rigoare, se regăsesc într-un raport tematic, realizat de experții  Centrului Internațional „La Strada”, transmite CURENTUL. În contextul Zilei Europene pentru Protecția Copiilor împotriva Exploatării Sexuale, Centrul Internațional ,,La Strada” lansează un studiu care cercetează în ce măsură, la cinci ani de la ratificare, Republica Moldova a implementat măsurile stabilite de Convenția de la Lanzarote, conform angajamentelor asumate. „Analiza pe care am realizat-o scoate în evidență un șir de neajunsuri și lipsuri de ordin strategic, care denotă că autoritățile nu au demonstrat voința necesară pentru a stop violenţa sexuala faţă de copii, constatând lipsa unei platforme unice care ar stabili responsabilitățile și obligațiile exacte ale fiecărei instituții, ar permite o organizare a transpunerii în practică a angajamentelor asumate, monitorizarea și evaluarea impactului măsurilor întreprinse. La fel cum am constatat lipsa unor date unificate, calitative privind incidentele de abuz sexual şi exploatare sexuală, astfel deducem că autoritățile nu și-au propus până la acest moment să identifice la modul serios factorii de risc sau noile tendințe ale fenomenului” a menționat Ana Revenco, președinta „La Strada”. În particular, Convenția Lanzarote obligă Guvernul Republicii Moldova să ia măsuri pentru a asigura educația copiilor despre riscurile exploatării sexuale și abuzului sexual. Pentru aceasta, copiii trebuie să beneficieze întâi de toate de o educație sexuală corespunzătoare vârstei. „La capitolul prevenire, odată cu semnarea Convenției, Executivul de la Chișinău și-a asumat că va iniția reforme inclusiv în învățământ. Asta înseamnă că fiecare copil, încă din băncile școlii ar trebui să beneficieze de educație sexuală și educație privind utilizarea în siguranță a Internetului astfel ca aceștia să își cultive o reziliență la exploatare și abuz. Acest lucru întârzie să se întâmple, iar programele de instruire a specialiștilor din sectorul învățământ, sănătate, protecție socială, poliție, justiție, sport, cultură și divertisment nu reflectă subiectul exploatării sexuale și abuzului sexual față de copii, fapt care duce la imposibilitatea semnalării timpurii a cazurilor de exploatare și abuz. Or atât copii, cât și adulții ar trebui să cunoască care sunt semnalmentele acestui tip de infracțiune și modalitățile de prevenire ale acestuia” susține Elena Botezatu, una dintre autoarele raportului. Restanţe serioase se înregistrează şi la capitolul protecţia victimelor. Astfel, programe de reabilitare şi reintegrare complexe şi de lungă durată a copiilor victime car au suferit de exploatare şi abuz sexual, cum ar fi trafic de copii în scop sexual, implicare în prostituţie şi pornografie sau producerea materialelor cu abuz sexual nu există în ţară. „Servicii de intervenție în situații de criză, pe timp de noapte, în week-end, dar și servicii mobile şi multidisciplinare lipsesc, nefiind posibilă intervenția eficientă pentru ca drepturile copilului să fie protejate”, mai susţine Elena Botezatu. Cercetarea  constată unele deficiențe ale cadrului legal privind abuzurile sexuale online. „La fel de grave sunt lacunele legislative care permit abuzatorilor să evite răspunderea penală în cazuri de abuz al copiilor. Pentru că este vorba inclusiv despre infracțiuni grave, insistăm ca autoritățile să revizuiască acest aspect”, a menționat Natalia Bayram, avocată în cadrul organizației. Potrivit acesteia, violența sexuală față de copii este una din cele mai grave forme de violență față de copii, iar aceasta necesită elaborarea unei legi speciale și complexe, care să stabilească clar instituțiile competente și obligațiile acestora în domeniile de prevenire, investigare și protecție a copiilor față de abuzul și exploatarea sexuală. La capitolul măsuri pentru abuzatori sexuali, s-a constatat că statul nu a elaborat programe de asistență şi intervenție pe durata ispășirii pedepsei, dar și programe de resocializare și monitorizare a celor care și-au ispășit pedeapsa, astfel fiind condiționată recidiva. Urmare a constatărilor, experții „La Strada” au venit și cu o serie de recomandări pentru instituțiile statului. Astfel, autorii publicației recomandă dezvoltarea serviciilor de consiliere atât pentru copiii-victime, cât și pentru persoanele care se simt atrase de copii și adolescenți și au temerea că ar putea săvârși un abuz asupra acestora. La fel, ar urma să fie dezvoltate servicii la nivel local, care să acorde asistență calificată copiilor victime ale infracțiunilor sexuale, inclusiv servicii complexe pentru o perioadă lungă de timp în scopul reabilitării și reintegrării lor sociale. În școală, dar și prin intermediul campaniilor de informare, mai spun experții, trebuie să fie asigurată o minimă educație sexuală a copiilor și adolescenților, astfel ca aceștia să își cultive o reziliență la exploatare și abuz. Utilizarea în siguranţă a tehnologiilor informaţionale trebuie să se regăsească expres în programul şcolar. Mai mult, așa cum prevede și Convenția Lanzarote, copiii trebuie consultați la eliberarea politicilor publice ce îi vizează. Cristina Pendea
11 ore
curentul.md / Publicat acum 11 ore
Autoritățile statului eșuează în reabilitarea copiilor care au suferit de exploatare și abuz sexual, măsurile de intervenție pentru agresorii sexuali lipsesc cu desăvârșire, prevenirea este fragmentară, iar protecţia copiilor faţă de riscurile abuzului si exploatării sexuale online este încă o mare provocare. Aceste, dar și alte constatări, inclusiv recomandările de rigoare, se regăsesc într-un raport tematic, realizat de experții  Centrului Internațional „La Strada”, transmite CURENTUL. În contextul Zilei Europene pentru Protecția Copiilor împotriva Exploatării Sexuale, Centrul Internațional ,,La Strada” lansează un studiu care cercetează în ce măsură, la cinci ani de la ratificare, Republica Moldova a implementat măsurile stabilite de Convenția de la Lanzarote, conform angajamentelor asumate. „Analiza pe care am realizat-o scoate în evidență un șir de neajunsuri și lipsuri de ordin strategic, care denotă că autoritățile nu au demonstrat voința necesară pentru a stop violenţa sexuala faţă de copii, constatând lipsa unei platforme unice care ar stabili responsabilitățile și obligațiile exacte ale fiecărei instituții, ar permite o organizare a transpunerii în practică a angajamentelor asumate, monitorizarea și evaluarea impactului măsurilor întreprinse. La fel cum am constatat lipsa unor date unificate, calitative privind incidentele de abuz sexual şi exploatare sexuală, astfel deducem că autoritățile nu și-au propus până la acest moment să identifice la modul serios factorii de risc sau noile tendințe ale fenomenului” a menționat Ana Revenco, președinta „La Strada”. În particular, Convenția Lanzarote obligă Guvernul Republicii Moldova să ia măsuri pentru a asigura educația copiilor despre riscurile exploatării sexuale și abuzului sexual. Pentru aceasta, copiii trebuie să beneficieze întâi de toate de o educație sexuală corespunzătoare vârstei. „La capitolul prevenire, odată cu semnarea Convenției, Executivul de la Chișinău și-a asumat că va iniția reforme inclusiv în învățământ. Asta înseamnă că fiecare copil, încă din băncile școlii ar trebui să beneficieze de educație sexuală și educație privind utilizarea în siguranță a Internetului astfel ca aceștia să își cultive o reziliență la exploatare și abuz. Acest lucru întârzie să se întâmple, iar programele de instruire a specialiștilor din sectorul învățământ, sănătate, protecție socială, poliție, justiție, sport, cultură și divertisment nu reflectă subiectul exploatării sexuale și abuzului sexual față de copii, fapt care duce la imposibilitatea semnalării timpurii a cazurilor de exploatare și abuz. Or atât copii, cât și adulții ar trebui să cunoască care sunt semnalmentele acestui tip de infracțiune și modalitățile de prevenire ale acestuia” susține Elena Botezatu, una dintre autoarele raportului. Restanţe serioase se înregistrează şi la capitolul protecţia victimelor. Astfel, programe de reabilitare şi reintegrare complexe şi de lungă durată a copiilor victime car au suferit de exploatare şi abuz sexual, cum ar fi trafic de copii în scop sexual, implicare în prostituţie şi pornografie sau producerea materialelor cu abuz sexual nu există în ţară. „Servicii de intervenție în situații de criză, pe timp de noapte, în week-end, dar și servicii mobile şi multidisciplinare lipsesc, nefiind posibilă intervenția eficientă pentru ca drepturile copilului să fie protejate”, mai susţine Elena Botezatu. Cercetarea  constată unele deficiențe ale cadrului legal privind abuzurile sexuale online. „La fel de grave sunt lacunele legislative care permit abuzatorilor să evite răspunderea penală în cazuri de abuz al copiilor. Pentru că este vorba inclusiv despre infracțiuni grave, insistăm ca autoritățile să revizuiască acest aspect”, a menționat Natalia Bayram, avocată în cadrul organizației. Potrivit acesteia, violența sexuală față de copii este una din cele mai grave forme de violență față de copii, iar aceasta necesită elaborarea unei legi speciale și complexe, care să stabilească clar instituțiile competente și obligațiile acestora în domeniile de prevenire, investigare și protecție a copiilor față de abuzul și exploatarea sexuală. La capitolul măsuri pentru abuzatori sexuali, s-a constatat că statul nu a elaborat programe de asistență şi intervenție pe durata ispășirii pedepsei, dar și programe de resocializare și monitorizare a celor care și-au ispășit pedeapsa, astfel fiind condiționată recidiva. Urmare a constatărilor, experții „La Strada” au venit și cu o serie de recomandări pentru instituțiile statului. Astfel, autorii publicației recomandă dezvoltarea serviciilor de consiliere atât pentru copiii-victime, cât și pentru persoanele care se simt atrase de copii și adolescenți și au temerea că ar putea săvârși un abuz asupra acestora. La fel, ar urma să fie dezvoltate servicii la nivel local, care să acorde asistență calificată copiilor victime ale infracțiunilor sexuale, inclusiv servicii complexe pentru o perioadă lungă de timp în scopul reabilitării și reintegrării lor sociale. În școală, dar și prin intermediul campaniilor de informare, mai spun experții, trebuie să fie asigurată o minimă educație sexuală a copiilor și adolescenților, astfel ca aceștia să își cultive o reziliență la exploatare și abuz. Utilizarea în siguranţă a tehnologiilor informaţionale trebuie să se regăsească expres în programul şcolar. Mai mult, așa cum prevede și Convenția Lanzarote, copiii trebuie consultați la eliberarea politicilor publice ce îi vizează. Cristina Pendea
curentul.md
Pavel Filip la „Cyber Drill Alert”: „Guvernul acordă o atenție deosebită asigurării securității cibernetice și dezvoltării sectorului TIC” Prim-ministrul Pavel Filip a participat astăzi la deschiderea conferinței regionale „Cyber Drill Alert”, organizată în premieră în Republica Moldova, cu susţinerea Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, transmite CURENTUL. În mesajul său de salut, Premierul a menționat că Guvernul acordă o atenție deosebită asigurării securității cibernetice și dezvoltării sectorului TIC, mai ales în situația în care tot mai multe persoane își doresc să beneficieze de progresul tehnologic. În acest sens, sub umbrela Strategiei naționale „Moldova Digitală 2020”, a fost promovat Programul național de securitate cibernetică. De asemenea, Republica Moldova are o agendă digitală ambițioasă, care are ca obiectiv crearea unei societăți informaționale moderne și încurajarea dezvoltării companiilor de profil. „Eforturile Guvernului sunt un exemplu pentru dezvoltarea serviciilor societății informaționale la nivel de țară, promovând incluziunea și accentuând alte două dimensiuni cheie: necesitarea cunoștințelor TIC și un grad sporit de securitate cibernetică”, a spus Pavel Filip. Prim-ministrul a menţionat că evenimentul „Cyber Drill Alert” este o oportunitate bună de a face schimb de experienţă şi de a prelua cele mai bune practici în domeniu. Totodată, simulările situațiilor de criză care vor fi desfășurate în cadrul evenimentului vor contribui la îmbunătățirea capacităților de comunicare și de răspuns la incidentele cibernetice, la aplanarea riscurilor virtuale și la creșterea încrederii în spațiul digital. „Exercițiul dat va servi la identificarea și promovarea soluțiilor de depășire a amenințărilor și provocărilor în spațiul cibernetic, va clarifica rolul Guvernelor, celulelor naționale de reacție la incidente cibernetice și al operatorilor de comunicații electronice în acest proces”, a  declarat Pavel Filip. „Cyber Drill Alert” este organizat de Centrul de Telecomunicații Speciale din cadrul Cancelariei de Stat, în parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii și Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC, în perioada 21 – 23 noiembrie curent. La eveniment participă specialiști în securitate cibernetică din 24 de țări din Uniunea Europeană și din spațiul CSI. Cristina Parfeni
11 ore
curentul.md / Publicat acum 11 ore
Prim-ministrul Pavel Filip a participat astăzi la deschiderea conferinței regionale „Cyber Drill Alert”, organizată în premieră în Republica Moldova, cu susţinerea Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, transmite CURENTUL. În mesajul său de salut, Premierul a menționat că Guvernul acordă o atenție deosebită asigurării securității cibernetice și dezvoltării sectorului TIC, mai ales în situația în care tot mai multe persoane își doresc să beneficieze de progresul tehnologic. În acest sens, sub umbrela Strategiei naționale „Moldova Digitală 2020”, a fost promovat Programul național de securitate cibernetică. De asemenea, Republica Moldova are o agendă digitală ambițioasă, care are ca obiectiv crearea unei societăți informaționale moderne și încurajarea dezvoltării companiilor de profil. „Eforturile Guvernului sunt un exemplu pentru dezvoltarea serviciilor societății informaționale la nivel de țară, promovând incluziunea și accentuând alte două dimensiuni cheie: necesitarea cunoștințelor TIC și un grad sporit de securitate cibernetică”, a spus Pavel Filip. Prim-ministrul a menţionat că evenimentul „Cyber Drill Alert” este o oportunitate bună de a face schimb de experienţă şi de a prelua cele mai bune practici în domeniu. Totodată, simulările situațiilor de criză care vor fi desfășurate în cadrul evenimentului vor contribui la îmbunătățirea capacităților de comunicare și de răspuns la incidentele cibernetice, la aplanarea riscurilor virtuale și la creșterea încrederii în spațiul digital. „Exercițiul dat va servi la identificarea și promovarea soluțiilor de depășire a amenințărilor și provocărilor în spațiul cibernetic, va clarifica rolul Guvernelor, celulelor naționale de reacție la incidente cibernetice și al operatorilor de comunicații electronice în acest proces”, a  declarat Pavel Filip. „Cyber Drill Alert” este organizat de Centrul de Telecomunicații Speciale din cadrul Cancelariei de Stat, în parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii și Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC, în perioada 21 – 23 noiembrie curent. La eveniment participă specialiști în securitate cibernetică din 24 de țări din Uniunea Europeană și din spațiul CSI. Cristina Parfeni
curentul.md
Un nou proiect la Vamă: Se va reduce timpul de așteptare și corupția Serviciul Vamal al R. Moldova a lansat, astăzi, proiectul Twinning „Suport în modernizarea Serviciului Vamal în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere”, transmite CURENTUL. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și va fi implementat în următorii 2 ani. În cadrul ceremoniei de lansare, directorul general al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, a menționat că proiectul acesta va facilita procedura de vămuire. „Ne bucurăm să fim asistați de experți de prima clasă din cadrul instituțiilor vamale ale Lituaniei și Italiei. SV s-a angajat plenar pentru implementarea cerințelor expuse în Acordul de Asociere, inclusiv DCFTA. Este o premieră pentru țara noastră, dar mai cu seamă pentru agenții economici. Implementarea ghișeului unic și sistemul computerizat de tranzit va permite economisirea timpului, resurselor și a operațiunilor de vămuire. Aceste instrumente vor diminua riscurile de fraudă și corupție”, a spus Vitalie Vrabie. Ambasadorul UE în R. Moldova, Peter Michalko, a menționat că proiectul va duce la dezvoltarea cu succes a mediului de afaceri. „Prin implementarea ghișeului unic și a sistemului computerizat de tranzit se va îmbunătăți calitatea serviciilor, se va reduce timpul de așteptare și se va reduce corupția. Serviciul Vamal va avea consultanță din partea experților europeni prin depunerea în tranzit. Ghișeul unic reprezintă o facilitare care va permite persoanelor să depună informațiile la un singur post de tranzit. Sistemul computerizat va permite diminuarea riscurilor de fraudă”, a spus Ambasadorul UE în RM. Cristina Pendea
11 ore
curentul.md / Publicat acum 11 ore
Serviciul Vamal al R. Moldova a lansat, astăzi, proiectul Twinning „Suport în modernizarea Serviciului Vamal în conformitate cu cerințele Acordului de Asociere”, transmite CURENTUL. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și va fi implementat în următorii 2 ani. În cadrul ceremoniei de lansare, directorul general al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, a menționat că proiectul acesta va facilita procedura de vămuire. „Ne bucurăm să fim asistați de experți de prima clasă din cadrul instituțiilor vamale ale Lituaniei și Italiei. SV s-a angajat plenar pentru implementarea cerințelor expuse în Acordul de Asociere, inclusiv DCFTA. Este o premieră pentru țara noastră, dar mai cu seamă pentru agenții economici. Implementarea ghișeului unic și sistemul computerizat de tranzit va permite economisirea timpului, resurselor și a operațiunilor de vămuire. Aceste instrumente vor diminua riscurile de fraudă și corupție”, a spus Vitalie Vrabie. Ambasadorul UE în R. Moldova, Peter Michalko, a menționat că proiectul va duce la dezvoltarea cu succes a mediului de afaceri. „Prin implementarea ghișeului unic și a sistemului computerizat de tranzit se va îmbunătăți calitatea serviciilor, se va reduce timpul de așteptare și se va reduce corupția. Serviciul Vamal va avea consultanță din partea experților europeni prin depunerea în tranzit. Ghișeul unic reprezintă o facilitare care va permite persoanelor să depună informațiile la un singur post de tranzit. Sistemul computerizat va permite diminuarea riscurilor de fraudă”, a spus Ambasadorul UE în RM. Cristina Pendea
curentul.md
El este inventatorul care a câștigat premiul Guvernului „Inventator remarcabil” Câştigătorul premiului Guvernului Republicii Moldova „Inventator remarcabil” a devenit renumitul chimist Victor Covaliov – doctor, conferenţiar universitar la Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a Universităţii de Stat din Moldova, transmite CURENTUL. El a fost apreciat pentru ciclul de invenţii în domeniul ecologiei. Laureatul se va învrednici de un premiu în valoare de 10 mii de lei. Cel mai remarcabil inventator a fost selectat de către juriul Expoziţiei Internaţionale Specializate „Infoinvent”. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 15-18 noiembrie și a fost organizat de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei (AȘM), Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT) și CIE „Moldexpo” și cu susținerea Oficiului European de Brevete (OEB). La cea de-a XV-a ediţie, au participat aproape 100 de instituții și întreprinderi, tineri creatori și inventatori din Republica Moldova, România, Portugalia, Croația, Cehia, Coreea de Sud, Taiwan, Turcia, Maroc, Indonezia etc. Victor Covaliov este unul dintre cei mai activi şi renumiţi inventatori din Republica Moldova. Până în prezent, el a depus la AGEPI cele mai multe cereri de brevetare a invențiilor – 269. Multe dintre invenții țin de domeniul ecologiei, pentru asta fiind numit în revistele internaționale de specialitate „inventatorul tehnologiilor verzi şi gardian al purităţii”. Pe locul doi în acest top se află fiica laureatului premiului Guvernului „Inventator remarcabi””, Olga Covaliova, care a depus la AGEPI 266 cereri de brevetare a invențiilor. Elaborările şi tehnologiile lui Victor Covaliov sunt menţionate cu cele mai înalte premii a Saloanelor de invenţii desfăşurate în ţări precum Ungaria,  Elveţia, Bulgaria, Belgia, Germania, Rusia, Ucraina, România, Polonia şi , desigur, Republica Moldova. În 2015, Victor Covaliov a obținut Premiul National Energy Globe Republica Moldova, pentru proiectul „Producerea Biogazului din biomasa deşeurilor agroindustriale”. Cristina Pendea
12 ore
curentul.md / Publicat acum 12 ore
Câştigătorul premiului Guvernului Republicii Moldova „Inventator remarcabil” a devenit renumitul chimist Victor Covaliov – doctor, conferenţiar universitar la Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a Universităţii de Stat din Moldova, transmite CURENTUL. El a fost apreciat pentru ciclul de invenţii în domeniul ecologiei. Laureatul se va învrednici de un premiu în valoare de 10 mii de lei. Cel mai remarcabil inventator a fost selectat de către juriul Expoziţiei Internaţionale Specializate „Infoinvent”. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 15-18 noiembrie și a fost organizat de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei (AȘM), Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT) și CIE „Moldexpo” și cu susținerea Oficiului European de Brevete (OEB). La cea de-a XV-a ediţie, au participat aproape 100 de instituții și întreprinderi, tineri creatori și inventatori din Republica Moldova, România, Portugalia, Croația, Cehia, Coreea de Sud, Taiwan, Turcia, Maroc, Indonezia etc. Victor Covaliov este unul dintre cei mai activi şi renumiţi inventatori din Republica Moldova. Până în prezent, el a depus la AGEPI cele mai multe cereri de brevetare a invențiilor – 269. Multe dintre invenții țin de domeniul ecologiei, pentru asta fiind numit în revistele internaționale de specialitate „inventatorul tehnologiilor verzi şi gardian al purităţii”. Pe locul doi în acest top se află fiica laureatului premiului Guvernului „Inventator remarcabi””, Olga Covaliova, care a depus la AGEPI 266 cereri de brevetare a invențiilor. Elaborările şi tehnologiile lui Victor Covaliov sunt menţionate cu cele mai înalte premii a Saloanelor de invenţii desfăşurate în ţări precum Ungaria,  Elveţia, Bulgaria, Belgia, Germania, Rusia, Ucraina, România, Polonia şi , desigur, Republica Moldova. În 2015, Victor Covaliov a obținut Premiul National Energy Globe Republica Moldova, pentru proiectul „Producerea Biogazului din biomasa deşeurilor agroindustriale”. Cristina Pendea
curentul.md
Autoritățile orașului Orhei introduc noi standarde de curățenie și ordine Municipiul Orhei, care în ultimii doi ani a devenit lider în implementarea propriilor proiecte de infrastructură și sociale, a decis să introducă noi standarde europene, transmite CURENTUL. În contextul armonizării la practica europeană şi a programului de amenajare şi salubrizare a oraşului pentru anul 2018, Consiliul Municipal Orhei a adoptat un nou regulament, care vine să ajusteze prezenta practică la practica europeană. Acest proiect a fost elaborat în scopul asigurării organizării unui nivel modern de amenajare a municipiului Orhei, atât din punct de vedere etico-sanitar, cât şi din punct de vedere al principiilor de urbanism şi amenajare a teritoriilor din curţile blocurilor. În conformitate cu documentul, vor fi introduse noi standarde și cerințe pentru respectarea curățeniei și ordinii, curățarea și evacuarea gunoiului, precum și a zăpezii și gheții pe timpul iernii. Responsabilitățile pe această temă sunt clar împărțite între Întreprinderile gestionate de Primărie, ale persoanelor juridice și ale persoanelor fizice. Problema curățeniei și ordinii elementare pe străzi și zonele comune este extrem de relevantă pentru aproape toate orașele din Moldova, inclusiv capitala țării. Dacă în majoritatea localităților această problemă este neglijată, autoritățile din Orhei, conduse de primarul Ilan Șor încearcă să rezolve în mod sistematic această problemă. Proiectul face parte dintr-un program amplu de acţiuni privind dezvoltarea infrastructurii oraşului şi amenajării acestuia. Documentul aprobat este conceput pentru a schimba radical fața orașului. Potrivit conceptului autorităţilor, dacă, până în prezent, s-a lucrat la modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere, a piețelor, a parcurilor și a spațiilor de recreere, a curților și a clădirilor cu mai multe etaje, este necesară și schimbarea mentalității și obiceiurilor locuitorilor orașului. Pe parcursul multor ani de inactivitate a autorităților locale, oamenii s-au obișnuit cu un dezechilibru continuu, probleme cu evacuarea gunoiului, curățenie proastă, incomoditățile pe timp de iarnă datorită trotuarelor murdare și multe altele. Oamenii din oraș, obișnuiți cu mizeria, adesea își fac „contribuția” proprie: se îngăduie să facă gunoi, să stocheze materialele de construcție în locuri neautorizate, să permită formarea de halde neautorizate în oraș și așa mai departe. Noul Regulament va pune capăt acestui lucru. Pe lângă interdicțiile impuse la haldele neautorizate și cerințele elementare de curățenie, atât persoanelor fizice cât și celor juridice, acest document introduce și reguli și competențe pentru întregul complex de menținere a orașului într-o manieră curată și ordonată. În special, este clar definit la ce oră, cum și cine efectuează evacuarea gunoiului, sunt introduse cerințe pentru asigurarea funcționării apelor reziduale de canalizare, pentru curățarea și evacuarea zăpezii și depunerilor de gheață. Responsabilitatea pentru menținerea curățeniei pe teritoriile adiacente ale spațiilor comerciale și private, în interiorul curților clădirilor cu apartamente, este la fel descrisă. Prioritatea este stabilită pentru curățarea trotuarelor și a stațiilor, și, de asemenea se va introduce întreținerea obligatorie a urnelor urbane. Se introduce practica udării obligatorii a pavajelor și trotuarelor cu apă în zilele calde de vară. În Orhei, va fi interzis nu doar menținerea animalelor și a păsărilor de curte în clădiri cu mai multe etaje și curți comune, ceea ce nu este neobișnuit pentru majoritatea centrelor regionale ale țării, ci și spălarea și atârnarea în locuri publice, curți, a covoarelor sau rufelor, care dă clădirilor urbane un aspect vizual neplăcut. În Orhei, în curând va fi imposibil să vedem o imagine tipică pentru orice oraș moldovenesc, când covoarele cu praf sunt scuturate peste copiii care se joacă în nisip. Repararea, spălarea și menținerea mașinilor în curți și în locurile publice vor fi, de asemenea, interzise. Nu va fi posibilă arderea frunzelor și gunoiului, precum și aprinderea focurilor sau a unui grătar în oraș, cu excepția locurilor desemnate. Această practică este utilizată cu succes în mai multe ţări din Europa. Proiectul va fi implementat în primăvara anului 2018, atunci când, Primăria Orhei în comun cu Întreprinderile municipale de responsabilitate vor demara un ansamblu de lucrări de modernizare a curţilor spaţiilor adiacente, unde vor fi create locuri special amenajate pentru uscatul rufelor şi instalarea bătătoarelor de covoare. Potrivit conducătorului fracțiunii «Pentru Orhei» din cadrul Consiliului municipal, Pavel Verejan, „prezentul regulament va apropia Orheiul de practicile europene. Locuitorii orașului Orhei le-a venit timpul să se obișnuiască cu standardele de viață ale orașului. Orașul va deveni curat și ordonat, ceea ce înseamnă mai convenabil și mai plăcut pentru viață”. Cristina Pendea
12 ore
curentul.md / Publicat acum 12 ore
Municipiul Orhei, care în ultimii doi ani a devenit lider în implementarea propriilor proiecte de infrastructură și sociale, a decis să introducă noi standarde europene, transmite CURENTUL. În contextul armonizării la practica europeană şi a programului de amenajare şi salubrizare a oraşului pentru anul 2018, Consiliul Municipal Orhei a adoptat un nou regulament, care vine să ajusteze prezenta practică la practica europeană. Acest proiect a fost elaborat în scopul asigurării organizării unui nivel modern de amenajare a municipiului Orhei, atât din punct de vedere etico-sanitar, cât şi din punct de vedere al principiilor de urbanism şi amenajare a teritoriilor din curţile blocurilor. În conformitate cu documentul, vor fi introduse noi standarde și cerințe pentru respectarea curățeniei și ordinii, curățarea și evacuarea gunoiului, precum și a zăpezii și gheții pe timpul iernii. Responsabilitățile pe această temă sunt clar împărțite între Întreprinderile gestionate de Primărie, ale persoanelor juridice și ale persoanelor fizice. Problema curățeniei și ordinii elementare pe străzi și zonele comune este extrem de relevantă pentru aproape toate orașele din Moldova, inclusiv capitala țării. Dacă în majoritatea localităților această problemă este neglijată, autoritățile din Orhei, conduse de primarul Ilan Șor încearcă să rezolve în mod sistematic această problemă. Proiectul face parte dintr-un program amplu de acţiuni privind dezvoltarea infrastructurii oraşului şi amenajării acestuia. Documentul aprobat este conceput pentru a schimba radical fața orașului. Potrivit conceptului autorităţilor, dacă, până în prezent, s-a lucrat la modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere, a piețelor, a parcurilor și a spațiilor de recreere, a curților și a clădirilor cu mai multe etaje, este necesară și schimbarea mentalității și obiceiurilor locuitorilor orașului. Pe parcursul multor ani de inactivitate a autorităților locale, oamenii s-au obișnuit cu un dezechilibru continuu, probleme cu evacuarea gunoiului, curățenie proastă, incomoditățile pe timp de iarnă datorită trotuarelor murdare și multe altele. Oamenii din oraș, obișnuiți cu mizeria, adesea își fac „contribuția” proprie: se îngăduie să facă gunoi, să stocheze materialele de construcție în locuri neautorizate, să permită formarea de halde neautorizate în oraș și așa mai departe. Noul Regulament va pune capăt acestui lucru. Pe lângă interdicțiile impuse la haldele neautorizate și cerințele elementare de curățenie, atât persoanelor fizice cât și celor juridice, acest document introduce și reguli și competențe pentru întregul complex de menținere a orașului într-o manieră curată și ordonată. În special, este clar definit la ce oră, cum și cine efectuează evacuarea gunoiului, sunt introduse cerințe pentru asigurarea funcționării apelor reziduale de canalizare, pentru curățarea și evacuarea zăpezii și depunerilor de gheață. Responsabilitatea pentru menținerea curățeniei pe teritoriile adiacente ale spațiilor comerciale și private, în interiorul curților clădirilor cu apartamente, este la fel descrisă. Prioritatea este stabilită pentru curățarea trotuarelor și a stațiilor, și, de asemenea se va introduce întreținerea obligatorie a urnelor urbane. Se introduce practica udării obligatorii a pavajelor și trotuarelor cu apă în zilele calde de vară. În Orhei, va fi interzis nu doar menținerea animalelor și a păsărilor de curte în clădiri cu mai multe etaje și curți comune, ceea ce nu este neobișnuit pentru majoritatea centrelor regionale ale țării, ci și spălarea și atârnarea în locuri publice, curți, a covoarelor sau rufelor, care dă clădirilor urbane un aspect vizual neplăcut. În Orhei, în curând va fi imposibil să vedem o imagine tipică pentru orice oraș moldovenesc, când covoarele cu praf sunt scuturate peste copiii care se joacă în nisip. Repararea, spălarea și menținerea mașinilor în curți și în locurile publice vor fi, de asemenea, interzise. Nu va fi posibilă arderea frunzelor și gunoiului, precum și aprinderea focurilor sau a unui grătar în oraș, cu excepția locurilor desemnate. Această practică este utilizată cu succes în mai multe ţări din Europa. Proiectul va fi implementat în primăvara anului 2018, atunci când, Primăria Orhei în comun cu Întreprinderile municipale de responsabilitate vor demara un ansamblu de lucrări de modernizare a curţilor spaţiilor adiacente, unde vor fi create locuri special amenajate pentru uscatul rufelor şi instalarea bătătoarelor de covoare. Potrivit conducătorului fracțiunii «Pentru Orhei» din cadrul Consiliului municipal, Pavel Verejan, „prezentul regulament va apropia Orheiul de practicile europene. Locuitorii orașului Orhei le-a venit timpul să se obișnuiască cu standardele de viață ale orașului. Orașul va deveni curat și ordonat, ceea ce înseamnă mai convenabil și mai plăcut pentru viață”. Cristina Pendea
curentul.md
PDM: „Una dintre prioritățile bugetului anului 2018 este repararea drumurilor” Purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vitalie Gamurari, a anunțat că, în ședința săptămânală a formațiunii, s-a discutat despre proiectul Bugetului pentru anul 2018, informează CURENTUL. Vitalie Gamurari a declarat că proiectul a fost prezentat, după ce a fost discutat cu reprezentații FMI. „Evident că, s-au luat în considerare sugestiile care au parvenit din partea acestei instituții. Ulterior, în cadrul Parlamentului, vor fi discutate și amănuntele ce țin de acest proiect de lege. Vreau să vă comunic faptul că, una dintre prioritățile bugetului anului 2018 este repararea drumurilor sau conceptul drumurilor. Da, sunt anumite momente ce țin de o importanță majoră, precum – factorul social, acesta la fel este preconizat și este prevăzut de proiectul bugetului pentru 2018. La fel, o idee la care s-a atras atenția în cadrul acestor dezbateri este asigurarea securității energetice, inclusiv și despre ridicarea calității și eficienței energetice sub diferite aspecte”, a precizat Gamurari. Andriana Cheptine
12 ore
curentul.md / Publicat acum 12 ore
Purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vitalie Gamurari, a anunțat că, în ședința săptămânală a formațiunii, s-a discutat despre proiectul Bugetului pentru anul 2018, informează CURENTUL. Vitalie Gamurari a declarat că proiectul a fost prezentat, după ce a fost discutat cu reprezentații FMI. „Evident că, s-au luat în considerare sugestiile care au parvenit din partea acestei instituții. Ulterior, în cadrul Parlamentului, vor fi discutate și amănuntele ce țin de acest proiect de lege. Vreau să vă comunic faptul că, una dintre prioritățile bugetului anului 2018 este repararea drumurilor sau conceptul drumurilor. Da, sunt anumite momente ce țin de o importanță majoră, precum – factorul social, acesta la fel este preconizat și este prevăzut de proiectul bugetului pentru 2018. La fel, o idee la care s-a atras atenția în cadrul acestor dezbateri este asigurarea securității energetice, inclusiv și despre ridicarea calității și eficienței energetice sub diferite aspecte”, a precizat Gamurari. Andriana Cheptine
curentul.md
PDM, despre cei 8 noi primari: „Cetățenii au dat încredere vectorului european al RM” Purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vitalie Gamurari a anunțat că, în ședința săptămânală a formațiunii, au fost discutate rezultatele alegerilor locale, desfășurate la 19 noiembrie 2017, informează CURENTUL. Vitalie Gamurari a menționat că, din cele 10 localități, unde s-au desfășurat alegeri locale, în 8 – reprezentanții PDM au câștigat din primul tur, iar în 2 localități au ieșit în al doilea tur și sunt printre favoriți. „De la bun început, venim să felicităm colegii pentru aceste rezultate bune. Ca urmare, venim să confirmăm că cetățenii au dat încredere vectorului european al RM, din simplul motiv că, contracandidații PDM, în mare parte, au fost reprezentanți ai PSRM, cei care au o altă viziune. Este un rezultat pozitiv, noi îl vom examina. Sperăm că, această tendință a rezultatelor PDM va continua și în următoarele campanii electorale”, a conchis Gamurari. Andriana Cheptine
12 ore
curentul.md / Publicat acum 12 ore
Purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vitalie Gamurari a anunțat că, în ședința săptămânală a formațiunii, au fost discutate rezultatele alegerilor locale, desfășurate la 19 noiembrie 2017, informează CURENTUL. Vitalie Gamurari a menționat că, din cele 10 localități, unde s-au desfășurat alegeri locale, în 8 – reprezentanții PDM au câștigat din primul tur, iar în 2 localități au ieșit în al doilea tur și sunt printre favoriți. „De la bun început, venim să felicităm colegii pentru aceste rezultate bune. Ca urmare, venim să confirmăm că cetățenii au dat încredere vectorului european al RM, din simplul motiv că, contracandidații PDM, în mare parte, au fost reprezentanți ai PSRM, cei care au o altă viziune. Este un rezultat pozitiv, noi îl vom examina. Sperăm că, această tendință a rezultatelor PDM va continua și în următoarele campanii electorale”, a conchis Gamurari. Andriana Cheptine
curentul.md
Detalii despre accidentul din cariera de la Pașcani: „Două cauze penale – deschise, o persoană – reținută” Procuratura Generală, în cadrul unei conferințe de presă, a oferit mai multe informații cu privire la accidentul dintr-o carieră de piatră din satul Pașcani, raionul Criuleni, informează CURENTUL. Șeful Direcției Serviciului Protecţiei Civile şi Situațiilor Excepționale din mun. Chișinău, Vitalie Grabovschi, a vorbit despre acțiunile întreprinse în cadrul incidentului din s. Pașcani. „Ieri seara, 20 noiembrie, la ora 19:43, la Centrul Automatizat de Dirijare Operativă a Inspectoratului General pentru Situații de urgență a parvenit un apel telefonic cu privire la surparea unei operațiuni de mină din satul Pașcani. Imediat, la fața locului au fost orientate mai multe echipe de salvatori, în jur de 23 de angajați. Ajunși la fața locului, au fost create mai multe echipe de salvare, care s-au deplasat în interiorul minei pentru a depista persoanele care se aflau acolo, tot în acel moment, a fost creat un punct avansat de dirijare. Au fost organizate lucrări de extragere și de creare a condițiilor normale de muncă pentru angajații Poliției și Procuraturii pentru a efectua cercetările de la fața locului. Ulterior, pe parcursul nopții au fost desfășurate suplimentar activități de căutare și salvare a persoanelor ce se aflau în interiorul minei. Cu certitudine, pot să vă informez că, la moment, nu se mai află persoane în mină”, a conchis el. Procurorul mun. Chișinău din cadrul Procuraturii Generale, Igor Popa, a comunicat despre deschiderea a 2 cauze penale cu privire la incidentul din raionul Criuleni. „Au fost pornite 2 cauze penale: de încălcare a regulilor de protecție a muncii și încălcarea regulilor de efectuarea exploatărilor miniere. A fost creat un grup în care au fost incluși reprezentanți ai organelor de urmărire penală din raionul Criuleni, Procuratura raionului Criuleni și Procuratura Generală. Au fost ridicate mai multe documente, audiate un șir de persoane, inclusiv din muncitorii care au lucrat în ziua de 20 noiembrie în mină. La moment avem o persoană reținută, unul din angajații minei. Au fost depistate 3 cadavre: 2 care au fost depistate în mină și o persoană care a decedat în drum spre spital”, a menționat el. Mihaela Conovali
12 ore
curentul.md / Publicat acum 12 ore
Procuratura Generală, în cadrul unei conferințe de presă, a oferit mai multe informații cu privire la accidentul dintr-o carieră de piatră din satul Pașcani, raionul Criuleni, informează CURENTUL. Șeful Direcției Serviciului Protecţiei Civile şi Situațiilor Excepționale din mun. Chișinău, Vitalie Grabovschi, a vorbit despre acțiunile întreprinse în cadrul incidentului din s. Pașcani. „Ieri seara, 20 noiembrie, la ora 19:43, la Centrul Automatizat de Dirijare Operativă a Inspectoratului General pentru Situații de urgență a parvenit un apel telefonic cu privire la surparea unei operațiuni de mină din satul Pașcani. Imediat, la fața locului au fost orientate mai multe echipe de salvatori, în jur de 23 de angajați. Ajunși la fața locului, au fost create mai multe echipe de salvare, care s-au deplasat în interiorul minei pentru a depista persoanele care se aflau acolo, tot în acel moment, a fost creat un punct avansat de dirijare. Au fost organizate lucrări de extragere și de creare a condițiilor normale de muncă pentru angajații Poliției și Procuraturii pentru a efectua cercetările de la fața locului. Ulterior, pe parcursul nopții au fost desfășurate suplimentar activități de căutare și salvare a persoanelor ce se aflau în interiorul minei. Cu certitudine, pot să vă informez că, la moment, nu se mai află persoane în mină”, a conchis el. Procurorul mun. Chișinău din cadrul Procuraturii Generale, Igor Popa, a comunicat despre deschiderea a 2 cauze penale cu privire la incidentul din raionul Criuleni. „Au fost pornite 2 cauze penale: de încălcare a regulilor de protecție a muncii și încălcarea regulilor de efectuarea exploatărilor miniere. A fost creat un grup în care au fost incluși reprezentanți ai organelor de urmărire penală din raionul Criuleni, Procuratura raionului Criuleni și Procuratura Generală. Au fost ridicate mai multe documente, audiate un șir de persoane, inclusiv din muncitorii care au lucrat în ziua de 20 noiembrie în mină. La moment avem o persoană reținută, unul din angajații minei. Au fost depistate 3 cadavre: 2 care au fost depistate în mină și o persoană care a decedat în drum spre spital”, a menționat el. Mihaela Conovali
curentul.md
CSPE: „Ne-am propus să luminăm calea pentru ca lumea să înțeleagă ce-i cu integrarea europeană” Centrul Social-Politic European (CSPE) și-a propus ca pentru perioada imediat următoare să vină cu informații viabile pentru cetățeni privind procesul de integrare în Uniunea Europeană, transmite CURENTUL. Președintele CSPE, Gheorghe Costandachi, a menționat că misiunea Centrului este de a informa corect cetățenii asupra politicilor UE. „În urma consultărilor cu mai multe instituții, am hotărât să creăm un astfel de Centru, susținut de partenerii europeni, pentru a veni cu politici viabile și a acorda suportul necesar structurilor, oficialilor, Guvernului pentru ca R. Moldova cu o viteză mai accelerată să devină membru al UE. Nu ne propunem să accedem la proiecte europene. Centrul își propune indicatori-țintă orientați pe rezultat. Strategiile de activitate nu sunt pentru o lună sau două, dar pentru 10-20 de ani. Avem deja 3 mari proiecte, unul dintre ele va fi lansat în curând”, a spus Președintele CSPE. De asemenea, Președintele Comisiei Ecologie, Energie și Transport al Consiliului European, Petru Lificiu, spune că Moldova are o problemă la capitolul cunoașterii standardelor europene și acesta va fi scopul Centrului. „Uniunea Europeană nu este o uniune de teritorii, dar o uniune de reguli acceptate de toți. În momentul când aceste reguli le vor înțelege cetățenii Moldovei, se va vedea faptul pozitiv al vieții economice, sociale, educație prin prisma normelor europene. Ne-am propus să luminăm calea pentru ca lumea să înțeleagă ce-i cu integrarea europeană. Ne propunem să venim cu proiecte clare, cu lămuri în acest sens”, a spus Petru Lificiu. Cristina Parfeni
13 ore
curentul.md / Publicat acum 13 ore
Centrul Social-Politic European (CSPE) și-a propus ca pentru perioada imediat următoare să vină cu informații viabile pentru cetățeni privind procesul de integrare în Uniunea Europeană, transmite CURENTUL. Președintele CSPE, Gheorghe Costandachi, a menționat că misiunea Centrului este de a informa corect cetățenii asupra politicilor UE. „În urma consultărilor cu mai multe instituții, am hotărât să creăm un astfel de Centru, susținut de partenerii europeni, pentru a veni cu politici viabile și a acorda suportul necesar structurilor, oficialilor, Guvernului pentru ca R. Moldova cu o viteză mai accelerată să devină membru al UE. Nu ne propunem să accedem la proiecte europene. Centrul își propune indicatori-țintă orientați pe rezultat. Strategiile de activitate nu sunt pentru o lună sau două, dar pentru 10-20 de ani. Avem deja 3 mari proiecte, unul dintre ele va fi lansat în curând”, a spus Președintele CSPE. De asemenea, Președintele Comisiei Ecologie, Energie și Transport al Consiliului European, Petru Lificiu, spune că Moldova are o problemă la capitolul cunoașterii standardelor europene și acesta va fi scopul Centrului. „Uniunea Europeană nu este o uniune de teritorii, dar o uniune de reguli acceptate de toți. În momentul când aceste reguli le vor înțelege cetățenii Moldovei, se va vedea faptul pozitiv al vieții economice, sociale, educație prin prisma normelor europene. Ne-am propus să luminăm calea pentru ca lumea să înțeleagă ce-i cu integrarea europeană. Ne propunem să venim cu proiecte clare, cu lămuri în acest sens”, a spus Petru Lificiu. Cristina Parfeni
curentul.md
Igor Dodon: „Responsabile de boicot sunt partidele pro-europene de dreapta, nu locuitorii simpli ai Chișinăului” Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat, pe o rețea de socializare, că susţine pe deplin poziția Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), informează CURENTUL. Igor Dodon a declarat că PSRM a desfăşurat, practic, de sine stătător, o activitate amplă privind organizarea şi desfășurarea referendumului la Chișinău. „Au colectat peste 80 de mii de semnături, au trecut prin toate bătăliile de prin toate instanţele de judecată, au organizat o blitz-campanie electorală, bătând la ușile a zeci de mii de apartamente, desfășurând mii de întrevederi cu locuitorii municipiului în curțile blocurilor, dar și în cadrul a diverse organizații, distribuind sute de mii de materiale de agitație. În rezultat, majoritatea electoratului de centru-stânga (cu excepția a câteva zeci de mii de bugetari, pe care i-a oprit resursa administrativă) s-au prezentat la secţiile de votare. Responsabile de boicot sunt partidele pro-europene de dreapta, nu locuitorii simpli ai Chișinăului, care au urmat îndemnul liderilor săi. Principalii responsabili pentru eșecul referendumului nu sunt Partidul Democrat, nici liberalii. Or, aceștia nu au în capitală susţinerea necesară, iar ratingul lor oscilează în limita erorii statistice. Toți „laurii” pentru rezultatul boicotului îi revin Maiei Sandu şi lui Andrei Năstase, care, din motive neclare, nu se grăbesc să-şi asume acest rezultat şi care, deocamdată, mai au (au avut) susţinere în Chişinău”, a precizat șeful statului. Totodată, Igor Dodon a menționat că socialiştii vor continua să apere şi mai departe interesele chişinăuienilor simpli. „Ţinând cont de situația din administraţia Chişinăului, trebuie să ne concentrăm atenţia pe ceea ce mai poate fi salvat, să obţinem alocarea de mijloace și susținerea pentru implementarea unor programe sociale ce vizează categoriile defavorizate ale populației. Socialiștii nu renunță la propriile scopuri şi obiective de program – susținerea statalității și identității moldovenești, relansarea și consolidarea parteneriatului strategic cu Federația Rusă, menținerea unor relații reciproc avantajoase cu Uniunea Europeană, susținerea neutralității permanente, creșterea echității sociale, eradicarea corupției, apărarea Ortodoxiei. O atenție deosebita va fi acordata implementării proiectelor sociale”, a punctat el. Șeful statului s-a referit și la lansarea de către socialiști a activității de amploare și sistematică de pregătire pentru alegerile parlamentare, care se vor desfășura anul viitor. „Următoarele alegeri parlamentare vor fi cele mai importante din istoria țării noastre. În cadrul acestora, se va decide dacă va continua sau nu să existe Moldova. Pentru aceste alegeri de o importanță crucială ne vom pregăti împreună și cu o dăruire deplină. Pentru identificarea celor mai destoinici candidaţi pentru circumscripţiile uninominale, va fi lansată procedura de votare prealabilă (primaries). Continuă și va fi activizată campania națională de colectare a semnăturilor şi informare a populaţiei referitor la forma de guvernare prezidențială. Astăzi, este clar că reinstaurarea ordinii în țară, eradicarea criminalității şi a corupției sunt posibile doar prin metode şi măsuri drastice, pentru care ar trebui să existe împuterniciri corespunzătoare pentru șeful statului, prevăzute de Constituție şi legislație. În prezent, activiștii Partidului Socialiștilor deja au colectat 300 de mii de semnături în susținerea trecerii la republica prezidențială”, a conchis șeful statului. Andriana Cheptine
13 ore
curentul.md / Publicat acum 13 ore
Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat, pe o rețea de socializare, că susţine pe deplin poziția Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), informează CURENTUL. Igor Dodon a declarat că PSRM a desfăşurat, practic, de sine stătător, o activitate amplă privind organizarea şi desfășurarea referendumului la Chișinău. „Au colectat peste 80 de mii de semnături, au trecut prin toate bătăliile de prin toate instanţele de judecată, au organizat o blitz-campanie electorală, bătând la ușile a zeci de mii de apartamente, desfășurând mii de întrevederi cu locuitorii municipiului în curțile blocurilor, dar și în cadrul a diverse organizații, distribuind sute de mii de materiale de agitație. În rezultat, majoritatea electoratului de centru-stânga (cu excepția a câteva zeci de mii de bugetari, pe care i-a oprit resursa administrativă) s-au prezentat la secţiile de votare. Responsabile de boicot sunt partidele pro-europene de dreapta, nu locuitorii simpli ai Chișinăului, care au urmat îndemnul liderilor săi. Principalii responsabili pentru eșecul referendumului nu sunt Partidul Democrat, nici liberalii. Or, aceștia nu au în capitală susţinerea necesară, iar ratingul lor oscilează în limita erorii statistice. Toți „laurii” pentru rezultatul boicotului îi revin Maiei Sandu şi lui Andrei Năstase, care, din motive neclare, nu se grăbesc să-şi asume acest rezultat şi care, deocamdată, mai au (au avut) susţinere în Chişinău”, a precizat șeful statului. Totodată, Igor Dodon a menționat că socialiştii vor continua să apere şi mai departe interesele chişinăuienilor simpli. „Ţinând cont de situația din administraţia Chişinăului, trebuie să ne concentrăm atenţia pe ceea ce mai poate fi salvat, să obţinem alocarea de mijloace și susținerea pentru implementarea unor programe sociale ce vizează categoriile defavorizate ale populației. Socialiștii nu renunță la propriile scopuri şi obiective de program – susținerea statalității și identității moldovenești, relansarea și consolidarea parteneriatului strategic cu Federația Rusă, menținerea unor relații reciproc avantajoase cu Uniunea Europeană, susținerea neutralității permanente, creșterea echității sociale, eradicarea corupției, apărarea Ortodoxiei. O atenție deosebita va fi acordata implementării proiectelor sociale”, a punctat el. Șeful statului s-a referit și la lansarea de către socialiști a activității de amploare și sistematică de pregătire pentru alegerile parlamentare, care se vor desfășura anul viitor. „Următoarele alegeri parlamentare vor fi cele mai importante din istoria țării noastre. În cadrul acestora, se va decide dacă va continua sau nu să existe Moldova. Pentru aceste alegeri de o importanță crucială ne vom pregăti împreună și cu o dăruire deplină. Pentru identificarea celor mai destoinici candidaţi pentru circumscripţiile uninominale, va fi lansată procedura de votare prealabilă (primaries). Continuă și va fi activizată campania națională de colectare a semnăturilor şi informare a populaţiei referitor la forma de guvernare prezidențială. Astăzi, este clar că reinstaurarea ordinii în țară, eradicarea criminalității şi a corupției sunt posibile doar prin metode şi măsuri drastice, pentru care ar trebui să existe împuterniciri corespunzătoare pentru șeful statului, prevăzute de Constituție şi legislație. În prezent, activiștii Partidului Socialiștilor deja au colectat 300 de mii de semnături în susținerea trecerii la republica prezidențială”, a conchis șeful statului. Andriana Cheptine
curentul.md
Socialiștii: „Fiecare organizaţie regională a PSRM îşi va înainta candidaţii proprii pentru formarea listei de partid” Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), începând cu săptămâna viitoare, va desfășura conferinţe de raportare şi alegeri, în vederea pregătirii de alegerile parlamentare, în toate organizaţiile raionale şi teritoriale ale formațiunii de pe întreg teritoriul ţării, informează CURENTUL. În cadrul unei conferințe de presă, președinta PSRM, Zinaida Greceanîi, a declarat că, lista candidaţilor PSRM pentru circumscripţiile uninominale va fi formată după sistemul de votare prealabilă (primaries). „Suntem convinşi că lista de candidaţi pe fiecare circumscripţie uninominală pentru Parlament trebuie să fie alcătuită nu de reprezentanți ai aparatului partidului, ci de cetăţenii care reprezintă circumscripţiile respective ale ţării. În timpul cel mai apropiat, va fi lansată procedura de înaintare a candidaţilor care vor participa la primaries-urile interne din partea PSRM. Fiecare organizaţie regională a PSRM îşi va înainta candidaţii proprii pentru formarea listei de partid”, a precizat socialista. Totodată, Zinaida Greceanîi a menționat că următoarele alegeri parlamentare vor fi cele mai importante din istoria ţării. „În urma acestora se va decide asupra existenței în continuare a Republicii Moldova ca stat unitar și independent. La aceste alegeri de importanţă crucială vom consolida toată echipa și vom depune maxim efort pentru obținerea victoriei. Noi vom învinge cu certitudine! Iar cu noi va învinge întreaga Moldovă!”, a conchis Greceanâi. Andriana Cheptine
13 ore
curentul.md / Publicat acum 13 ore
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), începând cu săptămâna viitoare, va desfășura conferinţe de raportare şi alegeri, în vederea pregătirii de alegerile parlamentare, în toate organizaţiile raionale şi teritoriale ale formațiunii de pe întreg teritoriul ţării, informează CURENTUL. În cadrul unei conferințe de presă, președinta PSRM, Zinaida Greceanîi, a declarat că, lista candidaţilor PSRM pentru circumscripţiile uninominale va fi formată după sistemul de votare prealabilă (primaries). „Suntem convinşi că lista de candidaţi pe fiecare circumscripţie uninominală pentru Parlament trebuie să fie alcătuită nu de reprezentanți ai aparatului partidului, ci de cetăţenii care reprezintă circumscripţiile respective ale ţării. În timpul cel mai apropiat, va fi lansată procedura de înaintare a candidaţilor care vor participa la primaries-urile interne din partea PSRM. Fiecare organizaţie regională a PSRM îşi va înainta candidaţii proprii pentru formarea listei de partid”, a precizat socialista. Totodată, Zinaida Greceanîi a menționat că următoarele alegeri parlamentare vor fi cele mai importante din istoria ţării. „În urma acestora se va decide asupra existenței în continuare a Republicii Moldova ca stat unitar și independent. La aceste alegeri de importanţă crucială vom consolida toată echipa și vom depune maxim efort pentru obținerea victoriei. Noi vom învinge cu certitudine! Iar cu noi va învinge întreaga Moldovă!”, a conchis Greceanâi. Andriana Cheptine
curentul.md
PSRM: „Deja am colectat circa 300 mii de semnături în susţinerea trecerii la republica prezidenţială” Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a comunicat că va continua să lupte pentru fiecare alegator care a participat la referendumul de revocare a primarului general al municipiului Chișinău, informează CURENTUL. În cadrul unei conferințe de presă, președinta PSRM, Zinaida Greceanîi, a declarat că vor lupta şi pentru toți chişinăuienii, în pofida faptului că unii au devenit victime ale jocului partidelor de dreapta. „Noi, PSRM, declarăm, în mod repetat, că vom continua să promovăm consecvent obiectivele programului nostru politic: statalitatea şi identitatea moldovenească, relansarea şi consolidarea parteneriatului strategic cu Federaţia Rusă, relaţii reciproc avantajoase cu Uniunea Europeană, relaţii de prietenie cu toate ţările – atât din Vest, cât şi din Est, echitatea socială, eradicarea corupţiei, apărarea Ortodoxiei. Suntem dispuşi să facem uz de toate mijloacele pentru a obţine alegeri parlamentare anticipate. Vă asigurăm că, dacă va apărea cea mai mică șansă de a declara alegeri parlamentare anticipate, aceasta va fi valorificată. Știm la sigur că, acest obiectiv este şi unul de maximă prioritate pentru Preşedintele ţării”, a precizat socialista. Totodată, Greceanîi a anunțat că PSRM intenţionează să intensifice campania pentru trecere la forma de guvernământ prezidenţială. „În prezent, activiştii Partidului Socialiştilor deja au colectat circa 300 mii de semnături în susţinerea trecerii la republica prezidenţială. Până la 2 februarie 2018, intenţionăm să colectăm cel puţin 1 milion de semnături în susţinerea republicii prezidenţiale. Anume această zi a fost propusă de Preşedintele ţării pentru a fi declarată Ziua Statalităţii Republicii Moldova. În baza semnăturilor colectate, vor fi operate modificările de rigoare în programul PSRM şi alte documente de partid, în cadrul congresului extraordinar al Partidului Socialiştilor, preconizat pentru primăvara anului 2018”, a punctat ea. Andriana Cheptine
13 ore
curentul.md / Publicat acum 13 ore
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a comunicat că va continua să lupte pentru fiecare alegator care a participat la referendumul de revocare a primarului general al municipiului Chișinău, informează CURENTUL. În cadrul unei conferințe de presă, președinta PSRM, Zinaida Greceanîi, a declarat că vor lupta şi pentru toți chişinăuienii, în pofida faptului că unii au devenit victime ale jocului partidelor de dreapta. „Noi, PSRM, declarăm, în mod repetat, că vom continua să promovăm consecvent obiectivele programului nostru politic: statalitatea şi identitatea moldovenească, relansarea şi consolidarea parteneriatului strategic cu Federaţia Rusă, relaţii reciproc avantajoase cu Uniunea Europeană, relaţii de prietenie cu toate ţările – atât din Vest, cât şi din Est, echitatea socială, eradicarea corupţiei, apărarea Ortodoxiei. Suntem dispuşi să facem uz de toate mijloacele pentru a obţine alegeri parlamentare anticipate. Vă asigurăm că, dacă va apărea cea mai mică șansă de a declara alegeri parlamentare anticipate, aceasta va fi valorificată. Știm la sigur că, acest obiectiv este şi unul de maximă prioritate pentru Preşedintele ţării”, a precizat socialista. Totodată, Greceanîi a anunțat că PSRM intenţionează să intensifice campania pentru trecere la forma de guvernământ prezidenţială. „În prezent, activiştii Partidului Socialiştilor deja au colectat circa 300 mii de semnături în susţinerea trecerii la republica prezidenţială. Până la 2 februarie 2018, intenţionăm să colectăm cel puţin 1 milion de semnături în susţinerea republicii prezidenţiale. Anume această zi a fost propusă de Preşedintele ţării pentru a fi declarată Ziua Statalităţii Republicii Moldova. În baza semnăturilor colectate, vor fi operate modificările de rigoare în programul PSRM şi alte documente de partid, în cadrul congresului extraordinar al Partidului Socialiştilor, preconizat pentru primăvara anului 2018”, a punctat ea. Andriana Cheptine
curentul.md
Ședință de urgenţă în legătură cu accidentul produs la o mină din Pașcani: Dispozițiile Premierului Prim-ministrul Pavel Filip a convocat în ieri seara ședință de urgenţă la Guvern pe tema accidentului petrecut la o mină din satul Pașcani, raionul Criuleni, transmite CURENTUL. Potrivit primelor informații, trei persoane au intrat în schimb astăzi în mina care aparține unui agent economic. Toate trei persoane au decedat în urma prăbușirii tavanului minei, dintre care una a murit în drum spre spital, iar altele două au decedat în interiorul minei. Incidentul a fost anunţat către autorități la ora 19.43, printr-un apel la numărul de urgenţă, iar în scurt timp celula de criza era deja activată la faţa locului și a acționat după ce au fost mai întâi asigurate măsurile de siguranță pentru intervenție. În componenţa celulei de criză au intrat echipele de salvatori din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgenţă, reprezentanţi ai Procuraturii Generale, ai Inspectoratului General de Poliţie și ai altor instituții competente să intervină. Premierul a dispus ca instituțiile responsabile să ia legătura cu familiile victimelor și să le sprijine cu tot ceea ce este necesar. De asemenea, Pavel Filip a cerut declanșarea unor investigații imediate pentru stabilirea modului în care a fost posibil ca un astfel de incident să aibă loc, dar și pentru identificarea responsabililor. Totodată, Prim-ministrul a dispus efectuarea imediată de controale la toate minele din ţară, să fie verificate condițiile de siguranță în care activează și în cazul în care sunt depistate nereguli să se intervină imediat pentru stoparea activității lor, în conformitate cu legea. Cristina Parfeni
14 ore
curentul.md / Publicat acum 14 ore
Prim-ministrul Pavel Filip a convocat în ieri seara ședință de urgenţă la Guvern pe tema accidentului petrecut la o mină din satul Pașcani, raionul Criuleni, transmite CURENTUL. Potrivit primelor informații, trei persoane au intrat în schimb astăzi în mina care aparține unui agent economic. Toate trei persoane au decedat în urma prăbușirii tavanului minei, dintre care una a murit în drum spre spital, iar altele două au decedat în interiorul minei. Incidentul a fost anunţat către autorități la ora 19.43, printr-un apel la numărul de urgenţă, iar în scurt timp celula de criza era deja activată la faţa locului și a acționat după ce au fost mai întâi asigurate măsurile de siguranță pentru intervenție. În componenţa celulei de criză au intrat echipele de salvatori din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgenţă, reprezentanţi ai Procuraturii Generale, ai Inspectoratului General de Poliţie și ai altor instituții competente să intervină. Premierul a dispus ca instituțiile responsabile să ia legătura cu familiile victimelor și să le sprijine cu tot ceea ce este necesar. De asemenea, Pavel Filip a cerut declanșarea unor investigații imediate pentru stabilirea modului în care a fost posibil ca un astfel de incident să aibă loc, dar și pentru identificarea responsabililor. Totodată, Prim-ministrul a dispus efectuarea imediată de controale la toate minele din ţară, să fie verificate condițiile de siguranță în care activează și în cazul în care sunt depistate nereguli să se intervină imediat pentru stoparea activității lor, în conformitate cu legea. Cristina Parfeni
curentul.md
Discuții între BRD și Ministerul pentru Românii de Pretutindeni din România privind semnarea unui Memorandum de Înțelegere Echipa Biroului relații cu diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat s-a întâlnit cu reprezentanții Ministerului pentru Românii de Pretutindeni din România pentru a discuta despre Memorandumul de Înțelegere care urmează a fi încheiat între cele două instituții, transmite CURENTUL. Totodată, pe durata întrevederii s-a discutat despre activitățile întreprinse în anul curent de către ambele instituții, dar și acțiunile planificate pentru anul viitor. În acest context, șefa Biroului relații cu diaspora, Olga Coptu a propus organizarea în comun, în diasporă a evenimentelor cu ocazia „Paștelui” și „Mărțișorului”. De asemenea, șefa BRD a ținut să vorbească despre evenimentele planificate de către BRD pentru finele anului curent: „Crăciun cu dor de casă” și „Bienala diasporei”, dedicate în exclusivitate diasporei. În contextul schimbului de experiență și a interesului de a prelua din experiența României privind Startup-urile inițiate de către diasporă, Olga Coptu a reiterat Hotărârea Guvernului nr. 725 din 08.09.2017 cu privire la Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare (DMD). La rândul său, Veaceslav Șaramet, secretar de Stat al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni din România și-a arătat deschiderea pentru colaborarea bilaterală a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni din România cu Biroul relații cu diaspora. De asemenea, oficialul din România a solicitat implicarea BRD în promovarea Proiectului pilot „Descoperă și cunoaște România”, care urmează să se desfășoare în perioada 8-10 decembrie, la București. Un alt subiect abordat în cadrul întrevederii a fost oportunitatea participării copiilor înscriși la DOR, la tabăra ARC – ediția 2018. Cristina Parfeni
16 ore
curentul.md / Publicat acum 16 ore
Echipa Biroului relații cu diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat s-a întâlnit cu reprezentanții Ministerului pentru Românii de Pretutindeni din România pentru a discuta despre Memorandumul de Înțelegere care urmează a fi încheiat între cele două instituții, transmite CURENTUL. Totodată, pe durata întrevederii s-a discutat despre activitățile întreprinse în anul curent de către ambele instituții, dar și acțiunile planificate pentru anul viitor. În acest context, șefa Biroului relații cu diaspora, Olga Coptu a propus organizarea în comun, în diasporă a evenimentelor cu ocazia „Paștelui” și „Mărțișorului”. De asemenea, șefa BRD a ținut să vorbească despre evenimentele planificate de către BRD pentru finele anului curent: „Crăciun cu dor de casă” și „Bienala diasporei”, dedicate în exclusivitate diasporei. În contextul schimbului de experiență și a interesului de a prelua din experiența României privind Startup-urile inițiate de către diasporă, Olga Coptu a reiterat Hotărârea Guvernului nr. 725 din 08.09.2017 cu privire la Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare (DMD). La rândul său, Veaceslav Șaramet, secretar de Stat al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni din România și-a arătat deschiderea pentru colaborarea bilaterală a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni din România cu Biroul relații cu diaspora. De asemenea, oficialul din România a solicitat implicarea BRD în promovarea Proiectului pilot „Descoperă și cunoaște România”, care urmează să se desfășoare în perioada 8-10 decembrie, la București. Un alt subiect abordat în cadrul întrevederii a fost oportunitatea participării copiilor înscriși la DOR, la tabăra ARC – ediția 2018. Cristina Parfeni
curentul.md
PEG solicită sancționarea deputaților și deputatelor care utilizează limbajul sexist în declarații Platforma pentru Egalitate de Gen (PEG) solicită atenționarea și sancționarea deputatelor și deputaților, care utilizează limbajul sexist și perpetuează stereotipurile de gen, transmite CURENTUL. PEG constată că majoritatea deputaților și deputatelor continuă să-și argumenteze poziția prin apel la stereotipuri sexiste. „Deputații și deputatele, care în principiu nu susțin asemenea poziții, nu își exprimă public dezacordul, susținând astfel în mod implicit discursul sexist generalizat. Reinterăm că legislația Republicii Moldova, în particular legea nr. 71 din 14.04.2016, interzice utilizarea limbajului discriminator și sexist, a expresiilor și adresărilor ce prezintă femeia și bărbatul în manieră umilitoare și degradantă, ofensând demnitatea acestora”, se menționează în declarație. De asemenea, PEG menționează că este inacceptabil ca utilizarea acestui limbaj să se producă în Parlament. „Este inacceptabil ca în cadrul unei instituții de stat de nivel înalt, așa cum este Parlamentul Republicii Moldova, să fie utilizat limbajul sexist în adresa femeilor. Acceptarea și tolerarea unui astfel de comportament contravine angajamentelor asumate în vederea asigurării egalității de gen și promovării femeilor în procesul decizional”, se mai menționează în declarație. Cristina Parfeni
16 ore
curentul.md / Publicat acum 16 ore
Platforma pentru Egalitate de Gen (PEG) solicită atenționarea și sancționarea deputatelor și deputaților, care utilizează limbajul sexist și perpetuează stereotipurile de gen, transmite CURENTUL. PEG constată că majoritatea deputaților și deputatelor continuă să-și argumenteze poziția prin apel la stereotipuri sexiste. „Deputații și deputatele, care în principiu nu susțin asemenea poziții, nu își exprimă public dezacordul, susținând astfel în mod implicit discursul sexist generalizat. Reinterăm că legislația Republicii Moldova, în particular legea nr. 71 din 14.04.2016, interzice utilizarea limbajului discriminator și sexist, a expresiilor și adresărilor ce prezintă femeia și bărbatul în manieră umilitoare și degradantă, ofensând demnitatea acestora”, se menționează în declarație. De asemenea, PEG menționează că este inacceptabil ca utilizarea acestui limbaj să se producă în Parlament. „Este inacceptabil ca în cadrul unei instituții de stat de nivel înalt, așa cum este Parlamentul Republicii Moldova, să fie utilizat limbajul sexist în adresa femeilor. Acceptarea și tolerarea unui astfel de comportament contravine angajamentelor asumate în vederea asigurării egalității de gen și promovării femeilor în procesul decizional”, se mai menționează în declarație. Cristina Parfeni
curentul.md
Vlad Plahotniuc despre relația PDM-PSRM: „Există o comunicare între instituții…” Liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, declară că nu există nici un parteneriat al democraților cu Partidul Socialiștilor din R. Moldova (PSRM). Despre aceasta liderul PDM a vorbit în cadrul unui interviu acordat pentru Ziarul Național, transmite CURENTUL. „La nivel instituțional, există o comunicare între instituții, dar din câte înțeleg nici asta nu este foarte bună. Mai degrabă se lasă cu blocaje, decât cu soluții”, spune Vlad Plahotniuc. De asemenea, democratul menționează că aceste speculații se fac pentru că opoziția este speriată de activitatea Guvernului. „Mulți își doresc un război între PDM și PSRM, în mod special între Plahotniuc și Dodon. De ce își doresc acest război cei din opoziția de dreapta? Pentru că ei vor instabilitate în țară, sunt speriați de faptul că Guvernul activează în liniște, îndeplinește angajamentele asumate față de partenerii externi și încep să se vadă rezultate concrete. Pentru ei e un dezastru, dacă Guvernul va continua să muncească așa. Până la alegeri, opoziția ar putea să nu mai conteze prea mult. De aceea, au nevoie de scandal, de oameni în stradă, de războaie, de blocarea finanțării externe, de orice care ar putea să blocheze activitatea Guvernului”, menționează Vlad Plahotniuc. Totodată, Vlad Plahotniuc a spus că opoziția are nevoie de astfel de situații de criză pentru că nu sunt capabili să lupte cu guvernarea. „Pentru cetățeni, însă, e foarte important să existe stabilitate economică și politică, să fie liniște și Guvernul să se ocupe de problemele lor, nu de războaie politice. Iată care este miza acestor încercări ale opoziției – de a ne provoca să declanșăm un război cu Dodon sau PSRM. Pentru asta ei insinuează că ar exista o relație PDM-PSRM, ca să ne provoace la reacții de negare, la unele gesturi nechibzuite, dovedind că nu suntem aliați, ci oponenți reali. Însă, PDM are alte griji decât să combată zvonurile și insinuările supte din deget ale opoziției de dreapta. Nu avem de gând să întreținem agenda politică a altora, nici a dreptei, nici a stângii. Ne ocupăm de agenda proprie, care e plină de responsabilități extrase din realitate, nu din ficțiuni”, a punctat Vlad Plahotniuc. Cristina Parfeni
17 ore
curentul.md / Publicat acum 17 ore
Liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, declară că nu există nici un parteneriat al democraților cu Partidul Socialiștilor din R. Moldova (PSRM). Despre aceasta liderul PDM a vorbit în cadrul unui interviu acordat pentru Ziarul Național, transmite CURENTUL. „La nivel instituțional, există o comunicare între instituții, dar din câte înțeleg nici asta nu este foarte bună. Mai degrabă se lasă cu blocaje, decât cu soluții”, spune Vlad Plahotniuc. De asemenea, democratul menționează că aceste speculații se fac pentru că opoziția este speriată de activitatea Guvernului. „Mulți își doresc un război între PDM și PSRM, în mod special între Plahotniuc și Dodon. De ce își doresc acest război cei din opoziția de dreapta? Pentru că ei vor instabilitate în țară, sunt speriați de faptul că Guvernul activează în liniște, îndeplinește angajamentele asumate față de partenerii externi și încep să se vadă rezultate concrete. Pentru ei e un dezastru, dacă Guvernul va continua să muncească așa. Până la alegeri, opoziția ar putea să nu mai conteze prea mult. De aceea, au nevoie de scandal, de oameni în stradă, de războaie, de blocarea finanțării externe, de orice care ar putea să blocheze activitatea Guvernului”, menționează Vlad Plahotniuc. Totodată, Vlad Plahotniuc a spus că opoziția are nevoie de astfel de situații de criză pentru că nu sunt capabili să lupte cu guvernarea. „Pentru cetățeni, însă, e foarte important să existe stabilitate economică și politică, să fie liniște și Guvernul să se ocupe de problemele lor, nu de războaie politice. Iată care este miza acestor încercări ale opoziției – de a ne provoca să declanșăm un război cu Dodon sau PSRM. Pentru asta ei insinuează că ar exista o relație PDM-PSRM, ca să ne provoace la reacții de negare, la unele gesturi nechibzuite, dovedind că nu suntem aliați, ci oponenți reali. Însă, PDM are alte griji decât să combată zvonurile și insinuările supte din deget ale opoziției de dreapta. Nu avem de gând să întreținem agenda politică a altora, nici a dreptei, nici a stângii. Ne ocupăm de agenda proprie, care e plină de responsabilități extrase din realitate, nu din ficțiuni”, a punctat Vlad Plahotniuc. Cristina Parfeni
curentul.md
O carieră de piatră a minei din Pașcani, Criuleni s-a prăbușit. Doi bărbați au decedat, unul de află în spital O carieră de piatră a minei din satul Pașcani, raionul Criuleni s-a prăbușit, transmite CURENTUL cu referire la deschide.md. Potrivit informațiilor, doi bărbați au decedat, iar unul se află în spital. Ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, a menționat că salvatorii se află la fața locului, unii au intrat în interiorul minei. Se presupune că mai sunt persoane prinse în interior. Conform informațiilor se presupune că s-a surpat un mal al unei cariere de piatră. De asemenea, Prim-ministrul Pavel Filip a dispus în această seară activarea celulei de criză în urma incidentului care a avut loc la această mină. Premierul a convocat, de asemenea, o ședință de urgență în acestă seară la Guvern. Cristina Parfeni
1 zi
curentul.md / Publicat acum 1 zi
O carieră de piatră a minei din satul Pașcani, raionul Criuleni s-a prăbușit, transmite CURENTUL cu referire la deschide.md. Potrivit informațiilor, doi bărbați au decedat, iar unul se află în spital. Ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, a menționat că salvatorii se află la fața locului, unii au intrat în interiorul minei. Se presupune că mai sunt persoane prinse în interior. Conform informațiilor se presupune că s-a surpat un mal al unei cariere de piatră. De asemenea, Prim-ministrul Pavel Filip a dispus în această seară activarea celulei de criză în urma incidentului care a avut loc la această mină. Premierul a convocat, de asemenea, o ședință de urgență în acestă seară la Guvern. Cristina Parfeni
curentul.md
Doi primari, un consilier raional, un șef al Fondului Ecologic, reprezentanți ai unor agenți economici reținuți de CNA. Sunt învinuiți de trucarea unor licitații Nouă persoane, printre care primarii din satele Ghelăuza şi Găleşti din raionul Străşeni, un consilier raional şi un şef de la Fondul Ecologic, dar şi reprezentanţii unor agenţi economici, au fost reţinute astăzi de CNA şi procurorii anticorupţie, în urma unor percheziţii, transmite CURENTUL. Acţiunile de urmărire penală s-au desfăşurat în cadrul mai multor cauze penale, pornite pe faptul coruperii pasive, active şi escrocheriei şi au constat în percheziţionarea unor birouri din instituţii publice, precum şi ridicarea unor acte din cadrul a zeci de primării din toată ţara. Cei reţinuţi sunt suspectaţi că ar fi acţionat conform unui plan infracţional determinat, urmărind scopul de a obţine asistenţă financiară de la Fondul Ecologic pentru implementarea unor proiecte locale. Astfel, procurorii au documentat un şir de licitaţii publice privind construcţia sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare în mai multe localităţi, în urma cărora au câştigat companiile gestionate din umbră de un singur beneficiar. Acesta ar fi gestionat întreaga schemă infracţională care consta în negocierea cu factorii de decizie din cadrul Fondului Ecologic Naţional al Ministerului Mediului asupra aprobării finanţării proiectelor, care urmau să fie atribuite primăriilor din ţară. După ce erau identificate localităţile, beneficiarul mergea la responsabilii din teritoriu şi le propunea 5 la sută din valoarea contractului care urma a fi semnat. Ulterior, membrii grupului de lucru din primării aranjau câştigarea licitaţiei de către agentul economic indicat, descalificând alţi aplicanţi. În continuarea intenţiilor sale infracţionale, după semnarea contractelor, acelaşi beneficiar prezenta Fondului Ecologic documente contabile false cu privire la executarea lucrărilor prevăzute în contracte pentru a obţine plăţile indicate. De facto, lucrările nu erau executate, iar Fondul Ecologic transfera bani pe conturile firmelor gestionate de el în baza unor acte fictive, fapt ce a dus la delapidarea bugetului de stat în proporţii deosebit de mari, de ordinul zecilor de milioane de lei. CNA şi procurorii au descins astăzi la peste 20 de primării din ţară de unde au ridicat documente cu privire la achiziţiile publice organizate de autorităţile locale pentru efectuarea diferitor lucrări de canalizare şi apeduct – proiecte finanţate de Fondul Ecologic de stat. Procurorii urmează să analizeze toate licitaţiile, faţă de care sunt anumite suspiciuni. Cristina Parfeni
1 zi
curentul.md / Publicat acum 1 zi
Nouă persoane, printre care primarii din satele Ghelăuza şi Găleşti din raionul Străşeni, un consilier raional şi un şef de la Fondul Ecologic, dar şi reprezentanţii unor agenţi economici, au fost reţinute astăzi de CNA şi procurorii anticorupţie, în urma unor percheziţii, transmite CURENTUL. Acţiunile de urmărire penală s-au desfăşurat în cadrul mai multor cauze penale, pornite pe faptul coruperii pasive, active şi escrocheriei şi au constat în percheziţionarea unor birouri din instituţii publice, precum şi ridicarea unor acte din cadrul a zeci de primării din toată ţara. Cei reţinuţi sunt suspectaţi că ar fi acţionat conform unui plan infracţional determinat, urmărind scopul de a obţine asistenţă financiară de la Fondul Ecologic pentru implementarea unor proiecte locale. Astfel, procurorii au documentat un şir de licitaţii publice privind construcţia sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare în mai multe localităţi, în urma cărora au câştigat companiile gestionate din umbră de un singur beneficiar. Acesta ar fi gestionat întreaga schemă infracţională care consta în negocierea cu factorii de decizie din cadrul Fondului Ecologic Naţional al Ministerului Mediului asupra aprobării finanţării proiectelor, care urmau să fie atribuite primăriilor din ţară. După ce erau identificate localităţile, beneficiarul mergea la responsabilii din teritoriu şi le propunea 5 la sută din valoarea contractului care urma a fi semnat. Ulterior, membrii grupului de lucru din primării aranjau câştigarea licitaţiei de către agentul economic indicat, descalificând alţi aplicanţi. În continuarea intenţiilor sale infracţionale, după semnarea contractelor, acelaşi beneficiar prezenta Fondului Ecologic documente contabile false cu privire la executarea lucrărilor prevăzute în contracte pentru a obţine plăţile indicate. De facto, lucrările nu erau executate, iar Fondul Ecologic transfera bani pe conturile firmelor gestionate de el în baza unor acte fictive, fapt ce a dus la delapidarea bugetului de stat în proporţii deosebit de mari, de ordinul zecilor de milioane de lei. CNA şi procurorii au descins astăzi la peste 20 de primării din ţară de unde au ridicat documente cu privire la achiziţiile publice organizate de autorităţile locale pentru efectuarea diferitor lucrări de canalizare şi apeduct – proiecte finanţate de Fondul Ecologic de stat. Procurorii urmează să analizeze toate licitaţiile, faţă de care sunt anumite suspiciuni. Cristina Parfeni
curentul.md
Doi primari, un consilier raional, un șef al Fondului Ecologic, reprezentanți ai unor agenți economici reținuți de CNA. Sunt învinuiți de licitații trucate Nouă persoane, printre care primarii din satele Ghelăuza şi Găleşti din raionul Străşeni, un consilier raional şi un şef de la Fondul Ecologic, dar şi reprezentanţii unor agenţi economici, au fost reţinute astăzi de CNA şi procurorii anticorupţie, în urma unor percheziţii, transmite CURENTUL. Acţiunile de urmărire penală s-au desfăşurat în cadrul mai multor cauze penale, pornite pe faptul coruperii pasive, active şi escrocheriei şi au constat în percheziţionarea unor birouri din instituţii publice, precum şi ridicarea unor acte din cadrul a zeci de primării din toată ţara. Cei reţinuţi sunt suspectaţi că ar fi acţionat conform unui plan infracţional determinat, urmărind scopul de a obţine asistenţă financiară de la Fondul Ecologic pentru implementarea unor proiecte locale. Astfel, procurorii au documentat un şir de licitaţii publice privind construcţia sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare în mai multe localităţi, în urma cărora au câştigat companiile gestionate din umbră de un singur beneficiar. Acesta ar fi gestionat întreaga schemă infracţională care consta în negocierea cu factorii de decizie din cadrul Fondului Ecologic Naţional al Ministerului Mediului asupra aprobării finanţării proiectelor, care urmau să fie atribuite primăriilor din ţară. După ce erau identificate localităţile, beneficiarul mergea la responsabilii din teritoriu şi le propunea 5 la sută din valoarea contractului care urma a fi semnat. Ulterior, membrii grupului de lucru din primării aranjau câştigarea licitaţiei de către agentul economic indicat, descalificând alţi aplicanţi. În continuarea intenţiilor sale infracţionale, după semnarea contractelor, acelaşi beneficiar prezenta Fondului Ecologic documente contabile false cu privire la executarea lucrărilor prevăzute în contracte pentru a obţine plăţile indicate. De facto, lucrările nu erau executate, iar Fondul Ecologic transfera bani pe conturile firmelor gestionate de el în baza unor acte fictive, fapt ce a dus la delapidarea bugetului de stat în proporţii deosebit de mari, de ordinul zecilor de milioane de lei. CNA şi procurorii au descins astăzi la peste 20 de primării din ţară de unde au ridicat documente cu privire la achiziţiile publice organizate de autorităţile locale pentru efectuarea diferitor lucrări de canalizare şi apeduct – proiecte finanţate de Fondul Ecologic de stat. Procurorii urmează să analizeze toate licitaţiile, faţă de care sunt anumite suspiciuni. Cristina Parfeni
1 zi
curentul.md / Publicat acum 1 zi
Nouă persoane, printre care primarii din satele Ghelăuza şi Găleşti din raionul Străşeni, un consilier raional şi un şef de la Fondul Ecologic, dar şi reprezentanţii unor agenţi economici, au fost reţinute astăzi de CNA şi procurorii anticorupţie, în urma unor percheziţii, transmite CURENTUL. Acţiunile de urmărire penală s-au desfăşurat în cadrul mai multor cauze penale, pornite pe faptul coruperii pasive, active şi escrocheriei şi au constat în percheziţionarea unor birouri din instituţii publice, precum şi ridicarea unor acte din cadrul a zeci de primării din toată ţara. Cei reţinuţi sunt suspectaţi că ar fi acţionat conform unui plan infracţional determinat, urmărind scopul de a obţine asistenţă financiară de la Fondul Ecologic pentru implementarea unor proiecte locale. Astfel, procurorii au documentat un şir de licitaţii publice privind construcţia sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare în mai multe localităţi, în urma cărora au câştigat companiile gestionate din umbră de un singur beneficiar. Acesta ar fi gestionat întreaga schemă infracţională care consta în negocierea cu factorii de decizie din cadrul Fondului Ecologic Naţional al Ministerului Mediului asupra aprobării finanţării proiectelor, care urmau să fie atribuite primăriilor din ţară. După ce erau identificate localităţile, beneficiarul mergea la responsabilii din teritoriu şi le propunea 5 la sută din valoarea contractului care urma a fi semnat. Ulterior, membrii grupului de lucru din primării aranjau câştigarea licitaţiei de către agentul economic indicat, descalificând alţi aplicanţi. În continuarea intenţiilor sale infracţionale, după semnarea contractelor, acelaşi beneficiar prezenta Fondului Ecologic documente contabile false cu privire la executarea lucrărilor prevăzute în contracte pentru a obţine plăţile indicate. De facto, lucrările nu erau executate, iar Fondul Ecologic transfera bani pe conturile firmelor gestionate de el în baza unor acte fictive, fapt ce a dus la delapidarea bugetului de stat în proporţii deosebit de mari, de ordinul zecilor de milioane de lei. CNA şi procurorii au descins astăzi la peste 20 de primării din ţară de unde au ridicat documente cu privire la achiziţiile publice organizate de autorităţile locale pentru efectuarea diferitor lucrări de canalizare şi apeduct – proiecte finanţate de Fondul Ecologic de stat. Procurorii urmează să analizeze toate licitaţiile, faţă de care sunt anumite suspiciuni. Cristina Parfeni
curentul.md
Locuitorii satului Copceac vor avea un sistem modern de epurare a apelor uzate și un mediu mai curat Începând de astăzi, locuitorii satului Copceac, raionul Ceadîr-Lunga, au acces la o staţie modernă de epurare a apelor uzate și la un nou sistem de canalizare datorită efortului comun al câtorva parteneri de dezvoltare: Republicii Federale Germania, prin intermediul Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Cluburilor Rotary din Germania și Belgia, Uniunii Europene și programului SlovakAID prin intermediul Ambasadei Republicii Slovace, transmite CURENTUL. Aceste investiţii garantează sănătatea și bunăstarea locuitorilor, conservează ecosistemul local și oferă noi posibilități de dezvoltare pentru afacerile și instituțiile sociale din sat. Potrivit primarului Oleg Garizan, vechiul sistem de canalizare din satul Copceac ieșise demult din funcțiune, iar oamenii aruncau apele uzate în haznaua din curte sau în drum. În ultimele două decenii, gestionarea incorectă a deșeurilor menajere și a apelor uzate a afectat 70% din teritoriul satului Copceac și a cauzat probleme grave de sănătate pentru locuitori. Cu asistența financiară oferită de Republica Federală Germania și Cluburile Rotary din Germania și Belgia, în satul Copceac a fost construită o rețea nouă de canalizare cu o lungime de 3 400 metri, iar un segment vechi de rețea, cu o lungime de 2 mii metri, a fost reconstruit. De asemenea, a fost construită o staţie bio de epurare a apelor uzate, cu o capacitate de 98m³/zi, precum și o staţie de pompare a apelor uzate, la care au fost conectate peste 12 instituţii sociale din sat. Costul total al proiectului este de aproximativ 500.000 de euro, dintre care Cluburile Rotary din Germania și Belgia și Fundaţia Rotary au oferit 111 584 de euro, Republica Federală Germania – 334 752 de euro, Clubul Rotary „Düsseldorf-Pempelfort” – 20 mii de euro, iar administraţia regională a contribuit cu 36.000 de lei. În anul 2016, datorită asistenței financiare oferite de programul SlovakAID (10 mii de euro) și a contribuţiei autorităților publice locale (2 mii de euro), mai multe instituţii sociale au fost conectate la sistemul de canalizare, iar la primăria din sat a fost construit un bloc sanitar. Peste 320 de gospodării din satul Copceac au obținut acces la rețeaua centralizată de canalizare datorită asistenței financiare a Uniunii Europene și contribuției oferite de autoritățile publice regionale, în cadrul programului „Susţinerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia” (SARD), implementat de PNUD. Astfel, cu asistența financiară oferită de Uniunea Europeană și contribuţia autorităţilor regionale, a fost construită o reţea modernă de canalizare, cu o lungime totală de 3 000 metri, iar peste 320 de gospodării din sat au fost conectate la rețeaua centralizată de canalizare. Lucrările de construcție au fost efectuate în perioada septembrie – noiembrie 2017. Costul total al acestor lucrări este de 108 000 euro, dintre care 70 000 de euro reprezintă asistența oferită de Uniunea Europeană, iar 38 000 euro – contribuția autorităților publice regionale. Datorită intervenţiei Uniunii Europene prin intermediul programului SARD, capacitatea staţiei de epurare a apelor uzate a crescut de la 10% la 25%. Reprezentanţii partenerilor de dezvoltare prezenţi la eveniment au menţionat că toate aceste investiţii vor asigura durabilitatea infrastructurii satului Copceac și vor servi drept exemplu pentru alte localităţi rurale. Cristina Parfeni
1 zi
curentul.md / Publicat acum 1 zi
Începând de astăzi, locuitorii satului Copceac, raionul Ceadîr-Lunga, au acces la o staţie modernă de epurare a apelor uzate și la un nou sistem de canalizare datorită efortului comun al câtorva parteneri de dezvoltare: Republicii Federale Germania, prin intermediul Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Cluburilor Rotary din Germania și Belgia, Uniunii Europene și programului SlovakAID prin intermediul Ambasadei Republicii Slovace, transmite CURENTUL. Aceste investiţii garantează sănătatea și bunăstarea locuitorilor, conservează ecosistemul local și oferă noi posibilități de dezvoltare pentru afacerile și instituțiile sociale din sat. Potrivit primarului Oleg Garizan, vechiul sistem de canalizare din satul Copceac ieșise demult din funcțiune, iar oamenii aruncau apele uzate în haznaua din curte sau în drum. În ultimele două decenii, gestionarea incorectă a deșeurilor menajere și a apelor uzate a afectat 70% din teritoriul satului Copceac și a cauzat probleme grave de sănătate pentru locuitori. Cu asistența financiară oferită de Republica Federală Germania și Cluburile Rotary din Germania și Belgia, în satul Copceac a fost construită o rețea nouă de canalizare cu o lungime de 3 400 metri, iar un segment vechi de rețea, cu o lungime de 2 mii metri, a fost reconstruit. De asemenea, a fost construită o staţie bio de epurare a apelor uzate, cu o capacitate de 98m³/zi, precum și o staţie de pompare a apelor uzate, la care au fost conectate peste 12 instituţii sociale din sat. Costul total al proiectului este de aproximativ 500.000 de euro, dintre care Cluburile Rotary din Germania și Belgia și Fundaţia Rotary au oferit 111 584 de euro, Republica Federală Germania – 334 752 de euro, Clubul Rotary „Düsseldorf-Pempelfort” – 20 mii de euro, iar administraţia regională a contribuit cu 36.000 de lei. În anul 2016, datorită asistenței financiare oferite de programul SlovakAID (10 mii de euro) și a contribuţiei autorităților publice locale (2 mii de euro), mai multe instituţii sociale au fost conectate la sistemul de canalizare, iar la primăria din sat a fost construit un bloc sanitar. Peste 320 de gospodării din satul Copceac au obținut acces la rețeaua centralizată de canalizare datorită asistenței financiare a Uniunii Europene și contribuției oferite de autoritățile publice regionale, în cadrul programului „Susţinerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia” (SARD), implementat de PNUD. Astfel, cu asistența financiară oferită de Uniunea Europeană și contribuţia autorităţilor regionale, a fost construită o reţea modernă de canalizare, cu o lungime totală de 3 000 metri, iar peste 320 de gospodării din sat au fost conectate la rețeaua centralizată de canalizare. Lucrările de construcție au fost efectuate în perioada septembrie – noiembrie 2017. Costul total al acestor lucrări este de 108 000 euro, dintre care 70 000 de euro reprezintă asistența oferită de Uniunea Europeană, iar 38 000 euro – contribuția autorităților publice regionale. Datorită intervenţiei Uniunii Europene prin intermediul programului SARD, capacitatea staţiei de epurare a apelor uzate a crescut de la 10% la 25%. Reprezentanţii partenerilor de dezvoltare prezenţi la eveniment au menţionat că toate aceste investiţii vor asigura durabilitatea infrastructurii satului Copceac și vor servi drept exemplu pentru alte localităţi rurale. Cristina Parfeni
curentul.md
Pavel Filip a discutat cu Reprezentantul special al OSCE în procesul de reglementare a problemei transnistrene. Părțile au constatat progrese Prim-ministrul Pavel Filip a avut astăzi o întrevedere cu Wolf Dietrich Heim, Reprezentant special al Preşedinţiei austriece a OSCE în procesul de reglementare a problemei transnistrene, și cu Michael Scanlan, Șeful Misiunii OSCE în Moldova, transmite CURENTUL. Părţile au făcut un schimb de opinii privind ultimele evoluţii în reglementarea conflictului transnistrean şi au constatat înregistrarea unor progrese în acest sens. În special, oficialii au apreciat deschiderea, pe 18 noiembrie a.c., a podului care uneşte localităţile Gura Bîcului şi Bîcioc, situate pe cele două maluri ale Nistrului. Părţile au menţionat că acest pas corespunde intereselor populaţiei şi agenţilor economici de pe ambele  maluri ale Nistrului. „Este un eveniment simbolic în realizarea Acordului din 3 noiembrie curent. Mi-a părut bine să-i vedem prezenţi la această ceremonie pe toţi participanţii la negocierile în formatul 5+2”, a spus reprezentantul special al Preşedintelui în exerciţiu al OSCE. În context, Prim-ministrul a specificat că fiecare problemă rezolvată reprezintă o oportunitate de a ne mişca mai departe în soluţionarea altor chestiuni în procesul de reglementare transnistreană. „Este important să avansăm multilateral în reglementarea transnistreană: să identificăm, atât soluţii tehnice, cât şi politice”, a subliniat Pavel Filip. Premierul a notat că printre principalele probleme de pe agendă se regăsesc: asigurarea bunei funcţionări a şcolilor moldoveneşti din regiunea transnistreană cu predare în baza grafiei latine, apostilarea diplomelor de studii superioare de la Tiraspol, restabilirea legăturii telefonice dintre cele două maluri ale Nistrului, înmatricularea automobilelor transnistrene pentru admiterea acestora în traficul rutier internaţional, asigurarea accesului liber a fermierilor din raionul Dubăsari la terenurile lor agricole de după traseul Tiraspol-Râbniţa în baza mecanismului adoptat în 2006. În viitorul apropiat, urmează să fie prezentată o viziune asupra statului special pentru Transnistria în cadrul Republicii Moldova reintegrate. Documentul este acum în proces de consultare cu societatea civilă. Totodată, Prim-ministrul s-a referit la efectele pozitive ale controlului în comun cu Ucraina, în punctul de trecere a frontierei Kuciurgan – Pervomaisc. Pavel Filip a menţionat că acesta urmează să fie extins şi la alte puncte comune de trecere a frontierei moldo-ucrainene, inclusiv pe segmentul central. „Prin eforturi comune putem înregistra progrese esențiale. Este important să nu pierdem din ritmul la care s-a ajuns”, a conchis Pavel Filip. Întrevederea precede noua rundă de negocieri în formatul „5+2”, preconizată să se desfăşoare la Viena, în perioada 26-28 noiembrie curent. Cristina Parfeni
1 zi
curentul.md / Publicat acum 1 zi
Prim-ministrul Pavel Filip a avut astăzi o întrevedere cu Wolf Dietrich Heim, Reprezentant special al Preşedinţiei austriece a OSCE în procesul de reglementare a problemei transnistrene, și cu Michael Scanlan, Șeful Misiunii OSCE în Moldova, transmite CURENTUL. Părţile au făcut un schimb de opinii privind ultimele evoluţii în reglementarea conflictului transnistrean şi au constatat înregistrarea unor progrese în acest sens. În special, oficialii au apreciat deschiderea, pe 18 noiembrie a.c., a podului care uneşte localităţile Gura Bîcului şi Bîcioc, situate pe cele două maluri ale Nistrului. Părţile au menţionat că acest pas corespunde intereselor populaţiei şi agenţilor economici de pe ambele  maluri ale Nistrului. „Este un eveniment simbolic în realizarea Acordului din 3 noiembrie curent. Mi-a părut bine să-i vedem prezenţi la această ceremonie pe toţi participanţii la negocierile în formatul 5+2”, a spus reprezentantul special al Preşedintelui în exerciţiu al OSCE. În context, Prim-ministrul a specificat că fiecare problemă rezolvată reprezintă o oportunitate de a ne mişca mai departe în soluţionarea altor chestiuni în procesul de reglementare transnistreană. „Este important să avansăm multilateral în reglementarea transnistreană: să identificăm, atât soluţii tehnice, cât şi politice”, a subliniat Pavel Filip. Premierul a notat că printre principalele probleme de pe agendă se regăsesc: asigurarea bunei funcţionări a şcolilor moldoveneşti din regiunea transnistreană cu predare în baza grafiei latine, apostilarea diplomelor de studii superioare de la Tiraspol, restabilirea legăturii telefonice dintre cele două maluri ale Nistrului, înmatricularea automobilelor transnistrene pentru admiterea acestora în traficul rutier internaţional, asigurarea accesului liber a fermierilor din raionul Dubăsari la terenurile lor agricole de după traseul Tiraspol-Râbniţa în baza mecanismului adoptat în 2006. În viitorul apropiat, urmează să fie prezentată o viziune asupra statului special pentru Transnistria în cadrul Republicii Moldova reintegrate. Documentul este acum în proces de consultare cu societatea civilă. Totodată, Prim-ministrul s-a referit la efectele pozitive ale controlului în comun cu Ucraina, în punctul de trecere a frontierei Kuciurgan – Pervomaisc. Pavel Filip a menţionat că acesta urmează să fie extins şi la alte puncte comune de trecere a frontierei moldo-ucrainene, inclusiv pe segmentul central. „Prin eforturi comune putem înregistra progrese esențiale. Este important să nu pierdem din ritmul la care s-a ajuns”, a conchis Pavel Filip. Întrevederea precede noua rundă de negocieri în formatul „5+2”, preconizată să se desfăşoare la Viena, în perioada 26-28 noiembrie curent. Cristina Parfeni
curentul.md
Un bărbat și-a pierdut viața intoxicându-se cu fum din sobă Centrul de dirijare și intervenție operativă „901-Sud” a fost informat, ieri, 19 noiembrie, către ora 21:33, de către poliție, că într-o gospodărie particulară  din satul Lărguța, raionul Cantemir, a avut loc un incendiu, care a fost stins de populație, fără a fi alertate echipele de pompieri, transmite CURENTUL. S-a constatat, ulterior, că în urma arderii, a fost distrusă salteaua de pat dintr-o odaie. În aceeași cameră, a fost depistat corpul neînsuflețit al unui bărbat de 36 de ani, proprietarul locuinței. Cel mai probabil, acesta s-a intoxicat cu fum, în urma procesului de ardere. Circumstanțele și cauza izbucnirii incendiului se constată, la fața locului intervenind angajați ai Secției situații excepționale și ai Inspectoratului teritorial de poliție din Cantemir. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, roagă cetățenii să respecte normele de securitate, iar cei care au în grijă copii, persoane în etate și persoane cu dificultăți de deplasare, să îi monitorizeze strict, pentru a evita situațiile excepționale cu pierderi de vieți. Cristina Parfeni
1 zi
curentul.md / Publicat acum 1 zi
Centrul de dirijare și intervenție operativă „901-Sud” a fost informat, ieri, 19 noiembrie, către ora 21:33, de către poliție, că într-o gospodărie particulară  din satul Lărguța, raionul Cantemir, a avut loc un incendiu, care a fost stins de populație, fără a fi alertate echipele de pompieri, transmite CURENTUL. S-a constatat, ulterior, că în urma arderii, a fost distrusă salteaua de pat dintr-o odaie. În aceeași cameră, a fost depistat corpul neînsuflețit al unui bărbat de 36 de ani, proprietarul locuinței. Cel mai probabil, acesta s-a intoxicat cu fum, în urma procesului de ardere. Circumstanțele și cauza izbucnirii incendiului se constată, la fața locului intervenind angajați ai Secției situații excepționale și ai Inspectoratului teritorial de poliție din Cantemir. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, roagă cetățenii să respecte normele de securitate, iar cei care au în grijă copii, persoane în etate și persoane cu dificultăți de deplasare, să îi monitorizeze strict, pentru a evita situațiile excepționale cu pierderi de vieți. Cristina Parfeni
curentul.md
Sprijin european în preajma Summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles: Reuniunea Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României La București se reunește Comisia Comună pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României, transmite CURENTUL. Timp de două zile, parlamentarii de la Chișinău și București discută despre proiectele aflate în derulare, precum și noile inițiative ce urmează a fi lansate. În deschiderea reuniunii, găzduită de Parlamentul României, Co-președintele Comisiei din partea Parlamentul Republicii Moldova, George Mocanu, a precizat că, în ultimii șapte ani, relațiile dintre România și Republica Moldova sunt marcate de cea mai intensă și productivă perioadă de colaborare. La rândul său, Copreședintele Comisiei din partea Parlamentului României, Bogdan-Ionel Rodeanu și-a exprimat încrederea că discuțiile vor contribui la maximizarea eforturilor parlamentarilor de la Chișinău și București în apropierea de UE și consolidarea relațiilor moldo-române. Președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, Ion Balan și Președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Roman Boțan au mulțumit României pentru sprijinul oferit Republicii Moldova, precizând că sunt multe subiecte comune pe care trebuie avansate discuțiile, România fiind un avocat dezinteresat și un partener economic strategic al Republicii Moldova. Deputata Alina Zotea a declarat, în cadrul discuțiilor, că este nevoie de identificat o soluție pentru ca studenții moldoveni aflați la studii în România să fie motivați să revină în Republica Moldova, specificând că, în prezent, această rată este de 10%. Deputatul Marcel Răducan a propus ca membrii Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României să efectueze periodic vizite în teritoriu pentru a evalua gradul de implementare a proiectelor comune și a celor transfrontaliere în raioanele Republicii Moldova și județele României. Potrivit deputatei Mihaela Spătaru, Republica Moldova nu are prieteni mai buni decât România. În context, parlamentara a propus elaborarea unui plan de comunicare strategică între cele două țări, precum și instituirea unui secretariat permanent al Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României. În după amiaza-zilei, se desfășoară 3 ședințe comune de tip panel între deputații din comisiile permanente ale Parlamentului Republicii Moldova și omologii lor din comisiile Camerei Deputaților și Senatului României. Reuniunea Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României are loc la București, în perioada 20-21 noiembrie2017. Reuniunea are loc în preajma Summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles din 24 noiembrie, precum și în contextul stabilirii priorităților comune pentru perioada în care România va deține Președinția Consiliului Uniunii Europene, la începutul anului 2019. Parlamentul Republicii Moldova este reprezentat la Reuniunea de la București de către deputații George Mocanu, Mihaela Spătaru, Roman Boțan, Ion Balan, Marcel Răducan, Alina Zotea și Igor Vremea. Cristina Pendea
1 zi
curentul.md / Publicat acum 1 zi
La București se reunește Comisia Comună pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României, transmite CURENTUL. Timp de două zile, parlamentarii de la Chișinău și București discută despre proiectele aflate în derulare, precum și noile inițiative ce urmează a fi lansate. În deschiderea reuniunii, găzduită de Parlamentul României, Co-președintele Comisiei din partea Parlamentul Republicii Moldova, George Mocanu, a precizat că, în ultimii șapte ani, relațiile dintre România și Republica Moldova sunt marcate de cea mai intensă și productivă perioadă de colaborare. La rândul său, Copreședintele Comisiei din partea Parlamentului României, Bogdan-Ionel Rodeanu și-a exprimat încrederea că discuțiile vor contribui la maximizarea eforturilor parlamentarilor de la Chișinău și București în apropierea de UE și consolidarea relațiilor moldo-române. Președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, Ion Balan și Președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Roman Boțan au mulțumit României pentru sprijinul oferit Republicii Moldova, precizând că sunt multe subiecte comune pe care trebuie avansate discuțiile, România fiind un avocat dezinteresat și un partener economic strategic al Republicii Moldova. Deputata Alina Zotea a declarat, în cadrul discuțiilor, că este nevoie de identificat o soluție pentru ca studenții moldoveni aflați la studii în România să fie motivați să revină în Republica Moldova, specificând că, în prezent, această rată este de 10%. Deputatul Marcel Răducan a propus ca membrii Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României să efectueze periodic vizite în teritoriu pentru a evalua gradul de implementare a proiectelor comune și a celor transfrontaliere în raioanele Republicii Moldova și județele României. Potrivit deputatei Mihaela Spătaru, Republica Moldova nu are prieteni mai buni decât România. În context, parlamentara a propus elaborarea unui plan de comunicare strategică între cele două țări, precum și instituirea unui secretariat permanent al Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României. În după amiaza-zilei, se desfășoară 3 ședințe comune de tip panel între deputații din comisiile permanente ale Parlamentului Republicii Moldova și omologii lor din comisiile Camerei Deputaților și Senatului României. Reuniunea Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României are loc la București, în perioada 20-21 noiembrie2017. Reuniunea are loc în preajma Summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles din 24 noiembrie, precum și în contextul stabilirii priorităților comune pentru perioada în care România va deține Președinția Consiliului Uniunii Europene, la începutul anului 2019. Parlamentul Republicii Moldova este reprezentat la Reuniunea de la București de către deputații George Mocanu, Mihaela Spătaru, Roman Boțan, Ion Balan, Marcel Răducan, Alina Zotea și Igor Vremea. Cristina Pendea
curentul.md
Socialiștii au adresat un nou demers pentru demiterea șefului Direcției Sănătate de la Primăria Chișinău Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a adresat, viceprimarului Nistor Grozavu, un nou demers pentru demisia lui Mihai Moldovanu din funcția de șef al Direcției Sănătate din cadrul Primăriei Chișinău. Anunțul a fost făcut de șeful fracțiunii Ion Ceban, informează CURENTUL. Ceban a spus că alte demersuri au fost pentru multe alte subiecte fără rezultat, de la numirea ilegala până la trafic de a influenta, corupție și altele. „Îmi e interesant, a scris deja cerere la PD sau inca nu. Vedem in scurt timp”, a adăugat el. Cristina Gurez
1 zi
curentul.md / Publicat acum 1 zi
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a adresat, viceprimarului Nistor Grozavu, un nou demers pentru demisia lui Mihai Moldovanu din funcția de șef al Direcției Sănătate din cadrul Primăriei Chișinău. Anunțul a fost făcut de șeful fracțiunii Ion Ceban, informează CURENTUL. Ceban a spus că alte demersuri au fost pentru multe alte subiecte fără rezultat, de la numirea ilegala până la trafic de a influenta, corupție și altele. „Îmi e interesant, a scris deja cerere la PD sau inca nu. Vedem in scurt timp”, a adăugat el. Cristina Gurez
curentul.md
PLDM: „Eșecul referendumului demonstrează nevoia de maturitate a actorilor politici” Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) califică greșită decizia unor actori politici de a interpreta rezultate referendumului, negând probleme cu adevărat grave ale Chișinăului, transmite CURENTUL. Potrivit unui comunicat de presă al partidului, eșecul PSRM-PD în cadrul Referendumului demonstrează nevoia de maturitate a actorilor politici. „Eșecul rușinos al binomului PSRM-PD în cadrul referendumului de duminică din capitală a demonstrat nevoia unei schimbări politice, atât în Chișinău cât și în restul Republicii Moldova. Mimarea democrației și suportul reciproc al PSRM-PD în eliminarea cetățenilor din actul decizional, a fost taxat prin lipsa la urne. În mod evident așteptările electoratului sunt legate de o nouă ofertă politică pe segmentul de dreapta, pe care o pot oferi partidele veritabil pro-europene de opoziție”, scrie în declarație. Totodată, PLDM califică că Referendumul de duminică poate fi tratat ca un credit alb partidelor pro-europene. „Felul în care va fi tratată această nouă oportunitate va demonstra gradul de maturitate al actorilor politici și a liderilor lor. Alegerile anticipate în capitală pentru funcția de Primar General și Consiliul municipal sunt primul test la care vor fi supuse aceste partide. În același timp, așteptăm responsabilitate din partea actorilor vizați în acest referendum pentru o soluție rapidă și corectă în reabilitarea mecanismelor democratice de guvernare în capitală”, scrie în declarație. Cristina Parfeni
1 zi
curentul.md / Publicat acum 1 zi
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) califică greșită decizia unor actori politici de a interpreta rezultate referendumului, negând probleme cu adevărat grave ale Chișinăului, transmite CURENTUL. Potrivit unui comunicat de presă al partidului, eșecul PSRM-PD în cadrul Referendumului demonstrează nevoia de maturitate a actorilor politici. „Eșecul rușinos al binomului PSRM-PD în cadrul referendumului de duminică din capitală a demonstrat nevoia unei schimbări politice, atât în Chișinău cât și în restul Republicii Moldova. Mimarea democrației și suportul reciproc al PSRM-PD în eliminarea cetățenilor din actul decizional, a fost taxat prin lipsa la urne. În mod evident așteptările electoratului sunt legate de o nouă ofertă politică pe segmentul de dreapta, pe care o pot oferi partidele veritabil pro-europene de opoziție”, scrie în declarație. Totodată, PLDM califică că Referendumul de duminică poate fi tratat ca un credit alb partidelor pro-europene. „Felul în care va fi tratată această nouă oportunitate va demonstra gradul de maturitate al actorilor politici și a liderilor lor. Alegerile anticipate în capitală pentru funcția de Primar General și Consiliul municipal sunt primul test la care vor fi supuse aceste partide. În același timp, așteptăm responsabilitate din partea actorilor vizați în acest referendum pentru o soluție rapidă și corectă în reabilitarea mecanismelor democratice de guvernare în capitală”, scrie în declarație. Cristina Parfeni
curentul.md
A încurcat drumurile. Un ucrainean, fiind în stare de ebrietate, a ajuns pe teritoriul R. Moldova Un cetățean ucrainean, amețit de băutură, a încurcat drumurile și din neatenție a ajuns ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, transmite CURENTUL. Polițiștii de frontieră l-au prins în momentul când acesta încerca să treacă ilegal frontiera, cu scop de a reveni în țara de baștină. La sfârșitul săptămânii trecute, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră „Săiți” a fost observată o persoană care, grăbit, înainta spre ieșirea din R. Moldova. Operativ, inspectorii de frontieră au intervenit, reținând la doar 50 metri de linia frontierei de stat, un bărbat, legitimat ca cetățean al Ucrainei de 49 de ani. În cadrul audierii persoanei s-a aflat că puțin timp în urmă fusese într-un local din satul de baștină, unde consumase alcool. Fiind în stare de ebrietate, acesta încurcase drumurile și s-a deplasat într-o direcție greșită. Deoarece împrejurimile nu-i erau cunoscute, a oprit în trafic niște călători, care l-au și informat despre faptul că se află pe teritoriul R. Moldova. La tentativa de a reveni clandestin în țară a fost depistat de angajații Poliției de Frontieră. Conform procedurilor, persoana a fost transmisă autorităților ucrainene pentru luarea măsurilor legale ce se impun. Cristina Parfeni
1 zi
curentul.md / Publicat acum 1 zi
Un cetățean ucrainean, amețit de băutură, a încurcat drumurile și din neatenție a ajuns ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, transmite CURENTUL. Polițiștii de frontieră l-au prins în momentul când acesta încerca să treacă ilegal frontiera, cu scop de a reveni în țara de baștină. La sfârșitul săptămânii trecute, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră „Săiți” a fost observată o persoană care, grăbit, înainta spre ieșirea din R. Moldova. Operativ, inspectorii de frontieră au intervenit, reținând la doar 50 metri de linia frontierei de stat, un bărbat, legitimat ca cetățean al Ucrainei de 49 de ani. În cadrul audierii persoanei s-a aflat că puțin timp în urmă fusese într-un local din satul de baștină, unde consumase alcool. Fiind în stare de ebrietate, acesta încurcase drumurile și s-a deplasat într-o direcție greșită. Deoarece împrejurimile nu-i erau cunoscute, a oprit în trafic niște călători, care l-au și informat despre faptul că se află pe teritoriul R. Moldova. La tentativa de a reveni clandestin în țară a fost depistat de angajații Poliției de Frontieră. Conform procedurilor, persoana a fost transmisă autorităților ucrainene pentru luarea măsurilor legale ce se impun. Cristina Parfeni
curentul.md
PAS și PDA: „E de datoria noastră să scăpăm această țară de regimul toxic” Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) împreună cu Partidul „Demnitate și Adevăr” (PPDA) vor forma o platformă a puterilor pro-europene sănătoase pentru a demonta regimul oligarhic existent în Republica Moldova, transmite CURENTUL. În cadrul unui briefing de presă, lidera PAS, Maia Sandu, a menționat că va fi constituită și o Comisie care va analiza integritatea și meritocrația fiecărui doritor de a intra în rândurile blocului comun. „E de datoria noastră să scăpăm această țară de regimul toxic și putem face acest lucru prin implicarea forțelor sănătoase. Trebuie să creăm o forță care să readucă normalitatea cetățenilor acestor țări. Nu știm după ce reguli se vor face următoarele alegeri parlamentare, dar știm că trebuie să facem tot posibilul să salvăm această țară. Astfel, PAS împreună cu PPDA vor crea o platformă a forțelor pro-europene, anti-oligarhice, care să aducă oameni onești. Ne propunem să mobilizăm toate forțele politice pro-europene și anti-oligarhice, ca și acelea cu care am făcut front comun la prezidențiale. În rândurile acesteia pot intra oameni din diverse sfere de activitate, societatea civilă, persoane juridice, etc.. Criteriile principale vor fi integritatea și meritocrația. Vom constitui o Comisie formată din jurnaliști de investigație, oameni din societatea civilă pentru a analiza aceste două aspecte a fiecărei persoane”, a spus Maia Sandu. Liderul PPDA, Andrei Năstase, a făcut în acest sens și apel către Diaspora. „În mod principial, colaborarea se va produce în perspectiva participării la următoarele alegeri parlamentare le listele electorale pe criteriile de integritate și meritocrație. Facem apel și către Diaspora noastră, care a fost nedreptățită la prezidențiale, să se implice cât mai mult în schimbarea acestui regim din țară”, a spus Andrei Năstase. Cristina Parfeni
1 zi
curentul.md / Publicat acum 1 zi
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) împreună cu Partidul „Demnitate și Adevăr” (PPDA) vor forma o platformă a puterilor pro-europene sănătoase pentru a demonta regimul oligarhic existent în Republica Moldova, transmite CURENTUL. În cadrul unui briefing de presă, lidera PAS, Maia Sandu, a menționat că va fi constituită și o Comisie care va analiza integritatea și meritocrația fiecărui doritor de a intra în rândurile blocului comun. „E de datoria noastră să scăpăm această țară de regimul toxic și putem face acest lucru prin implicarea forțelor sănătoase. Trebuie să creăm o forță care să readucă normalitatea cetățenilor acestor țări. Nu știm după ce reguli se vor face următoarele alegeri parlamentare, dar știm că trebuie să facem tot posibilul să salvăm această țară. Astfel, PAS împreună cu PPDA vor crea o platformă a forțelor pro-europene, anti-oligarhice, care să aducă oameni onești. Ne propunem să mobilizăm toate forțele politice pro-europene și anti-oligarhice, ca și acelea cu care am făcut front comun la prezidențiale. În rândurile acesteia pot intra oameni din diverse sfere de activitate, societatea civilă, persoane juridice, etc.. Criteriile principale vor fi integritatea și meritocrația. Vom constitui o Comisie formată din jurnaliști de investigație, oameni din societatea civilă pentru a analiza aceste două aspecte a fiecărei persoane”, a spus Maia Sandu. Liderul PPDA, Andrei Năstase, a făcut în acest sens și apel către Diaspora. „În mod principial, colaborarea se va produce în perspectiva participării la următoarele alegeri parlamentare le listele electorale pe criteriile de integritate și meritocrație. Facem apel și către Diaspora noastră, care a fost nedreptățită la prezidențiale, să se implice cât mai mult în schimbarea acestui regim din țară”, a spus Andrei Năstase. Cristina Parfeni
curentul.md
Rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi din data de 19 noiembrie 2017 Comisia Electorală Centrală (CEC), printr-un comunicat de presă, anunță rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi din data de 19 noiembrie 2017: Denumirea circumscripţiei Rata de participare % Concurenți electorali Voturi acumulate satul Fundurii Noi, raionul Glodeni 52,22% Colenco Vasili Partidul Democrat din Moldova 209 (61,83%)   Ghetmancenco Tatiana Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 129 (38,17%) comuna Ghiliceni, raionul Telenești 47,80% Rotaru Nicolae Partidul Democrat din Moldova 516 (54,66%) Hajdeu Vera Candidat independent 286 (30,30%) Hajdeu Ion Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 142 (15,04%) comuna Plopi, raionul Cantemir 38,18% Todorov Anatoli Partidul Democrat din Moldova 530 100% comuna Sărăteni, raionul Leova 52,82% Ungureanu Vladimir Partidul Democrat din Moldova 229 (51,93%) Prida Igor Candidat independent 212 (48,07%) comuna Ștefănești, raionul Florești 50,03% Zdraguș Ludmila Partidul Democrat din Moldova 674 (78,19%) Cojocari Ivan Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 188 (21,81%) comuna Zîrnești, raionul Cahul 41,23% Beju Nicolae Partidul Democrat din Moldova 813 (88,76%) Pascal Victor Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 103 (11,24%) comuna Căpriana, raionul Strășeni 48,95% Scutaru Ion Partidul Democrat din Moldova 824 (83,49%) Grosu Ion Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 82 (8,31%) Scutaru Afina Candidat independent 81 (8,21%) comuna Berlinți, raionul Briceni 62,74% Oleinic Viorica Partidul Democrat din Moldova 454 (45,54%) Beliciuc Iurii Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 311 (31,19%) Burlaca Ghennadii Candidat independent 166 (16,65%) Colțiuc Victor Partidul politic Partidul Nostru 66 (6,62%) orașul Sîngera, municipul Chișinău 35,73% Poiata Valeriu Partidul Democrat din Moldova 1515 (36,78%) Brînzila Sergiu Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 931 (22,60%) Popa Valeriu Partidul Popular European din Moldova 847 (20,56%) Lari Nichita Partidul Liberal 440 (10,68%) Duca Ion Partidul politic Partidul Nostru 271 (6,58%) Baciu Igor Partidul Național Liberal 115 (2,79%) Comuna Lăpușna, Raionul Hîncești 24,44% Bubuioc Ion Partidul Democrat din Moldova 1233 (100%)
1 zi
curentul.md / Publicat acum 1 zi
Comisia Electorală Centrală (CEC), printr-un comunicat de presă, anunță rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi din data de 19 noiembrie 2017: Denumirea circumscripţiei Rata de participare % Concurenți electorali Voturi acumulate satul Fundurii Noi, raionul Glodeni 52,22% Colenco Vasili Partidul Democrat din Moldova 209 (61,83%)   Ghetmancenco Tatiana Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 129 (38,17%) comuna Ghiliceni, raionul Telenești 47,80% Rotaru Nicolae Partidul Democrat din Moldova 516 (54,66%) Hajdeu Vera Candidat independent 286 (30,30%) Hajdeu Ion Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 142 (15,04%) comuna Plopi, raionul Cantemir 38,18% Todorov Anatoli Partidul Democrat din Moldova 530 100% comuna Sărăteni, raionul Leova 52,82% Ungureanu Vladimir Partidul Democrat din Moldova 229 (51,93%) Prida Igor Candidat independent 212 (48,07%) comuna Ștefănești, raionul Florești 50,03% Zdraguș Ludmila Partidul Democrat din Moldova 674 (78,19%) Cojocari Ivan Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 188 (21,81%) comuna Zîrnești, raionul Cahul 41,23% Beju Nicolae Partidul Democrat din Moldova 813 (88,76%) Pascal Victor Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 103 (11,24%) comuna Căpriana, raionul Strășeni 48,95% Scutaru Ion Partidul Democrat din Moldova 824 (83,49%) Grosu Ion Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 82 (8,31%) Scutaru Afina Candidat independent 81 (8,21%) comuna Berlinți, raionul Briceni 62,74% Oleinic Viorica Partidul Democrat din Moldova 454 (45,54%) Beliciuc Iurii Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 311 (31,19%) Burlaca Ghennadii Candidat independent 166 (16,65%) Colțiuc Victor Partidul politic Partidul Nostru 66 (6,62%) orașul Sîngera, municipul Chișinău 35,73% Poiata Valeriu Partidul Democrat din Moldova 1515 (36,78%) Brînzila Sergiu Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 931 (22,60%) Popa Valeriu Partidul Popular European din Moldova 847 (20,56%) Lari Nichita Partidul Liberal 440 (10,68%) Duca Ion Partidul politic Partidul Nostru 271 (6,58%) Baciu Igor Partidul Național Liberal 115 (2,79%) Comuna Lăpușna, Raionul Hîncești 24,44% Bubuioc Ion Partidul Democrat din Moldova 1233 (100%)
curentul.md
Poliția de Frontieră va avea propriul sistem al serviciilor psihologice integrate La sfârșitul săptămânii trecute a fost lansat un proiect de asistență externă „Dezvoltarea sistemului serviciilor psihologice integrate ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din Republica Moldova” (SPINS), transmite CURENTUL. Evenimentul a derulat cu inițierea discuțiilor pe marginea proiectului – scop și importanță, dar și necesității implementării acestuia în cadrul Poliției de Frontieră. Proiectul își propune dezvoltarea activității de psihologie în Poliția de Frontieră conform standardelor europene, sporind proiectarea, planificarea și desfășurarea activităților de psihologie, cu încadrarea în mod prioritar dimensiunea de gen și cu respectarea normelor deontologice, metodologice și bunelor practici în domeniu. Printre serviciile principale imediate care vor da rezultat din perspectiva dimensiunii de gen vor fi diagnozele organizaționale la nivelul subdiviziunilor de frontieră, asistența psihologică oferită polițiștilor de frontieră, selectarea și angajarea personalului IGPF și nu în ultimul rând, oferirea asistenței psihologice corespunzătoare emigranților, aflați în situații vulnerabile. În cadrul evenimentului de lansare de proiect au participat secretarul de stat pentru Management Integrat al Frontierei, Migrație și Azil, Alexandru Larionov, șeful Poliției de Frontieră Fredolin Lecari și Ofițerul Național de Programare, Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) Simion Terzioglo. Întâlnirea a finalizat cu exprimarea unanimă a convingerii că acest proiect va genera rezultatele dorite, prin susținere reciprocă, colaborare avantajoasă și implementarea celor mai bune practici în sistemul serviciilor psihologice integrate ale Poliției de Frontieră. Proiectul de asistență externă „Dezvoltarea sistemului serviciilor psihologice integrate ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în Republica Moldova” (SPINS), implementator OIM Moldova, fiind alocat un buget de 170 mii dolari. Cristina Parfeni
1 zi
curentul.md / Publicat acum 1 zi
La sfârșitul săptămânii trecute a fost lansat un proiect de asistență externă „Dezvoltarea sistemului serviciilor psihologice integrate ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din Republica Moldova” (SPINS), transmite CURENTUL. Evenimentul a derulat cu inițierea discuțiilor pe marginea proiectului – scop și importanță, dar și necesității implementării acestuia în cadrul Poliției de Frontieră. Proiectul își propune dezvoltarea activității de psihologie în Poliția de Frontieră conform standardelor europene, sporind proiectarea, planificarea și desfășurarea activităților de psihologie, cu încadrarea în mod prioritar dimensiunea de gen și cu respectarea normelor deontologice, metodologice și bunelor practici în domeniu. Printre serviciile principale imediate care vor da rezultat din perspectiva dimensiunii de gen vor fi diagnozele organizaționale la nivelul subdiviziunilor de frontieră, asistența psihologică oferită polițiștilor de frontieră, selectarea și angajarea personalului IGPF și nu în ultimul rând, oferirea asistenței psihologice corespunzătoare emigranților, aflați în situații vulnerabile. În cadrul evenimentului de lansare de proiect au participat secretarul de stat pentru Management Integrat al Frontierei, Migrație și Azil, Alexandru Larionov, șeful Poliției de Frontieră Fredolin Lecari și Ofițerul Național de Programare, Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) Simion Terzioglo. Întâlnirea a finalizat cu exprimarea unanimă a convingerii că acest proiect va genera rezultatele dorite, prin susținere reciprocă, colaborare avantajoasă și implementarea celor mai bune practici în sistemul serviciilor psihologice integrate ale Poliției de Frontieră. Proiectul de asistență externă „Dezvoltarea sistemului serviciilor psihologice integrate ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în Republica Moldova” (SPINS), implementator OIM Moldova, fiind alocat un buget de 170 mii dolari. Cristina Parfeni
curentul.md
Iată care sunt evenimentele organizate cu ocazia Săptămânii Bucătăriei Italiene În perioada 20-26 noiembrie, Ambasada Italiei la Chișinău, în colaborare cu numeroși parteneri, organizează a doua Ediție a Săptămânii Bucătăriei Italiene în Lume, transmite CURENTUL. Pe parcursul săptămânii, restaurantele italiene din Chișinău vor oferi meniuri speciale cu scopul de a valoriza arta culinară italiană și conceptul dietei mediteraneene – acel regim alimentar, datorită căruia Italia se plasează printre Țările cele mai longevive și cu cea mai înaltă speranță de viață din lume. O atenție specială va fi acordată și pizzei, pentru a promova candidatura „Artei tradiționale ai pizzarilor napoletani” pe Lista Patrimoniului nematerial al Umanității al UNESCO. Sâmbătă, 25 noiembrie, de la 11:00 până la 18:00, Săptămâna Bucătăriei Italiene va fi celebrată și la Centrul Comercial Mall Dova, cu o expoziție a produselor italiene, un show cooking al Bucătarului–Șef italian Fabio Bianconi, prezentarea vinurilor tipice italiene, organizarea concursului Masterchef cu participarea celebrităților din Moldova, concursuri pentru public, dansuri și muzică, inclusiv, un mic concert al renumitului interpret italian Francesco Baccini. În ultima zi, celebrarea Săptămânii Bucătăriei italiene în Lume va reprezenta o ocazie pentru a aminti de Ziua Eliminării violenței împotriva femeilor. Astfel, pe 26 noiembrie, în colaborare cu UN Women, la Centrul Social Multifuncțional „Helmut Wolf” din Ciuciuleni, va fi organizat evenimentul „Rețete contra Violenței”, cu un master class al Bucătarului Șef Bianconi, degustație de bucate și vinuri italiene, muzică a interpretului Francesco Baccini și o prezentare de către artist, împreună cu regizorul Luca Guardabascio, a unui video dedicat subiectului violenței domestice. La fel, pe parcursul Săptămânii, partenerii evenimentului vor organiza diferite serate tematice. Cristina Parfeni
1 zi
curentul.md / Publicat acum 1 zi
În perioada 20-26 noiembrie, Ambasada Italiei la Chișinău, în colaborare cu numeroși parteneri, organizează a doua Ediție a Săptămânii Bucătăriei Italiene în Lume, transmite CURENTUL. Pe parcursul săptămânii, restaurantele italiene din Chișinău vor oferi meniuri speciale cu scopul de a valoriza arta culinară italiană și conceptul dietei mediteraneene – acel regim alimentar, datorită căruia Italia se plasează printre Țările cele mai longevive și cu cea mai înaltă speranță de viață din lume. O atenție specială va fi acordată și pizzei, pentru a promova candidatura „Artei tradiționale ai pizzarilor napoletani” pe Lista Patrimoniului nematerial al Umanității al UNESCO. Sâmbătă, 25 noiembrie, de la 11:00 până la 18:00, Săptămâna Bucătăriei Italiene va fi celebrată și la Centrul Comercial Mall Dova, cu o expoziție a produselor italiene, un show cooking al Bucătarului–Șef italian Fabio Bianconi, prezentarea vinurilor tipice italiene, organizarea concursului Masterchef cu participarea celebrităților din Moldova, concursuri pentru public, dansuri și muzică, inclusiv, un mic concert al renumitului interpret italian Francesco Baccini. În ultima zi, celebrarea Săptămânii Bucătăriei italiene în Lume va reprezenta o ocazie pentru a aminti de Ziua Eliminării violenței împotriva femeilor. Astfel, pe 26 noiembrie, în colaborare cu UN Women, la Centrul Social Multifuncțional „Helmut Wolf” din Ciuciuleni, va fi organizat evenimentul „Rețete contra Violenței”, cu un master class al Bucătarului Șef Bianconi, degustație de bucate și vinuri italiene, muzică a interpretului Francesco Baccini și o prezentare de către artist, împreună cu regizorul Luca Guardabascio, a unui video dedicat subiectului violenței domestice. La fel, pe parcursul Săptămânii, partenerii evenimentului vor organiza diferite serate tematice. Cristina Parfeni
curentul.md
Grupare criminală specializată în criminalitate financiară internațională contracarată de SIS și procurorii anticorupție Procuratura Anticorupţie, cu suportul operativ al Serviciului de Informaţii şi Securitate, a contracarat activitatea unei grupări criminale, transfrontaliere, specializată în criminalitate financiară internaţională, transmite CURENTUL. Membrii grupării, sub calitatea falsă de brokeri şi reprezentanţi oficiali ai unor companii străine care administrează platforme de investiţii online, au implementat tehnici şi metode infracţionale, prin care au deposedat mai mulţi cetăţeni ai Republicii Moldova cu peste un milion de dolari. Victimele au fost influenţate şi determinate să transfere sume considerabile pe conturile membrilor grupării criminale, cu titlu de investiţii în operaţiuni pe piaţa de capital, în consecinţă, banii fiind transferaţi în zone off-shore. Clienţii au fost influenţaţi sub iluzia şi legenda falsă a unor câştiguri instantanee, banii nefiind investiţi real pe piaţa financiară, figurând doar artificial pe platformele de tranzacţionare. Mai mult ca atât, consultanţa acordată clienţilor era în sensul îndemnării la tranzacţii care, de fapt, le cauzau pierderi clienţilor, pentru a putea fi justificată nerecuperarea investiţiilor. În cadrul operaţiunii de destructurare, realizată în cadrul urmăririi penale, au fost efectuate percheziţii în locaţiile de acţiune ale figuranţilor, fiind ridicate mijloacele tehnice utilizate şi reţinuţi 5 figuranţi, printre care trei sunt cetăţeni ai Federaţiei Ruse, unul al Georgiei şi unul din Republica Moldova. Toţi cinci indivizi au fost puşi sub învinuire pentru escrocherie în proporţii deosebit de mari, iar la demersul procurorilor, aceştia au fost plasaţi în arest preventiv pentru o lună. Pentru această infracţiune, norma penală prevede de la 8 până la 15 ani închisoare. Procurorii şi ofiţerii SIS continuă acţiunile de urmărire penală în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor cauzei şi identificării tuturor persoanelor implicate în această schemă ilegală. Cristina Parfeni
1 zi
curentul.md / Publicat acum 1 zi
Procuratura Anticorupţie, cu suportul operativ al Serviciului de Informaţii şi Securitate, a contracarat activitatea unei grupări criminale, transfrontaliere, specializată în criminalitate financiară internaţională, transmite CURENTUL. Membrii grupării, sub calitatea falsă de brokeri şi reprezentanţi oficiali ai unor companii străine care administrează platforme de investiţii online, au implementat tehnici şi metode infracţionale, prin care au deposedat mai mulţi cetăţeni ai Republicii Moldova cu peste un milion de dolari. Victimele au fost influenţate şi determinate să transfere sume considerabile pe conturile membrilor grupării criminale, cu titlu de investiţii în operaţiuni pe piaţa de capital, în consecinţă, banii fiind transferaţi în zone off-shore. Clienţii au fost influenţaţi sub iluzia şi legenda falsă a unor câştiguri instantanee, banii nefiind investiţi real pe piaţa financiară, figurând doar artificial pe platformele de tranzacţionare. Mai mult ca atât, consultanţa acordată clienţilor era în sensul îndemnării la tranzacţii care, de fapt, le cauzau pierderi clienţilor, pentru a putea fi justificată nerecuperarea investiţiilor. În cadrul operaţiunii de destructurare, realizată în cadrul urmăririi penale, au fost efectuate percheziţii în locaţiile de acţiune ale figuranţilor, fiind ridicate mijloacele tehnice utilizate şi reţinuţi 5 figuranţi, printre care trei sunt cetăţeni ai Federaţiei Ruse, unul al Georgiei şi unul din Republica Moldova. Toţi cinci indivizi au fost puşi sub învinuire pentru escrocherie în proporţii deosebit de mari, iar la demersul procurorilor, aceştia au fost plasaţi în arest preventiv pentru o lună. Pentru această infracţiune, norma penală prevede de la 8 până la 15 ani închisoare. Procurorii şi ofiţerii SIS continuă acţiunile de urmărire penală în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor cauzei şi identificării tuturor persoanelor implicate în această schemă ilegală. Cristina Parfeni
curentul.md
Sinteza săptămânii la vamă: Iată câți bani au fost încasați în bugetul de stat În perioada 13 – 19 noiembrie 2017, veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 433,3 milioane de lei, fiind perfectate per total 11 365 de declarații vamale, transmite CURENTUL. În perioada de referință au fost relevate 70 de tentative de încălcare a legislației vamale. Totodată, în perioada vizată, au fost înregistrate 57 de cazuri contravenționale şi aplicate amenzi în sumă de 269 841 lei. Fluxul unităților de transport a constituit 90 298 de traversări. Cele mai mari valori de trafic au fost semnalate la frontiera moldo-română, iar cele mai tranzitate posturi vamale rămân a fi Leușeni și Sculeni, cu 16 096 și respectiv 15 837 traversări. Totodată, informăm agenții economici despre intrarea în vigoare a ordinului Serviciului Vamal nr. 436-O din 27.10.2017, prin care acestora li se oferă posibilitatea stabilirii locului de vămuire a mărfurilor, indiferent de locul de înregistrare a sediului juridic al acestora, după cum urmează: Briceni, Bălți, Ungheni, Chișinău 1 (Industrială), Chișinău 2 (Cricova), Chișinău 3 (Petricani), Căușeni, Cahul și Comrat. Excepție vor constitui mărfurile importate din Ucraina, Rusia și Republica Belarus de către agenții economici înregistrați în raza mun. Chișinău. Conform noilor modificări, mărfurile ce au ca țară de expediție Ucraina vor fi vămuite la postul vamal Chișinău 2 (Cricova), iar cele importate din Rusia și Belarus  vor fi redirecționate spre postul vamal Chișinău 3 (Petricani). Măsura este impusă de necesitatea dezaglomerării postului vamal intern Chișinău 1 (Industrială), care înregistrează cea mai mare pondere a declarațiilor vamale perfectate. Iar suprasolicitarea acestuia genera adeseori extinderea timpului de vămuire, precum și crearea ambuteiajelor pe drumurile publice de acces în cadrului postului vamal respectiv. Agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova vor efectua procedurile de vămuire a mărfurilor la următoarele posturi vamale: Căușeni, Bender,  Rezina, Rîbnița, Criuleni și Curciurgan. Vămuirea mărfurilor la alte posturi vamale interne decât la locul de înregistrare a sediului juridic al agentului economic se permite la prezentarea de către acesta a Acordului organului vamal de vămuire a mărfurilor la alte posturi vamale, eliberat de către biroul vamal în raza de activitate a căruia își are înregistrat sediul juridic agentul economic solicitant. Pentru vămuirea mărfurilor la posturile vamale de frontieră, Acordul este eliberat de către Aparatul Central al Serviciului Vamal. În cererea de eliberare a Acordului se indică denumirea (codul) postului vamal solicitat pentru vămuire, perioada solicitării, regimul vamal (import, export etc.), denumirea mărfurilor și poziţiile tarifare, cantitatea, valoarea, argumentarea solicitării vămuirii mărfurilor la alte posturi vamale decât locul de înregistrare a sediului agentului economic. La cerere se anexează contractul cu privire la tranzacțiile economice externe, precum și actele confirmative care argumentează necesitatea solicitării vămuirii mărfurilor la alt post vamal. Scopul acestor modificări a fost de a optimiza procedurile de vămuire în vederea facilitării  comerțului internațional de mărfuri, accelerării proceselor de vămuire și economisirii de timp și resurse pentru agenții economici, precum și de a stabili o procedură clară și transparentă privind modalitatea de obținere a Acordului organului vamal privind vămuirea la alte posturi vamale. Cristina Parfeni
1 zi
curentul.md / Publicat acum 1 zi
În perioada 13 – 19 noiembrie 2017, veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 433,3 milioane de lei, fiind perfectate per total 11 365 de declarații vamale, transmite CURENTUL. În perioada de referință au fost relevate 70 de tentative de încălcare a legislației vamale. Totodată, în perioada vizată, au fost înregistrate 57 de cazuri contravenționale şi aplicate amenzi în sumă de 269 841 lei. Fluxul unităților de transport a constituit 90 298 de traversări. Cele mai mari valori de trafic au fost semnalate la frontiera moldo-română, iar cele mai tranzitate posturi vamale rămân a fi Leușeni și Sculeni, cu 16 096 și respectiv 15 837 traversări. Totodată, informăm agenții economici despre intrarea în vigoare a ordinului Serviciului Vamal nr. 436-O din 27.10.2017, prin care acestora li se oferă posibilitatea stabilirii locului de vămuire a mărfurilor, indiferent de locul de înregistrare a sediului juridic al acestora, după cum urmează: Briceni, Bălți, Ungheni, Chișinău 1 (Industrială), Chișinău 2 (Cricova), Chișinău 3 (Petricani), Căușeni, Cahul și Comrat. Excepție vor constitui mărfurile importate din Ucraina, Rusia și Republica Belarus de către agenții economici înregistrați în raza mun. Chișinău. Conform noilor modificări, mărfurile ce au ca țară de expediție Ucraina vor fi vămuite la postul vamal Chișinău 2 (Cricova), iar cele importate din Rusia și Belarus  vor fi redirecționate spre postul vamal Chișinău 3 (Petricani). Măsura este impusă de necesitatea dezaglomerării postului vamal intern Chișinău 1 (Industrială), care înregistrează cea mai mare pondere a declarațiilor vamale perfectate. Iar suprasolicitarea acestuia genera adeseori extinderea timpului de vămuire, precum și crearea ambuteiajelor pe drumurile publice de acces în cadrului postului vamal respectiv. Agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova vor efectua procedurile de vămuire a mărfurilor la următoarele posturi vamale: Căușeni, Bender,  Rezina, Rîbnița, Criuleni și Curciurgan. Vămuirea mărfurilor la alte posturi vamale interne decât la locul de înregistrare a sediului juridic al agentului economic se permite la prezentarea de către acesta a Acordului organului vamal de vămuire a mărfurilor la alte posturi vamale, eliberat de către biroul vamal în raza de activitate a căruia își are înregistrat sediul juridic agentul economic solicitant. Pentru vămuirea mărfurilor la posturile vamale de frontieră, Acordul este eliberat de către Aparatul Central al Serviciului Vamal. În cererea de eliberare a Acordului se indică denumirea (codul) postului vamal solicitat pentru vămuire, perioada solicitării, regimul vamal (import, export etc.), denumirea mărfurilor și poziţiile tarifare, cantitatea, valoarea, argumentarea solicitării vămuirii mărfurilor la alte posturi vamale decât locul de înregistrare a sediului agentului economic. La cerere se anexează contractul cu privire la tranzacțiile economice externe, precum și actele confirmative care argumentează necesitatea solicitării vămuirii mărfurilor la alt post vamal. Scopul acestor modificări a fost de a optimiza procedurile de vămuire în vederea facilitării  comerțului internațional de mărfuri, accelerării proceselor de vămuire și economisirii de timp și resurse pentru agenții economici, precum și de a stabili o procedură clară și transparentă privind modalitatea de obținere a Acordului organului vamal privind vămuirea la alte posturi vamale. Cristina Parfeni
curentul.md
MADRM: „Anul agricol 2016-2017 a fost mult mai bun și mai productiv decât anul trecut” Anul agricol 2016-2017 a fost mult mai bun și mai productiv ca anul agricol 2015-2016, transmite CURENTUL. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a prezentat, astăzi, rezultatele anului agricol 2016-2017. Secretarul General de Stat, Iurie Ușurelu, a menționat că, practic, 96% din toate terenurile agricole deja au fost recoltate și producătorii agricoli sunt în faza de vânzare a acestor produse. „Anul agricol 2016-2017 a început cu o toamnă secetoasă. Culturile de prima grupă au intrat în perioada de iarnă nu prea bine pregătite. Suprafețele culturilor agricole au fost reduse, de regulă avem 320-400 mii hectare. Iarna 2016-2017 a fost una favorabilă. Am avut o saturație de umiditate de 120-140%. Am avut și intemperiile de primăvară. În mediu au avut de suferit culturile horticole multianuale: pruna, unele plantații de cireș. Acestea au avut de suferit în rezultatul reducerii polenizării și afecțiunile tehnice. Am avut suficiente ploi. Am avut posibilitatea să mărim suprafețele protejate împotriva eventualei căderi de grindină. De asemenea, nivelul sporit al implementării tehnologiilor în domeniul agro-industrial ne-a permis să ne descurcăm și am avut rezultate bune. Prin intermediul AIPA am reușit să instituim momentul de școlarizare a producătorilor agricoli. Avem în jur de 5 mii de cereri de subvenționare”, a spus Iurie Ușurelu. Totodată, Ion Parea, vice-ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, a prezentat ce recolte au fost obținute la fiecare categorie de produse agricole. „Eram îngrijorați că, practic, ¼ din semănături dăduse colț și că vom intra în iarnă nepregătiți. În mediu, pe țară s-au obținut 3,870 tone de grâu la hectar. Raioanele de nord au depășit numărul de 4 tone pentru un hectar. Datorită tehnologiilor moderne și semințelor plantate avem roade bogate. Au fost implicate 3 500 de combine în procesul de recoltare, practic 50% din combine cu performante. Am produs 1 milion 170 mii tone de grâu, ceea ce e suficient de a asigura țara cu pâine. Avem și rezerve și putem exporta. Anul acesta s-au însămânțat 73 mii hectare cu orz de toamnă. Am obținut 248 mii tone ca volum, 3,4 tone la hectar ceea ce comparativ cu 2016 e cu 400 kg mai mult. Mazărea – s-au plantat 299 mii hectare. Avem 4 tone și jumătate pentru hectar, deși suprafețele au fost reduse. Soia – S-au obținut 1,6 tone la hectar, în total 57 mii tone sau cu 450 kg mai mult ca în 2015-2016. Am mărit suprafețele de plantație pentru floarea – soarelui – 365 mii hectare. Am obținut 2 tone și 100 kg la hectar, cu 240 kg mai mult ca anul trecut. Rapița – 30 mii hectare însămânțate, obținute 2 tone și jumătate recoltă. Svecla de zahăr – 23 mii hectare de rădăcini dulci au fost plantate. Avem 600 hectare recoltate în nord și 300 hectare în zona Cupcini. Vom depăși volumul de 100 mii tone de sfeclă de zahăr și chiar va putea fi exportată. Avem o recoltă de 600 mii tone de fructe. Sămânțoase – 70% mai mult, anume mărul, câte 8 tone la hectar cu 4,5% mai mult ca anul trecut. Sâmburoase – din cauza că pruna și cireșul a avut de suferit, dar avem un volum mai mare ca anul trecut – 100 mii tone de fructe calitative. Avem un volum de 760 mii tone de legume sau cu 22% mai mult ca anul trecut. Putem menționa că, am avut un an favorabil și grânele intră în iarnă destul de bine, comparativ cu anul trecut. Marea majoritate, acolo unde au semănat, au dat și fertilizanți. 60-70% din semințe sunt încolțite și sperăm că natura va ține cu noi”, a precizat Ion Parea. Cristina Parfeni
1 zi
curentul.md / Publicat acum 1 zi
Anul agricol 2016-2017 a fost mult mai bun și mai productiv ca anul agricol 2015-2016, transmite CURENTUL. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a prezentat, astăzi, rezultatele anului agricol 2016-2017. Secretarul General de Stat, Iurie Ușurelu, a menționat că, practic, 96% din toate terenurile agricole deja au fost recoltate și producătorii agricoli sunt în faza de vânzare a acestor produse. „Anul agricol 2016-2017 a început cu o toamnă secetoasă. Culturile de prima grupă au intrat în perioada de iarnă nu prea bine pregătite. Suprafețele culturilor agricole au fost reduse, de regulă avem 320-400 mii hectare. Iarna 2016-2017 a fost una favorabilă. Am avut o saturație de umiditate de 120-140%. Am avut și intemperiile de primăvară. În mediu au avut de suferit culturile horticole multianuale: pruna, unele plantații de cireș. Acestea au avut de suferit în rezultatul reducerii polenizării și afecțiunile tehnice. Am avut suficiente ploi. Am avut posibilitatea să mărim suprafețele protejate împotriva eventualei căderi de grindină. De asemenea, nivelul sporit al implementării tehnologiilor în domeniul agro-industrial ne-a permis să ne descurcăm și am avut rezultate bune. Prin intermediul AIPA am reușit să instituim momentul de școlarizare a producătorilor agricoli. Avem în jur de 5 mii de cereri de subvenționare”, a spus Iurie Ușurelu. Totodată, Ion Parea, vice-ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, a prezentat ce recolte au fost obținute la fiecare categorie de produse agricole. „Eram îngrijorați că, practic, ¼ din semănături dăduse colț și că vom intra în iarnă nepregătiți. În mediu, pe țară s-au obținut 3,870 tone de grâu la hectar. Raioanele de nord au depășit numărul de 4 tone pentru un hectar. Datorită tehnologiilor moderne și semințelor plantate avem roade bogate. Au fost implicate 3 500 de combine în procesul de recoltare, practic 50% din combine cu performante. Am produs 1 milion 170 mii tone de grâu, ceea ce e suficient de a asigura țara cu pâine. Avem și rezerve și putem exporta. Anul acesta s-au însămânțat 73 mii hectare cu orz de toamnă. Am obținut 248 mii tone ca volum, 3,4 tone la hectar ceea ce comparativ cu 2016 e cu 400 kg mai mult. Mazărea – s-au plantat 299 mii hectare. Avem 4 tone și jumătate pentru hectar, deși suprafețele au fost reduse. Soia – S-au obținut 1,6 tone la hectar, în total 57 mii tone sau cu 450 kg mai mult ca în 2015-2016. Am mărit suprafețele de plantație pentru floarea – soarelui – 365 mii hectare. Am obținut 2 tone și 100 kg la hectar, cu 240 kg mai mult ca anul trecut. Rapița – 30 mii hectare însămânțate, obținute 2 tone și jumătate recoltă. Svecla de zahăr – 23 mii hectare de rădăcini dulci au fost plantate. Avem 600 hectare recoltate în nord și 300 hectare în zona Cupcini. Vom depăși volumul de 100 mii tone de sfeclă de zahăr și chiar va putea fi exportată. Avem o recoltă de 600 mii tone de fructe. Sămânțoase – 70% mai mult, anume mărul, câte 8 tone la hectar cu 4,5% mai mult ca anul trecut. Sâmburoase – din cauza că pruna și cireșul a avut de suferit, dar avem un volum mai mare ca anul trecut – 100 mii tone de fructe calitative. Avem un volum de 760 mii tone de legume sau cu 22% mai mult ca anul trecut. Putem menționa că, am avut un an favorabil și grânele intră în iarnă destul de bine, comparativ cu anul trecut. Marea majoritate, acolo unde au semănat, au dat și fertilizanți. 60-70% din semințe sunt încolțite și sperăm că natura va ține cu noi”, a precizat Ion Parea. Cristina Parfeni
curentul.md
AGEPI s-a alăturat instrumentului de căutare DesignView Începând cu 20 noiembrie 2017, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din Republica Moldova (AGEPI) s-a alăturat instrumentului de căutare DesignView, pus la dispoziție de către Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), transmite CURENTUL. Astfel, AGEPI a pus la dispoziția instrumentului de căutare DesignView datele sale privind desenele și modelele industriale conținute în registrele naționale ale oficiului. Designview este un instrument de consultare online prin care utilizatorul de internet poate căuta gratuit desenele şi modelele industriale ale tuturor oficiilor participante, inclusiv EUIPO, OMPI şi oficiile naţionale. Este un instrument multilingv şi uşor de utilizat, care dă acces la cererile de înregistrare şi la desenele şi modelele industriale înregistrate puse la dispoziţie de oficiile participante în cadrul unei platforme unice. Fiecare oficiu este proprietarul conţinutului pe care îl pune la dispoziţie, fiind responsabil de actualizarea sa zilnică. DesignView oferă: Detalii cu privire la desenele sau modelele industriale, de exemplu statutul juridic, reprezentări ale desenelor sau modelelor industriale, proprietarul, mandatarul etc.; Acces rapid la linkuri către EUIPO şi bazele de date naţionale; Posibilitatea de a imprima şi a descărca documente; Informaţiile directe din registrele oficiale de desene sau modele industriale. Cu această ultimă extindere, numărul total al oficiilor participante la DesignView se ridică la 61. Prin completarea a peste 10 mii de desene și modele industriale parvenite de la AGEPI, DesignView furnizează informații și acces la mai mult de 12.7 milioane de desene și modele industriale. Integrarea AGEPI este rezultatul programului de cooperare internațională gestionat de EUIPO în colaborare cu partenerii săi internaționali. DesignView este disponibil gratuit, online, pentru toți utilizatorii, aici. Informaţia privind utilizarea instrumentului de căutare DesignView poate fi vizualizată aici. Cristina Pendea
1 zi
curentul.md / Publicat acum 1 zi
Începând cu 20 noiembrie 2017, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din Republica Moldova (AGEPI) s-a alăturat instrumentului de căutare DesignView, pus la dispoziție de către Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), transmite CURENTUL. Astfel, AGEPI a pus la dispoziția instrumentului de căutare DesignView datele sale privind desenele și modelele industriale conținute în registrele naționale ale oficiului. Designview este un instrument de consultare online prin care utilizatorul de internet poate căuta gratuit desenele şi modelele industriale ale tuturor oficiilor participante, inclusiv EUIPO, OMPI şi oficiile naţionale. Este un instrument multilingv şi uşor de utilizat, care dă acces la cererile de înregistrare şi la desenele şi modelele industriale înregistrate puse la dispoziţie de oficiile participante în cadrul unei platforme unice. Fiecare oficiu este proprietarul conţinutului pe care îl pune la dispoziţie, fiind responsabil de actualizarea sa zilnică. DesignView oferă: Detalii cu privire la desenele sau modelele industriale, de exemplu statutul juridic, reprezentări ale desenelor sau modelelor industriale, proprietarul, mandatarul etc.; Acces rapid la linkuri către EUIPO şi bazele de date naţionale; Posibilitatea de a imprima şi a descărca documente; Informaţiile directe din registrele oficiale de desene sau modele industriale. Cu această ultimă extindere, numărul total al oficiilor participante la DesignView se ridică la 61. Prin completarea a peste 10 mii de desene și modele industriale parvenite de la AGEPI, DesignView furnizează informații și acces la mai mult de 12.7 milioane de desene și modele industriale. Integrarea AGEPI este rezultatul programului de cooperare internațională gestionat de EUIPO în colaborare cu partenerii săi internaționali. DesignView este disponibil gratuit, online, pentru toți utilizatorii, aici. Informaţia privind utilizarea instrumentului de căutare DesignView poate fi vizualizată aici. Cristina Pendea
curentul.md
Iată cum a decurs follow-up-ul „Industrii creative: de la idee la business” Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, a organizat un Follow-up cu genericul „Industrii creative: de la idee la business”, transmite CURENTUL. Aproximativ 150 de persoane au participat la evenimentul, care s-a desfășurat la Moldexpo. Scopul evenimentului a fost promovarea importanței industriilor creative, precum și evidențierea soluțiilor care ar impulsiona creșterea economică în acest domeniu. Follow-up-ul a fost deschis de către Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan, care a vorbit despre activitățile de promovare și susținere a domeniului industriilor creative în Republica Moldova. De asemenea, Andrei Chistol, șef al cabinetului ministrului educației, culturii și cercetării, a prezentat o informație privind implementarea în Republica Moldova a Programului UE Europa Creativă și oportunitățile oferite antreprenorilor din domeniul industriilor creative. În continuare, au urmat speakerii: Arnold Vahrewald, expert internațional în domeniul proprietății intelectuale; Olga Radu, președintele Asociației Companiilor din Industriile Creative; Iurie Bădicu, compozitor, producător şi critic muzical; Vlad Costandoi, Director Sens Music, președintele Asociației Naționale a Industriei Muzicale; Daniela Burlaca, actriță, regizor și membru fondator la Teatrul „Studio Geneza Art”; Alexandrin Buraga, arhitect, antreprenor; Dumitru Talmazan, specialist Digital comunicare. Vorbitorii și-au împărtășit din experiența proprie și au vorbit despre potențialul substanțial al sectorului industriilor creative, care ar putea fi un atu important în dezvoltarea socială și economică a Republicii Moldova. În ultimii ani, industriile creative din Republica Moldova cunosc o dezvoltare rapidă. Studiul realizat în 2014 la nivel național, la solicitarea AGEPI, cu suportul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, a confirmat că, şi în Republica Moldova, industriile creative pot fi considerate un sector important care influenţează creşterea economică şi creează noi locuri de muncă. Atmosfera în cadrul evenimentului a fost distinsă de către formația 7 Klase. AGEPI a dat startul discuţiilor despre importanța industriilor creative încă de pe 14 noiembrie, în cadrul unui eveniment cu genericul „Bucătăria industriilor creative”. Atelierul a fost găzduit de Lo Chef – Studiou Gastronomic. În cadrul evenimentului, Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan; compozitorul, producătorul şi criticul muzical, Iurie Bădicu; Directorul general al Casei de Filme OWH TV STUDIO, Virgil Mărgineanu și actrița, Mihaela Strâmbeanu și-au pus şorţurile de bucătărie și au preparat colțunași. În timp ce au gătit, invitații au discutat despre industriilor creative. Discuțiile despre importanța acestui sector, au continuat în cadrul Follow-up-ului: „Industrii creative: de la idee la business”. Evenimentele dedicate industriilor creative s-au încadrat în seria de activități organizate de AGEPI în contextul Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT”, ediția a XV-a, care a avut loc în perioada 15-18 noiembrie, la Moldexpo. Cristina Pendea
1 zi
curentul.md / Publicat acum 1 zi
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, a organizat un Follow-up cu genericul „Industrii creative: de la idee la business”, transmite CURENTUL. Aproximativ 150 de persoane au participat la evenimentul, care s-a desfășurat la Moldexpo. Scopul evenimentului a fost promovarea importanței industriilor creative, precum și evidențierea soluțiilor care ar impulsiona creșterea economică în acest domeniu. Follow-up-ul a fost deschis de către Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan, care a vorbit despre activitățile de promovare și susținere a domeniului industriilor creative în Republica Moldova. De asemenea, Andrei Chistol, șef al cabinetului ministrului educației, culturii și cercetării, a prezentat o informație privind implementarea în Republica Moldova a Programului UE Europa Creativă și oportunitățile oferite antreprenorilor din domeniul industriilor creative. În continuare, au urmat speakerii: Arnold Vahrewald, expert internațional în domeniul proprietății intelectuale; Olga Radu, președintele Asociației Companiilor din Industriile Creative; Iurie Bădicu, compozitor, producător şi critic muzical; Vlad Costandoi, Director Sens Music, președintele Asociației Naționale a Industriei Muzicale; Daniela Burlaca, actriță, regizor și membru fondator la Teatrul „Studio Geneza Art”; Alexandrin Buraga, arhitect, antreprenor; Dumitru Talmazan, specialist Digital comunicare. Vorbitorii și-au împărtășit din experiența proprie și au vorbit despre potențialul substanțial al sectorului industriilor creative, care ar putea fi un atu important în dezvoltarea socială și economică a Republicii Moldova. În ultimii ani, industriile creative din Republica Moldova cunosc o dezvoltare rapidă. Studiul realizat în 2014 la nivel național, la solicitarea AGEPI, cu suportul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, a confirmat că, şi în Republica Moldova, industriile creative pot fi considerate un sector important care influenţează creşterea economică şi creează noi locuri de muncă. Atmosfera în cadrul evenimentului a fost distinsă de către formația 7 Klase. AGEPI a dat startul discuţiilor despre importanța industriilor creative încă de pe 14 noiembrie, în cadrul unui eveniment cu genericul „Bucătăria industriilor creative”. Atelierul a fost găzduit de Lo Chef – Studiou Gastronomic. În cadrul evenimentului, Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan; compozitorul, producătorul şi criticul muzical, Iurie Bădicu; Directorul general al Casei de Filme OWH TV STUDIO, Virgil Mărgineanu și actrița, Mihaela Strâmbeanu și-au pus şorţurile de bucătărie și au preparat colțunași. În timp ce au gătit, invitații au discutat despre industriilor creative. Discuțiile despre importanța acestui sector, au continuat în cadrul Follow-up-ului: „Industrii creative: de la idee la business”. Evenimentele dedicate industriilor creative s-au încadrat în seria de activități organizate de AGEPI în contextul Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT”, ediția a XV-a, care a avut loc în perioada 15-18 noiembrie, la Moldexpo. Cristina Pendea
curentul.md
Un polițist de sector a fost reținut de CNA. Ar fi pretins 4 mii de lei pentru a nu documenta ilegalitățile unui bărbat Un polițist de sector din Chișinău a fost reținut de ofițerii și procurorii anticorupție, fiind bănuit de corupere pasivă, transmite CURENTUL. Potrivit materialelor anchetei, omul legii ar fi pretins și primit prin estorcare 4 mii de lei de la un bărbat, pentru a nu documenta în conformitate cu legislația în vigoare pretinsele acțiuni ilegale ale ultimului. Bărbatul a denunțat cazul la CNA. La scurt timp, urmare a măsurilor speciale de investigație și acțiunilor de urmărire penală, polițistul a fost prins în flagrant delict și reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, bănuitul riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 10 ani cu amendă de până la 400 mii de lei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice pe un termen de la 7 la 10 ani. Cristina Parfeni
2 zile
curentul.md / Publicat acum 2 zile
Un polițist de sector din Chișinău a fost reținut de ofițerii și procurorii anticorupție, fiind bănuit de corupere pasivă, transmite CURENTUL. Potrivit materialelor anchetei, omul legii ar fi pretins și primit prin estorcare 4 mii de lei de la un bărbat, pentru a nu documenta în conformitate cu legislația în vigoare pretinsele acțiuni ilegale ale ultimului. Bărbatul a denunțat cazul la CNA. La scurt timp, urmare a măsurilor speciale de investigație și acțiunilor de urmărire penală, polițistul a fost prins în flagrant delict și reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, bănuitul riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 10 ani cu amendă de până la 400 mii de lei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice pe un termen de la 7 la 10 ani. Cristina Parfeni
curentul.md
Iurie Leancă: „Acest plebiscit nu a fost un vot pro-Chirtoacă” Președintele Partidul Popular European din Moldova (PPEM), Iurie Leancă, consideră că referendumul este prima înfrângere serioasă pentru Igor Dodon și socialiștii lui, simbolizând începutul declinului lor, informează CURENTUL. Iurie Leancă a declarat că, „acum „omul de stat” Dodon ar da dovadă de responsabilitate, întorcând bugetului banii cheltuiți (mai ales că am observat cu toții că găsește cu ușurință surse extra-bugetare, când dânsul are nevoie)”. Iurie Leancă a menționat că: „să fie clar pentru cei care jubilează și se îmbată cu apă rece: acest plebiscit nu a fost un vot pro-Chirtoacă, ci unul anti-PSRM”. În concluzie, PPEM a lansat un îndemn către toate formațiunile din CMC – să lase la o parte luptele politice si să-și coaguleze eforturile pentru îmbunătățirea calității vieții chișinăuienilor. Andriana Cheptine
2 zile
curentul.md / Publicat acum 2 zile
Președintele Partidul Popular European din Moldova (PPEM), Iurie Leancă, consideră că referendumul este prima înfrângere serioasă pentru Igor Dodon și socialiștii lui, simbolizând începutul declinului lor, informează CURENTUL. Iurie Leancă a declarat că, „acum „omul de stat” Dodon ar da dovadă de responsabilitate, întorcând bugetului banii cheltuiți (mai ales că am observat cu toții că găsește cu ușurință surse extra-bugetare, când dânsul are nevoie)”. Iurie Leancă a menționat că: „să fie clar pentru cei care jubilează și se îmbată cu apă rece: acest plebiscit nu a fost un vot pro-Chirtoacă, ci unul anti-PSRM”. În concluzie, PPEM a lansat un îndemn către toate formațiunile din CMC – să lase la o parte luptele politice si să-și coaguleze eforturile pentru îmbunătățirea calității vieții chișinăuienilor. Andriana Cheptine
curentul.md
Comisia Comună pentru Integrare Europeană a Parlamentelor RM și României se întrunește la București Reuniunea Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României va avea loc la București, în perioada 20-21 noiembrie 2017. Cea de a VI-a Reuniune a Comisiei va fi găzduită de Parlamentul României, transmite CURENTUL. În deschiderea lucrărilor vor adresa mesaje de salut Copreședinții Comisiei, George Mocanu și Bogdan-Ionel Rodeanu, Președinta Comisiei speciale pentru pregătirea României pentru Președinția Consiliului Uniunii Europene, Ana Birchall, Consilierul prezidențial pentru afaceri europene, Leonard Orban, deputați și senatori. În prima zi a Reuniunii vor avea loc 3 ședințe comune de tip panel între deputații din comisiile permanente ale Parlamentului Republicii Moldova și omologii lor din comisiile Camerei Deputaților și Senatului României. Pe agenda discuțiilor din cadrul panelului economie figurează subiecte precum interconectarea rețelelor de gaze naturale, energie electrică, transport rutier, feroviar și aerian dintre Republica Moldova și România, schimb de experiență în domeniul armonizării legislației naționale cu cea europeană, participarea Republicii Moldova, alături de România, la proiecte transfrontaliere și transnaționale. În cadrul panelului politică externă și securitate vor fi discutate aspecte ce vizează eforturile Republicii Moldova de armonizare cu acquis-ul comunitar, transfer de expertiză în domeniul securității cibernetice, combaterii criminalității organizate și a terorismului, schimb de experiență în aspecte ce vizează reforma justiției pentru un sistem judiciar independent, eficient și transparent, lupta împotriva corupției, cooperarea dintre consiliile judiciare ale Republicii Moldova și României, instruirea magistraților din țara noastră. Discuțiile din cadrul celui de-al treilea panel, educație, cultură și resurse umane, vor viza noile proiecte în domeniul educațional, inclusiv burse de studiu, burse de practică, stagii, vizite pentru schimb de experiență, transfer de bune practici în domenii precum protecția copilului și a persoanelor cu dezabilități, combaterea discriminării etc. În a doua zi a reuniunii, după finalizarea dezbaterilor, va fi semnată Declarația celei de-a VI-a Reuniuni a Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României, care va puncta prioritățile în colaborarea ulterioară moldo-română. Parlamentul Republicii Moldova va fi reprezentat la Reuniunea de la București de către deputații George Mocanu, Mihaela Spătaru, Roman Boțan, Ion Balan, Marcel Răducan, Alina Zotea și Igor Vremea. Reuniunea are loc în preajma Summit-ului Parteneriatului Estic de la Bruxelles din 24 noiembrie, precum și în contextul stabilirii priorităților comune pentru perioada în care România va deține Președinția Consiliului Uniunii Europene, la începutul anului 2019. Ultima reuniune a Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României a avut loc la Chișinău, în perioada 21-22iunie 2016. Cristina Pendea
2 zile
curentul.md / Publicat acum 2 zile
Reuniunea Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României va avea loc la București, în perioada 20-21 noiembrie 2017. Cea de a VI-a Reuniune a Comisiei va fi găzduită de Parlamentul României, transmite CURENTUL. În deschiderea lucrărilor vor adresa mesaje de salut Copreședinții Comisiei, George Mocanu și Bogdan-Ionel Rodeanu, Președinta Comisiei speciale pentru pregătirea României pentru Președinția Consiliului Uniunii Europene, Ana Birchall, Consilierul prezidențial pentru afaceri europene, Leonard Orban, deputați și senatori. În prima zi a Reuniunii vor avea loc 3 ședințe comune de tip panel între deputații din comisiile permanente ale Parlamentului Republicii Moldova și omologii lor din comisiile Camerei Deputaților și Senatului României. Pe agenda discuțiilor din cadrul panelului economie figurează subiecte precum interconectarea rețelelor de gaze naturale, energie electrică, transport rutier, feroviar și aerian dintre Republica Moldova și România, schimb de experiență în domeniul armonizării legislației naționale cu cea europeană, participarea Republicii Moldova, alături de România, la proiecte transfrontaliere și transnaționale. În cadrul panelului politică externă și securitate vor fi discutate aspecte ce vizează eforturile Republicii Moldova de armonizare cu acquis-ul comunitar, transfer de expertiză în domeniul securității cibernetice, combaterii criminalității organizate și a terorismului, schimb de experiență în aspecte ce vizează reforma justiției pentru un sistem judiciar independent, eficient și transparent, lupta împotriva corupției, cooperarea dintre consiliile judiciare ale Republicii Moldova și României, instruirea magistraților din țara noastră. Discuțiile din cadrul celui de-al treilea panel, educație, cultură și resurse umane, vor viza noile proiecte în domeniul educațional, inclusiv burse de studiu, burse de practică, stagii, vizite pentru schimb de experiență, transfer de bune practici în domenii precum protecția copilului și a persoanelor cu dezabilități, combaterea discriminării etc. În a doua zi a reuniunii, după finalizarea dezbaterilor, va fi semnată Declarația celei de-a VI-a Reuniuni a Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României, care va puncta prioritățile în colaborarea ulterioară moldo-română. Parlamentul Republicii Moldova va fi reprezentat la Reuniunea de la București de către deputații George Mocanu, Mihaela Spătaru, Roman Boțan, Ion Balan, Marcel Răducan, Alina Zotea și Igor Vremea. Reuniunea are loc în preajma Summit-ului Parteneriatului Estic de la Bruxelles din 24 noiembrie, precum și în contextul stabilirii priorităților comune pentru perioada în care România va deține Președinția Consiliului Uniunii Europene, la începutul anului 2019. Ultima reuniune a Comisiei Comune pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României a avut loc la Chișinău, în perioada 21-22iunie 2016. Cristina Pendea
curentul.md
Andrei Năstase: „Problema de fond nu este demiterea lui Chirtoacă, suspendat, arestat, închis, eliberat…” Președintele Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a comentat, într-o postare pe o rețea de socializare, rezultatele referendumului pentru revocarea lui Dorin Chirtoacă din funcția de primar general al municipiului Chişinău, informează CURENTUL. Andrei Năstase s-a întrebat: „Cine a câștigat de pe urma referendumului eșuat de la Chișinău?” „PD-ul și personal Plahotniuc, care a preluat Primăria Generală fără alegeri prin Silvia Radu. Practic, prin acest referendum, socialiștii – în fața cetățenilor Capitalei – au „legalizat” și „legitimat” transferul primăriei Chișinăului în mâna așa-zișilor democrați, fără alegeri, ilegitim, imoral și profund nedemocratic. În acest fel, președintele Dodon, fost lider al socialiștilor, și-a plătit datoria pe care o avea la Plahotniuc din campania electorală, când a beneficiat de sprijinul masiv al trustului de presă al președintelui așa-zișilor democrați, de resursele sale administrative și financiare. Marea vânzoleală la care am asistat în ultimele săptămâni e doar un zgomot de fond cât să acopere adevărata miză, anume aducerea în fruntea Primăriei Generale a unei persoane care nu a fost votată de nimeni și care n-are nici o legitimitate în această funcție”, a scris el. Totodată, Năstase a menționat că „problema de fond nu este demiterea lui Chirtoacă, suspendat, arestat, închis, eliberat etc., ci organizarea de alegeri locale anticipate, așa cum se face într-un stat care respectă minime norme democratice”. „Pe lângă aportul lui Dodon la legitimarea trecerii Primăriei Generale de la PL la PD, nu trebuie uitat însuși Chirtoacă, care refuzând să-și dea demisia și să meargă în instanță pentru a-și demonstra nevinovăția, a creat condițiile necesare pentru blocarea anticipatelor, împingând Primăria Generală în brațele lui Plahotniuc. De ce are nevoie PD-ul să controleze Chișinăul? Pentru bani și pentru voturi. Resursele Capitalei, banii, rețelele, oamenii, instituțiile, oportunitățile de afaceri, etc sunt mari pentru o țară mică cum e Moldova. Aceste resurse devin cu atât mai importante cu cât 2018 va fi an electoral, iar Chișinăul votează în general cu partide pro-europene, detaliu care neliniștește tandemul Plahotniuc-Dodon”, a conchis Năstase. Andriana Cheptine
2 zile
curentul.md / Publicat acum 2 zile
Președintele Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a comentat, într-o postare pe o rețea de socializare, rezultatele referendumului pentru revocarea lui Dorin Chirtoacă din funcția de primar general al municipiului Chişinău, informează CURENTUL. Andrei Năstase s-a întrebat: „Cine a câștigat de pe urma referendumului eșuat de la Chișinău?” „PD-ul și personal Plahotniuc, care a preluat Primăria Generală fără alegeri prin Silvia Radu. Practic, prin acest referendum, socialiștii – în fața cetățenilor Capitalei – au „legalizat” și „legitimat” transferul primăriei Chișinăului în mâna așa-zișilor democrați, fără alegeri, ilegitim, imoral și profund nedemocratic. În acest fel, președintele Dodon, fost lider al socialiștilor, și-a plătit datoria pe care o avea la Plahotniuc din campania electorală, când a beneficiat de sprijinul masiv al trustului de presă al președintelui așa-zișilor democrați, de resursele sale administrative și financiare. Marea vânzoleală la care am asistat în ultimele săptămâni e doar un zgomot de fond cât să acopere adevărata miză, anume aducerea în fruntea Primăriei Generale a unei persoane care nu a fost votată de nimeni și care n-are nici o legitimitate în această funcție”, a scris el. Totodată, Năstase a menționat că „problema de fond nu este demiterea lui Chirtoacă, suspendat, arestat, închis, eliberat etc., ci organizarea de alegeri locale anticipate, așa cum se face într-un stat care respectă minime norme democratice”. „Pe lângă aportul lui Dodon la legitimarea trecerii Primăriei Generale de la PL la PD, nu trebuie uitat însuși Chirtoacă, care refuzând să-și dea demisia și să meargă în instanță pentru a-și demonstra nevinovăția, a creat condițiile necesare pentru blocarea anticipatelor, împingând Primăria Generală în brațele lui Plahotniuc. De ce are nevoie PD-ul să controleze Chișinăul? Pentru bani și pentru voturi. Resursele Capitalei, banii, rețelele, oamenii, instituțiile, oportunitățile de afaceri, etc sunt mari pentru o țară mică cum e Moldova. Aceste resurse devin cu atât mai importante cu cât 2018 va fi an electoral, iar Chișinăul votează în general cu partide pro-europene, detaliu care neliniștește tandemul Plahotniuc-Dodon”, a conchis Năstase. Andriana Cheptine
curentul.md
În această vară va fi lansată cursa directă de zbor Chișinău – Tel Aviv Urmare a vizitei Prim-ministrului Pavel Filip în Israel, între Republica Moldova şi Statul Israel vor fi operate zboruri directe. Acestea vor fi efectuate începând cu 5 iunie 2018, inițial o dată pe săptămână, în ziua de marți, iar din 6 iulie 2018, de două ori pe săptămână, în zilele de marți și vineri, transmite CURENTUL. Lansarea cursei directe a devenit posibilă după ce Guvernul a aprobat eliminarea limitărilor privind numărul de companii aeriene care pot opera zboruri între Republica Moldova și Statul Israel. După promovarea acestei inițiative, al doilea ca mărime operator aerian din Israel, ARKIA Israeli Airlines, a aplicat pentru lansarea cursei Chișinău – Tel Aviv. Eliminarea restricţiilor de operare a zborurilor între Republica Moldova și Statul Israel corespunde obiectivului Guvernului de liberalizare a pieței serviciilor de transport aerian. Astfel, cetățenii Republicii Moldova vor fi asiguraţi cu transport aerian sigur şi la preț accesibil. Cristina Parfeni
2 zile
curentul.md / Publicat acum 2 zile
Urmare a vizitei Prim-ministrului Pavel Filip în Israel, între Republica Moldova şi Statul Israel vor fi operate zboruri directe. Acestea vor fi efectuate începând cu 5 iunie 2018, inițial o dată pe săptămână, în ziua de marți, iar din 6 iulie 2018, de două ori pe săptămână, în zilele de marți și vineri, transmite CURENTUL. Lansarea cursei directe a devenit posibilă după ce Guvernul a aprobat eliminarea limitărilor privind numărul de companii aeriene care pot opera zboruri între Republica Moldova și Statul Israel. După promovarea acestei inițiative, al doilea ca mărime operator aerian din Israel, ARKIA Israeli Airlines, a aplicat pentru lansarea cursei Chișinău – Tel Aviv. Eliminarea restricţiilor de operare a zborurilor între Republica Moldova și Statul Israel corespunde obiectivului Guvernului de liberalizare a pieței serviciilor de transport aerian. Astfel, cetățenii Republicii Moldova vor fi asiguraţi cu transport aerian sigur şi la preț accesibil. Cristina Parfeni